News

POST TYPE

EDITORIAL

သတိထားသင့္သည့္ Identity Politics (Daily, Vol-7/No-4)
03-Apr-2019

စစ္ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္းကာလ အနာဂတ္ကာလတြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မတူညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကားျဖစ္သည့္ စစ္မ်ိဳးျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ဆန္ျမဴရယ္ ဟန္တင္တန္၏ အဆိုကို ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးစာေပမ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား မွတ္မိၾကပါလိမ့္မည္။

အတိတ္ကာလကလို အယူဝါဒေရးရာ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္တို႔ေၾကာင့္ စစ္မျဖစ္ဘဲ မတူကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တိုးတိုက္မိရာမွ စစ္မက္ျဖစ္ပြားလိမ့္မည္ဟု ဆန္ျမဴရယ္ဟန္တင္တန္က ယင္းအဆိုကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ားအၾကား ႀကီးမားသည့္ အျငင္းအခံုမ်ားလည္း ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္။

အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့စ႐ိုက္ အစရွိသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မတူညီသည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္လာႏိုင္သည့္ သေဘာကိုဆိုလိုေပသည္။ စစ္မက္ႀကီး မျဖစ္ေသာ္ျငား မတူညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ပြတ္တိုက္မိလာျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ သံသယျဖစ္ၿပီး အမုန္းစကားမ်ားေျပာရာက ပဋိပကၡျဖစ္သည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရျခင္းမ်ိဳးလည္းျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ပုဂံေဒသတြင္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာ ဇာတ္ကားတစ္ကားတြင္ပါဝင္ေသာ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းသေဘာတရားမ်ားက ယင္းေဒသ၏ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစသလိုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးသည္ ဆန္ျမဴရယ္ ဟန္တင္တန္၏ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပမာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံအပါအဝင္ ဥေရာပေဒသတြင္ အမ်ိဳးသားေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လက္ယာစြန္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ာ အံ့မခန္းေခါင္းေထာင္လာသည့္အခ်က္မွာလည္း National Identity ဟုေခၚေသာ အမ်ိဳးသားေရး အမွတ္လကၡဏာကိစၥႏွင့္ အဓိက ဆက္ႏႊယ္ေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ေခတ္အခါသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အႏုပညာဖန္တီးခြင့္ဟူသည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားေရွ႕တန္း ေရာက္လာသလို တစ္ဖက္တြင္ အိုင္တီနည္းပညာေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုး ႐ြာငယ္ေလးသဖြယ္ျဖစ္လာျခင္းက ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပြတ္တိုက္မိေအာင္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိေပသည္။

ဤတြင္ပင္ Identity ကိုထိန္းသိမ္းလိုသည့္ အုပ္စုႏွင့္ Identity ထိန္းသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို မလိုလားသည့္အုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုႀကီးႏွစ္စု ေယဘုယ် ေပၚထြက္လာသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစ္လာျခင္းက ျပႆနာတစ္ရပ္ မဟုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း National Identity ကိစၥေၾကာင့္ မတူညီသည့္အုပ္စုမ်ား ပဋိပကၡမျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ေနထိုင္မည္နည္းဆိုသည္က ပိုအေရးႀကီးလာေပသည္။

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ေျမာက္ျမားစြာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ပေဒသာစံုရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ အမ်ိဳးသားေရး အမွတ္လကၡဏာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးလည္း အေရးႀကီးသလို National Identity ဟုေခၚေသာ အမွတ္လကၡဏာ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ား စိတ္ဝမ္းကြဲျပားျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ရေလေအာင္ မည္သို႔ ကာကြယ္ႏိုင္မည္နည္း ဟူသည့္ေမးခြန္းမွာလည္း အထူးအေရးႀကီးလွေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၄-၂၀၁၉)