News

POST TYPE

EDITORIAL

လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရး (Daily, Vol-6/No-262)
11-Feb-2019

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ၎စီးနင္းသည့္ ရဟတ္ယာဥ္ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီယိုေသာေၾကာင့္ အျခားရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း ေျပာင္းလဲစီးနင္းခဲ့ရသည္ဟု သိရပါသည္။ မိုင္းတံုၿမိဳ႕မွ မိုင္းဆတ္သို႔ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္စဥ္ မိုင္းတံုရဟတ္ယာဥ္ ကြင္းမွတက္ၿပီး ငါးမိနစ္ခန္႔အၾကာ၌ ယင္းသို႔ဆီယိုေသာေၾကာင့္ အျခားရဟတ္ယာဥ္ တစ္စင္းျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအစားထိုးကာ ခရီးဆက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ရဟတ္ယာဥ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ကိစၥမွာ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္ပူပန္စရာျဖစ္ေစသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့သလို အစိုးရအဖြဲ႔အတြက္လည္း ေရွ႕ေလွ်ာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာမက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စီးနင္းသည့္ “ယာဥ္” မ်ားလံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေရးတႀကီးစဥ္းစားစရာမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့လိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဘယ္လိုပဲရွိခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ဟိုက္ဒေရာလစ္ဆီယိုေနသည့္ကိစၥကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာမထားဘဲ ရဟတ္ယာဥ္ေျပာင္းလဲစီးနင္းေရးအတြက္ ကြင္းသို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္ဆင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ပိုင္းေလာ့ကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လံုၿခံဳေရးကိစၥမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ေလာက္ကတည္းက NLD အစိုးရအေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့သူ ဦးဝင္းထိန္က အထူးပင္ စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားတြင္ရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္အသိေပးခဲ့သည္။ စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းတစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္မလာခင္အခ်ိန္ကတည္းက သူမ၏ လံုၿခံဳေရးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူ ဦးဝင္းထိန္၏ သတိေပးေျပာစကားကို သက္ဆိုင္သူမ်ားက မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ အေလးအနက္ထားခဲ့သလဲဟူသည္ကိုေတာ့ မသိႏိုင္ေပ။ 

သို႔တိုင္ေအာင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားျပႆနာမရွိခဲ့သည္ကို ၾကည့္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား အထူးအေလးထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မဆို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တာဝန္ယူစၿမဲျဖစ္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္ ကမၻာတြင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ေငြအား၊ လူအားသာမက နည္းပညာ အားပါအသံုးျပဳ၍ အကာအကြယ္ေပးလာၾကသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူလူထုက တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရျဖစ္ေစ၊ အာဏာရွင္အစိုးရျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အသက္အႏၲရာယ္ကင္းစင္ေရးကိစၥကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေရးအႀကီးဆံုး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ၾကေပသည္။ ပို၍ဆိုရလွ်င္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ ျပည္သူလူထု၏ တင္ေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေစ၊ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေစ ဆန္႔က်င္ဘက္ရန္သူမွာ ျပည္တြင္းရန္ႏွင့္ ျပည္ပရန္ ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရွိစၿမဲ ျဖစ္ရာ ၎တို႔အေပၚ အႏၲရာယ္မက်ေရာက္မီ ဟာကြက္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္အႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ဟန္႔တားျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ျခင္း စသည္တို႔သည္သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုးေသာ လံုၿခံဳေရးအစီအမံျဖစ္ေပမည္။ 

သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံေရး႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ားသာမက အျခားျပႆနာမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယေန႔ေခတ္ကာလ လံုၿခံဳေရးဟူသည္ ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာထားရမည့္ ကိစၥမဟုတ္သည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၀-၂-၂၀၁၉)