News

POST TYPE

EDITORIAL

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာ႐ြတ္ႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာဒီမိုကေရစီဋီကာ(Daily, Vol-7/No-49)
07-Jun-2019

အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာ႐ြတ္ခ်န္အိုခ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ အသာတၾကည္ပင္ အႏိုင္ရရွိၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္တင္ေျမႇာက္ခံရကာ အာဏာကိုၿမဲၿမံစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားလိုက္ႏိုင္သည့္သတင္းသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာမ်ားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ေရးသားေဖာ္ျပၾကေပသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၂၅၀ စလံုးကို အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီ (NCPO) ေခၚ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္အစိုးရက ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၅၀၀ ကိုသာ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကရမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္သလို ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ တင္ေျမႇာက္မည့္ပံုစံကိုၾကည့္လွ်င္လည္း တစ္ပါတီတည္းက အမတ္ေနရာအမ်ားႀကီး ရမသြားေစရန္ ဦးတည္ထားသည္ကိုေတြ႔ရွိရေပရာ ထိုင္းစစ္တပ္က အသာစီးအားလံုး ယူရထားသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟုပင္ ေျပာ၍ရေပသည္။ 

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာ႐ြတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျပန္ျဖစ္သည့္သတင္းမွာ အမွန္တြင္ အဆန္းတၾကယ္ သတင္းတစ္ပုဒ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ပရာ႐ြတ္သည္ အဆိုပါေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စိတ္တိုင္းက် အႏိုင္ရရွိေအာင္ အေျခခံဥပေဒကအစ သူ႔ေျခသူ႔လက္ျဖစ္ေအာင္ အကြက္ခ်စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္၍ပင္။ 

အမွန္စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာ႐ြတ္သတင္းထက္ ပို၍စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ယခုေနာက္ဆံုး ထိုင္းေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ ၾကားသိခဲ့ရေပသည္။ ယင္းမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာ႐ြတ္သာ ျပန္လည္ အႏိုင္မရရွိခဲ့ပါက လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္တာကာလကလို မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား၊ ဆူပူမႈမ်ားျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္သည့္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားရွိေနသည္ ဟူေသာခ်က္ကို ျပည္တြင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕က ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ကို ဩဇာေညာင္းသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး အာဏာမရရွိလွ်င္ တိုင္းျပည္မွာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ သေဘာတရား ယူဆခ်က္မ်ိဳးကို စစ္တပ္ေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ တပ္ေလာ္ဘီအုပ္စုမ်ားက သည္ဘက္ေခတ္တြင္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုလာၾကသည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံထဲတြင္ပင္ ျမင္ေတြ႔လာရေပသည္။ 

ဒီမိုကေရစီကို ဆန္႔က်င္သည့္သေဘာမ်ိဳးမဟုတ္သည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မည့္အႏၲရာယ္၊ လူမ်ိဳးျခား အပါအဝင္ ျပည္ပအင္အားစုမ်ား ဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္မည့္ အႏၲရာယ္ အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္မရွိလွ်င္မျဖစ္သည့္ သေဘာမ်ိဳးကို အမ်ိဳးသားေရးေခါင္းစဥ္တပ္ကာ အသာတၾကည္ ထည့္သြင္းလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲသြားခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒထက္ပင္ ထိုင္း၏အေျခခံဥပေဒက ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏က႑ကို ပိုမိုထုထည္ႀကီးမားေအာင္ ပို၍ဖန္တီးေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာသည္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏိုင္ငံသားဦးေရ အမ်ားဆံုးရွိတာခ်င္း တူသည္။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားလည္း အလြန္ပင္ နီးစပ္ၾကပါသည္။ ယခုအခါတြင္မူ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ယူေနသည့္ အေနအထားတို႔မွာလည္း ခပ္ဆင္ဆင္ျဖစ္လာသည္။ 

ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာအၾကား မတူညီသည့္အခ်က္မွာ ထိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္တို႔ ေနရာမရၾကျခင္းပင္။ ပရာ႐ြတ္ သို႔မဟုတ္ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ကလည္း အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္တို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ပံုရိပ္ကမၻာ့အလယ္တြင္ က်ဆင္းမည္ကို စိုးရိမ္သည့္သေဘာတြင္ရွိေပသည္။ ထိုင္းသည္ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အားကစား စသည့္က႑အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျမန္မာထက္ ေရွ႕တန္းေရာက္ႏွင့္ေနၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ မတူညီသည့္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အုပ္စုကြဲမ်ား မ်ားျပား႐ံုသာမက လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလိုသည့္ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္လွေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၆-၆-၂၀၁၉)