News

POST TYPE

EDITORIAL

ေျမာက္ဦးကုိ ကယ္တင္ပါ (Daily, Vol-6/No-294)
19-Mar-2019

ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု အသုံးျပဳသည့္ လူမႈကြန္ရက္ျဖစ္ေသာ Facebook ေပၚတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေကာင့္မ်ားက ယမန္ေန႔ကစ၍ Save Maruk U ဆုိသည့္ စာသားပါဝင္ေသာ Profile Picture မ်ား ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ေျမာက္ျမားစြာရွိသည့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ တုိက္ပြဲမ်ား အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေဝးေစေရးအတြက္ ဆႏၵသေဘာထား ထုတ္ေဖာ္ျပၾကသည္ကုိ သတိျပဳမိပါသည္။

သတင္းမ်ားအရ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က AA လက္နက္ကုိင္အုပ္စုႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတုိ႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ျဖစ္ေသာတုိက္ပြဲမွာ Urban Warfare ေခၚ ၿမိဳ႕ျပေဒသ၌ျဖစ္ေသာ တုိက္ပြဲ(စစ္ပြဲ)ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနရာ ေျမာက္ဦးတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လြန္စြာ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ဦးစြာေျပာလုိေပသည္။ ၿမိဳ႕ျပတုိက္ပြဲဟူသည္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေျမဇာပင္ျဖစ္ကာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ ေသဆုံးရသည္အထိ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္ကုိ ႏွစ္ဖက္စလုံးက အထူးသတိျပဳသင့္ေပသည္။

ေျမာက္ဦးျဖစ္ရပ္တြင္ မည္သည့္ဘက္က စတင္ ပစ္ခတ္သည္ဟူသည့္ကိစၥမွာ အျငင္းပြားစရာသဖြယ္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္ကေရာ AA လက္နက္ကုိင္အုပ္စုဘက္ကပါ တုိက္ပြဲမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံလုိေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိသည္ဆုိေသာ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ထားသည့္ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးကိန္းဆုိက္မည္ကုိ ျပည္သူမ်ားက ရတက္မေအးျဖစ္လ်က္ ရွိေပသည္။

တပ္မေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္မူ AA လက္နက္ကုိင္အုပ္စုသည္ ေရွးေဟာင္းပုထုိးေစတီမ်ားႏွင့္ လူေနအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ အကာအကြယ္ယူ၍ တုိက္ခုိက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ယင္းသတင္း မွန္သည္ျဖစ္ေစ မွားသည္ျဖစ္ေစ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ အျပစ္မဲ့ေဒသခံျပည္သူမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးေအာင္ ဦးတည္ခ်က္ရွိစြာ လုပ္ေဆာင္သူ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကုိမဆုိ ျပည္သူအားလုံး၏ ျပင္းထန္ေသာ ႐ႈတ္ခ်မႈႏွင့္ မလြဲမေသြရင္ဆုိင္ရမည္သာပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းေျမာက္ဦးတုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တစ္ရက္တြင္ စစ္ေတြခ႐ုိင္တရား႐ုံးက ရခုိင္မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သစၥာေဖာက္ဖ်က္ ပုန္ကန္မႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစမႈတုိ႔ျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၂ ခ်မွတ္လုိက္သည့္ သတင္းထြက္ေပၚလာေပသည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကိစၥေၾကာင့္ ရခုိင္ဝံႆႏု အင္အားစုမ်ားအၾကား အစြန္းေရာက္သည့္ သေဘာတရားမ်ား ပုိမိုႀကီးထြားလာၿပီး ပုန္ကန္ေတာ္လွန္သည့္ လမ္းစဥ္ေနာက္လုိက္ရန္ ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားရွိလာႏုိင္သည္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ အထူးသတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ အေရးကိစၥ အားလုံးသည္ ႏုိင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္ လြန္စြာလြယ္ကူၿပီး အခ်ိန္မေရြး ေပါက္ကြဲႏုိင္သည့္ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီဆုိေသာ အခ်က္ကုိလည္း သတိထားရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ စိတ္ခံစားခ်က္၊ အေတြးအျမင္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ေတြခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ ျပႆနာေျပလည္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းထက္ သက္ဆုိင္ရာ အင္အားစုမ်ားအၾကား လက္ေတြ႔က်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါမွ ေျမာက္ဦးသာမက ရခုိင္ျပည္ကုိပါ ကယ္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၉-၃-၂၀၁၉)