News

POST TYPE

EDITORIAL

Restrain ဆုိတာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ေစလုိ (Daily, Vol-6/No-286)
10-Mar-2019

ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ နယ္နိမိတ္ဆုိင္ရာ တင္းမာမႈမ်ား၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည့္ ျပႆနာမ်ား အပါအဝင္ ပဋိပကၡ အသီးသီးတုိ႔ကုိ ေျပလည္ေအာင္ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကရာ၌  Restrain ဟူသည့္ စကားလုံးကုိ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အထူးတလည္ သုံးစြဲေလ့ရွိၾကပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ေျမာက္ကုိရီးယား ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာႏွင့္ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ေဒသ တင္းမာမႈႀကီးတြင္ အမႈိက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္သည္အထိ မျဖစ္ေစလုိေသာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္သူမ်ားအေနႏွင့္ ျပႆာျဖစ္ေစမည့္ အျပဳအမူ အေျပာအဆုိမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ဘဲ Restrain လုပ္ၾကရန္ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဝုိင္းဝန္းတုိက္တြန္းခဲ့ၾကသည္ကုိ မွတ္မိပါေသးသည္။

Restrain ဟူေသာ ေဝါဟာရအတြက္ အဘိဓာန္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်က္တြင္ “Prevent (Someone or Something) from doing something; keep under control or within limits” ဟု ဆိုထားေပသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ လူစုတစ္စု သုိ႔မဟုတ္ အရာတစ္ခုအေနႏွင့္ တစ္စုံတစ္ခုလုပ္၍မရႏုိင္ေအာင္ ကာကြယ္ဟန္႔တားေပးျခင္း၊ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူေနထုိင္ျခင္း၊ ယင္းသုိ႔ ေနထုိင္ေစျခင္းဟု ေယဘုယ်ဆုိႏုိင္ေပသည္။ ျပႆနာတစ္ခု၊ ပဋိပကၡတစ္ခုအတြင္း ေရာက္ေနသည့္ အေျခအေနအရဆုိပါက ျပႆနာ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေနၾကရမည္ဟု ဆုိလုိရင္းျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား သာမက ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ စစ္မက္ႀကီးမ်ားကုိ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္လည္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ Restrain မလုပ္ႏုိင္ခဲ့သလုိ သက္ဆုိင္ရာ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေနာက္လုိက္မ်ားကုိ Restrain လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ေဟာေျပာဆုံးမႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ လူ႔အသက္ေပါင္း မ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၾကရၿပီး ဒုကၡမ်ိဳးစုံႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ Restrain ဟူသည္ ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ မျဖစ္ေပၚေအာင္ ေအာင့္အည္းထိန္းခ်ဳပ္သည့္ သေဘာကုိဆုိလုိၿပီး ဘာျဖစ္ျဖစ္ ေခါင္းငုံ႔ခံမည္ဟူေသာ သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္သည္ကုိ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားရန္ ႀကိဳးပမ္းလုိေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္ အထူး သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ၿပီးေသာ ျပႆနာမ်ဳိး ထပ္မျဖစ္လာေစရန္၊ ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာ ပုိမုိမႀကီးထြားေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိေသာ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ရန္ သက္ဆုိင္သူမ်ားက ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေနၾကရမည့္သေဘာကိုသာ ဆုိလုိေပသည္။ ျမန္မာ့စကားပုံမ်ားထဲတြင္ “ၾကမ္းကၽြံက ႏုတ္ရေသာ္လည္း ႏႈတ္ကၽြံက ႏုတ္၍မရ”ဆုိသည္မွာ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေျပာမွားဆုိမွားျဖစ္မည္ကုိ အထူးသတိခ်ပ္ေစလုိသည့္ အဖုိးတန္ အဆုံးအမတစ္ရပ္ဟု ဆုိရေပမည္။

လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳသည့္ ေခတ္ထဲတြင္မူ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေပ်ာ္အျပက္ ေနာက္ေျပာင္သည့္ ကြန္းမန္႔မ်ားမွသည္ မတူညီေသာ အျခားလူ႔အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခု၊ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုကုိ တမင္တကာ ေစာ္ကားပုတ္ခတ္သည့္ သေဘာမ်ိဳး သက္ေရာက္သြားႏုိင္ေပရာ လူမႈကြန္ရက္ အသုံးျပဳသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က ကြန္းမန္႔မေရးမီႏွင့္ ေရးေနစဥ္မွာ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အက်ိဳးဆက္ကုိ ဆင္ျခင္ႏုိင္ပါမွ ျပႆနာမ်ား မႀကီးထြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥတုိ႔မွာ ျပႆနာႏွင့္ စိန္ေခၚမႈေျမာက္ျမားစြာက ဝုိင္းရံလ်က္ရွိေနေပရာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားအၾကား၊ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကား သစ္စိမ္းခ်ိဳးခ်ိဳး သကဲ့သုိ႔ေသာ အျပဳအမူႏွင့္ အေျပာအဆုိမ်ားကုိ အထူးသတိျပဳကာ Restrain လုပ္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံလုိရင္း ျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၀-၃-၂၀၁၉)