News

POST TYPE

EDITORIAL

ဒုစ႐ိုက္သမား လူမိုက္မ်ားကို သြန္သင္ဆံုးမႏိုင္ေရး (Daily, Vol-7/No-21)
06-May-2019

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ မႈခင္းဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ဆိုး႐ြားလြန္းၿပီး မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ရာ သတင္းမ်ားက တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ 

ဖခင္ျဖစ္သူက ဇနီးႏွင့္ ကေလးငယ္ကိုသတ္ျဖတ္သည့္ သတင္းမွအစ ႏွစ္ဦး၊ သံုးဦး၊ ေလးဦးၿပိဳင္တူ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္သတင္းမ်ားအဆံုး မသတီစရာ သတင္းမ်ားက သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေနရာယူလာသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ ယခုကာလအတြင္းမွာပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ရဲတင္းႏွင့္ ဓားကဲ့သို႔ လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ၿပီး မိမိႏွင့္ ရန္ၿငိဳးရန္စလည္းမရွိ၊ ျပႆနာလည္းမရွိသူ ျမင္ျမင္သမွ်ကို လိုက္လံတိုက္ခိုက္သည့္ သတင္းမ်ိဳးေတြ႔ ျမင္လာရျခင္းသည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႀကီး ၾကက္သီးထေလာက္စရာေကာင္းသည့္ အႏၲရာယ္မ်ိဳးက်ေရာက္ေနၿပီေလာဟုပင္ ဆန္းစစ္စရာျဖစ္လာေပသည္။ 

ဓားလြတ္ကိုင္တိုက္ခိုက္ျခင္း (Knife Wielding Attack) ဟူသည္ ယခင္က အေနာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္တို႔တြင္ အယူဝါဒေရးရာအစြန္းေရာက္ေနသည့္ လူမိုက္မ်ားက ၎တို႔ႏွင့္ အယူဝါဒမတူညီသူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ဒုစ႐ိုက္ အလုပ္တစ္ခုအျဖစ္သာ နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း မႏၲေလးကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ အလားတူတိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးေတြ႔ ျမင္လာရေသာအခါ ျမန္မာေတြလည္း အစြန္းေရာက္ကုန္ၿပီလားဟု ေမးရမလိုျဖစ္သြားေစပါသည္။ 

ယခင္က ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ဒုစ႐ိုက္မႈတစ္ခုခုျပဳလုပ္၍ အက်ဥ္းေထာင္၌ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူမ်ားသည္ ေထာင္ကထြက္လာၿပီးေနာက္ မိမိက်င္လည္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ၾကေသာအခါ က်ိဳးႏြံႏွိမ္ခ်စြာျဖင့္ ဘဝသစ္တစ္ခုကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း သက္ေသထူျပရသည့္ ဓေလ့စ႐ိုက္ရွိၾကေပသည္။ နာမည္ေက်ာ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ (ယခုပရဟိတသမား) ေက်ာ္သူႏွင့္ စိုးသူတို႔ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္ “ဒိုး” ဇာတ္ကားကိုၾကည့္လွ်င္ ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။ ေထာင္ထြက္တို႔၏ ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ ဓေလ့စ႐ိုက္တစ္ခုဟုပင္ဆို၍ရႏိုင္ေပသည္။ 

ယခုေခတ္ကာလတြင္ ေထာင္မွထြက္လာပါက အရာရွိမ်ား ဘားတင္လိုက္ သကဲ့သို႔ ေထာင္ထြက္ဟူသည့္ အေနအထားကို ဂုဏ္ပုဒ္တစ္ခုသဖြယ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ရေသာ လက္နက္တစ္ခုသဖြယ္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုေနေသာ လူမိုက္မ်ား ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ေနထိုင္က်က္စားလာၿပီး ၎တို႔ကို လူလိမၼာမ်ားက ေၾကာက္လန္႔ေနၾကရသည္မွာလည္း စာရိတၱဆိုင္ရာ သြန္သင္ဆံုးမမႈမွအစ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အဆံုး အားနည္းခ်က္ေတြ ဗရပြရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ 

အုပ္စုႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ယခင္ကထက္ လက္မရြံ႕ေသာ၊ လူမဆန္ေသာမႈခင္းမ်ားေပၚလာျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ လက္ထက္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ပိုဆန္သည္ (လံုၿခံဳမႈမရွိ) ဆိုသည့္ အေနအထားမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ဆန္႔က်င္ဘက္အင္အားစုမ်ားက ဖန္တီးေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆစရာရွိသည္။ 

မည္သို႔ပင္ယူဆသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္သူ၊ ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္သူ၊ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္စြာ ခိုးဆိုးလုယက္ သတ္ျဖတ္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအားလံုး၏ အႏၲရာယ္မ်ားပင္ျဖစ္ရာ အျပစ္မဲ့မိဘျပည္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္းသူမ်ား လူမႈဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ အေလးအနက္စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၅-၅ -၂၀၁၉ )