News

POST TYPE

EDITORIAL

ဦးဝီရသူႏွင့္ငရဲႀကီးမွာ ေၾကာက္သူမ်ား (Daily, Vol-7/No-48)
06-Jun-2019

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မီဒီယာမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္ဝင္တစား အထူးအေျပာမ်ားေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ ဦးဝီရသူအေၾကာင္းသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ထင္သည္။

ဦးဝီရသူ မည္သူမည္ဝါဆုိသည္ကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပေနစရာလိုမည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဦးဝီရသူႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာစရာကား အထူးမ်ားျပားလွေပသည္။ “မေျပာတတ္ေတာ့ ဆဲသလုိ”ဆုိသည့္ ျမန္မာဆုိ႐ိုးအရဆုိပါက ဦးဝီရသူႏွင့္ပတ္သက္၍ မေဝဖန္တတ္လွ်င္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားကို အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္သက္ဝင္သူ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးသည္ပင္ ဗုဒၶသာသနာ၏ သစၥာေဖာက္တစ္ဦးဘဝ ေရာက္သြားႏုိင္ေပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အမွန္တကယ္ တုိးတက္ေကာင္းစားမႈကို လုိလားသူသည္ပင္ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္မရွိသူအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ခံရႏုိင္သည္။

ဦးဝီရသူသည္ အမ်ဳိးသားေရးဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ စကားေတြ အမ်ားႀကီး ေျပာခဲ့သည္။ သူ၏ စကားမ်ားစြာအနက္ တူညီသည့္အခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအစိုးရမွာ ဗီလိန္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္မွာ ဇာတ္လိုက္မင္းသားအရာျဖစ္ေနျခင္းပင္။ “ငါ့ျမင္း ငါစုိင္း စစ္ကုိင္းေရာက္ေရာက္”ဟူသည့္ သေဘာမ်ဳိးျဖင့္ ေျပာခဲ့သည့္ စကားမ်ားစြာရွိခဲ့သည့္အနက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား ပါးစပ္ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္သြားေစခဲ့သည့္ စကားမွာ “တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ဘုရားလို ကုိးကြယ္သင့္သည္”ဟု ျမန္မာျပည္သူေတြကို ေဆာ္ၾသခဲ့ျခင္းပင္။ ႏုိင္ငံတကာမွ လာေရာက္ၾကေသာ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရး ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားသည့္ သူ၏မွတ္ခ်က္စကားမွာလည္း သမဏတစ္ဦး ဟုတ္ပါေသး၏ေလာဟုပင္ ေစာေၾကာစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာတုိ႔၏ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္လက္ေအာက္သို႔ ရာစုႏွစ္ဝက္မွ် ေရာက္ခဲ့႐ံုမက ေရွးယခင္ကတည္းကလည္း အေၾကာက္တရားႀကီးစုိးေသာ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္သာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရေပသည္။ မိမိကုိးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရား၏ ဆရာသခင္ျဖစ္သူ ျမတ္ဗုဒၶမွာ ဝိဘဇၨဝါဒီတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုမွာ ဘာသာတရား အဆံုးအမ၊ ထံုးတမ္းဓေလ့ႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရမည့္အလုပ္ကို ေၾကာက္ၾကသည္။ ငရဲႀကီးမွာကိုေၾကာက္၍ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ယထာဘူတက်စြာ ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈႏွင့္ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားမႈတုိ႔ ကြာျခားပံုကို မသိဘဲ ေရာေထြးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ဟန္ရွိေပသည္။

ယခုအခါ တရားခံေျပးဘဝသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး မည္သူမဆုိ ေတြ႔ရွိပါက ဖမ္းဆီး၍ ရဲတပ္ဖြဲ႔လက္အပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခံထားရသည့္ ဦးဝီရသူ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသနည္းဟူေသာ ကိစၥမွာ ပေဟဠိပုစၧာတစ္ခုလို ျဖစ္လာသည္။ ဦးဝီရသူကို ေထာက္ခံသည့္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကဆုိလွ်င္ “သံဃာေတာ္ေတြ ေတာက္တစ္ခ်က္ေခါက္လွ်င္ မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေစရမယ္”ဟုပင္ ေဒါသမီး ေတာက္ေလာင္သံျဖင့္ ေျပာဆုိလာသည္။ “သမေဏန သမေဏာ၊ ေဂါေဏာန ေဂါေဏာ”သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္မွာ ဆန္းၾကယ္သည့္ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ေပ။

ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာနာေတာ္တြင္ ခႏၲီစဟူသည့္ သည္းခံတရားကို လက္ခံက်င့္သံုးၿပီး ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကုန္းေခ်ာစကား၊ ၾကမ္းတမ္းစကား ေျပာဆုိျခင္းတို႔မွ ေရွာင္ၾကဥ္သူမ်ားကို သမဏ (ရဟန္း)ဟု သတ္မွတ္ေပသည္။ သမဏ ရဟန္းသည္ ရဟန္းတုိ႔၏ သီလသိကၡာပုဒ္ႏွင့္ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ အက်င့္တရားတို႔ကို ႐ုိ႐ုိေသေသ ေစာင့္ထိန္းပါမွ သာသနာေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရာ ေရာက္သည္ဟု ပညာရွိ ရဟန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ထပ္ခါတလဲလဲလ သတိေပး ဆံုးမခဲ့သည္ကို ေကာင္းစြာ ၾကားဖူးပါသည္။ 

ဦးဝီရသူကို ဖမ္းမိေရး၊ မဖမ္းမိေရး သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပး အေရးယူေရးကိစၥ မည္သုိ႔ျဖစ္လာမည္ကို မည္သူမွ် တပ္အပ္ေျပာႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ယံုၾကည္ကုိးကြယ္သည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ သာသနာေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္သူမ်ားတြင္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဟူေသာ သိကၡာပုဒ္သံုးရပ္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၊ သမဏဂုဏ္လည္း ထံုမႊမ္းေနသူမ်ား ေရွ႕တန္းေနရာသို႔ ေရာက္ရန္ အထူးအေရးႀကီးသည္ဟု တပ္အပ္ေျပာ၍ရမည္ထင္ပါသည္။ ဦးဝီရသူ၏အမႈကိစၥသည္ အုပ္စုဖြဲ႔ႏုိင္ငံေရး ကစားကြက္ ဖန္တီးေရးသက္သက္သာမကေတာ့ဘဲ သာသနာေတာ္၏ ပံုရိပ္ကိစၥထိပါ ထင္ဟပ္ေစႏုိင္သည္ကို သက္ဆုိင္သူအားလံုး သတိျပဳေစလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၅-၆-၂၀၁၉)