News

POST TYPE

EDITORIAL

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ မင္းသားလုပ္မလား၊ ဗီလိန္လုပ္မလား (Daily, Vol-6/No-258)
06-Feb-2019

ယခင္အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဥကၠ႒ေဟာင္းလည္းျဖစ္၊ ယခင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္းလည္းျဖစ္သည့္ သူရဦးေ႐ႊမန္း ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပါတီထူေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေခတ္ဦးတြင္ ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းစဥ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ဦးစြာရရွိသြားသူမ်ားထဲတြင္ သူရဦးေ႐ႊမန္းလည္း ပါဝင္ေပသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးအရ “ဘက္” ဟူသည့္ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္မည္ ဆိုပါက ၎သည္ ယခင္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦး၊ ခ႐ိုနီအသိုင္း အဝိုင္းထဲက စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္တစ္ဦးဟု အဆိုးျမင္သည့္သေဘာျဖင့္ ေျပာ၍ ရေပမည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံထူေထာင္ေရးဟူသည့္ ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၎သည္ ဝါရင့္စစ္မႈထမ္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးဟု ဆို၍ရမည္ ထင္ေပသည္။ 

အမွန္တြင္ ဤေနရာ၌ ေျပာခ်င္သည္မွာ သူရဦးေ႐ႊမန္းလည္း မဟုတ္သလို ၎၏ ပါတီသစ္အေၾကာင္းလည္း မဟုတ္ေပ။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္မႈလည္းရွိ၊ ေစတနာလည္း ရွိၾကသူမ်ားေပါင္းစည္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပို၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမည္ဆိုပါက တပ္ဘက္ကလာသည္ျဖစ္ေစ မလာသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားျဖစ္ဖူးသည္ျဖစ္ေစ မျဖစ္ဖူးသည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ေစတနာမွန္မွန္ျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးမၾကည့္ဘဲ လုပ္ကိုင္ေပးသူမ်ား ထြက္ေပၚလာေရးက အေရးႀကီးပါသည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အာဏာရပါတီအပါအဝင္ အျခားပါတီမ်ားမွ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား)အၾကား ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ရပ္၊ ယံုၾကည္မႈတစ္ရပ္ ထူေထာင္လာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း “ဘက္” ဟူသည့္ အရိပ္ႏွင့္ ပါတီစြဲ၊ အုပ္စုစြဲအျမင္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏အေရး ကိစၥမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ 

အထူးသျဖင့္ သမိုင္းတြင္မည့္ မွတ္တမ္းထဲ၌ မိမိတို႔ႏွင့္ မိမိတို႔ ပါတီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း၏ အမည္စာရင္းဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသားေပးႀကိဳးပမ္း ေနၾကသည့္သေဘာမ်ိဳးမ်ား ေတြ႔ရေပရာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ မဆိုထားႏွင့္၊ ျပည္တြင္းစစ္အဆံုးသတ္ေရးပင္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ဟု ဆိုရေပမည္။ မိမိသည္ မင္းသားျဖစ္ၿပီး မိမိႏွင့္မတူသည့္ အင္အားစုသည္ ဗီလိန္ျဖစ္သည္ ဟူသည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ိဳး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ အေရးပါေသာအင္အားစုမ်ားအၾကား ရွိေနမည္ဆိုပါက သိၾကားမင္း ဆင္းကယ္သည့္တိုင္ ပန္းတိုင္ ေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ လတ္တေလာအေရးတႀကီး ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ မည္သည့္အင္အားစုဘက္က လာသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ခရီးလမ္းမွန္ေပၚမွ ေခ်ာ္ထြက္မသြားေစေရးအတြက္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ယံုၾကည္နားလည္မႈမ်ား တည္ေဆာက္ကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုပါက အားလံုးကို ျပည္သူလူထုက ဇာတ္လိုက္မင္းသားမ်ားအျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ ( ၅ - ၂ - ၂၀၁၉ )