News

POST TYPE

EDITORIAL

ေအာင္လအန္ဆန္း၏ ေအာင္ပြဲမ်ားက ေျပာသည့္ Sense of Belonging (Daily, Vol-7/No-1)
01-Apr-2019

ယမန္ေန႔ တိုက်ိဳၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ပန္ၿပိဳင္ဘက္ကို အႏိုင္ယူထိုးသတ္ကာ မစ္ဒယ္ဝိတ္ ခ်န္ပီယံဆုကို ကာကြယ္သြားႏိုင္ခဲ့သည့္ ေအာင္လအန္ဆန္း၏သတင္းေၾကာင့္ ေနအိမ္ အသီးသီးအပါအဝင္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္မ်ားရွိ တီဗီဖန္သားျပင္ေရွ႕၌ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာပရိသတ္မ်ား အလြန္အမင္း အားရေက်နပ္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္လက္ေဝွ႔ပြဲမ်ားအၿပီး ေအာင္လအန္ဆန္းက “I cannot do this without you Myanmar”ဟု ဝမ္းသာမ်က္ရည္မ်ား ဝဲက်ကာ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာေလ့ရွိသည္ကိုလည္း ၎ကိုခ်စ္ေသာ ျမန္မာပရိသတ္မ်ား မွတ္မိေနၾကဦးမည္ျဖစ္ေပသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္လည္း ေအာင္လအန္ဆန္း ႏိုင္ခဲ့ျပန္သည္။ ျမန္မာပရိသတ္၏ အားေပးမႈသာမက ၎၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ သက္လံုေၾကာင့္ ေအာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာပရိသတ္တို႔၏ ခိုင္မာေသာ အားေပးမႈမပါဝင္ဘဲ ယခုလို ကမၻာ့ခ်န္ပီယံဆု မရရွိႏိုင္ဟူသည့္အခ်က္ကို အေလးေပးေျပာဆိုသြားသူ၊ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား (ကို)ေအာင္လအန္ဆန္း၏ တူညီေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ႏိုင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ ၎၏ Sense of Belonging ေခၚ မိမိႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚထားရွိသည့္ စိတ္သေဘာထားအတိုင္းအဆကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ သူထိုးသတ္သည့္ပြဲစဥ္ကို ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပသည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ခ်န္နယ္ဖြင့္၍ေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္လႈပ္ရွားစြာ တစ္ခဲနက္ အားေပးခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာပရိသတ္ကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသား (ကို) ေအာင္လအန္ဆန္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳၿပိဳင္ပြဲဝင္တစ္ဦးအေပၚ ထားရွိသည့္ ၎တို႔၏ Sense of Belonging ကိုလည္း တန္ျပန္ေတြ႔ျမင္ရမည္သာပင္ျဖစ္ပါသည္။

မတူကြဲျပားသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္ေသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ပရိသတ္မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံႏွင့္ ယင္းႏိုင္ငံ၌ေနထိုင္ရာ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ Sense of Belonging အတိုင္းအဆကို ယခုလိုေတြ႔ျမင္ရသည္မွာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးရရွိရန္ အထူးလံုးပန္းေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရမည့္ကိစၥဟု ဆိုရေပမည္။

(ကို) ေအာင္လအန္ဆန္း၏ ေနရာတြင္ ဗမာ၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း စသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္ဦးဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုလွ်င္လည္း အလားတူပင္ ျမန္မာပရိသတ္က တစ္ခဲနက္အားေပးၿပီး ၿပိဳင္ပြဲအႏိုင္ရသူက ထိုနည္းအတိုင္း ေက်းဇူးတင္စကားေျပာကာ ျမန္မာတို႔၏ Sense of Belonging ထုထည္မည္မွ်ႀကီးမားသည္ကို ျပသၾကမည္သာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဗမာျဖစ္ေန၍၊ ကခ်င္ျဖစ္ေန၍ဟူသည့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားလိုသည့္ နိမ့္က်ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားကင္းစင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ အရာမ်ားထဲတြင္ ယခုလို အားကစားပြဲမ်ား ထိပ္ဆံုးက ပါဝင္ေနသည္ကိုလည္း တစ္ဖက္တြင္ သတိျပဳမိႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲတြင္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံျဖစ္သူ ရွိေစခ်င္သည့္ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ မိမိတစ္ဦးတည္း၏ လုပ္အားမွ်သာမက ျမန္မာပရိသတ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ယခုကဲ့သို႔ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ခ်န္ပီယံတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု (ကို)ေအာင္လအန္ဆန္းက ထပ္မံေျပာဆိုၿပီး ႏိုင္ငံတြင္း စုစည္းညီၫြတ္စြာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုပါက မည္သည့္ကိစၥမဆို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္ကိုလည္း မွတ္မိပါေသးသည္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား (ကို)ေအာင္လအန္ဆန္းကဲ့သို႔ အျခားတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အသီးသီးထဲတြင္လည္း ျမန္မာျပည္၌ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ၊ ကမၻာသိ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ိဳး ေပၚထြန္းေစေရးအတြက္ အိပ္မက္ႀကီးႀကီးမက္ကာ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားလည္း မလြဲမေသြ ရွိေနမည္သာပင္ျဖစ္ပါသည္။

(ကို) ေအာင္လအန္ဆန္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အားကစားပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား (တိုင္းရင္းသားအားလံုး) ၏ Sense of Belonging ႏွင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ယင္းအားကစား အခန္းက႑တစ္ခုတည္းမွ်ျဖင့္ ေရရွည္ခံသည့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပး၍ မရသည္ကိုလည္း အထူး သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ အစရွိသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းႀကီးမ်ားမွအစ စာေပ၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္၊ အႏုပညာ စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးအဆံုး (ကို)ေအာင္လအန္ဆန္းကဲ့သို႔ အိပ္မက္ႀကီးႀကီးမက္ကာ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္လိုေသာ အျခားတိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ေနရာရရွိလာရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ မလြဲမေသြ လိုအပ္ေပသည္။

အထူးေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ ယေန႔ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ အားလံုး ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဟူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကိစၥေပၚတြင္ အဓိက အေျခခံသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔၏ Sense of Belonging ေပ်ာက္ဆံုးေစမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး မျဖစ္မေန ေရွာင္ရွားၾကပါမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃၁-၃-၂၀၁၉)