News

POST TYPE

EDITORIAL

ႏိုင္ငံ့အေရး၊ ပါတီအေရး၊ တို႔အေရးႏွင့္ သူတို႔အေရး (Daily, Vol-6/No-257)
05-Feb-2019

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥမွာ ယခုအခါ အာဏာရပါတီ ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)သာမက အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အျပင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းခံေနရၿပီျဖစ္ေပသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပူးတြဲေကာ္မတီတစ္ခုဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ေရးအဆိုကို NLD မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက စတင္တင္သြင္းရာမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ကုန္႐ံုတင္မကဘဲ ေနာက္ဆံုးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က ယင္းကိစၥကို သေဘာတူညီထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ ယင္းကိစၥအေပၚ မီးနီျပေနမည္မဟုတ္ဟူေသာသေဘာမ်ိဳး ထုတ္ေဖာ္အသိေပးလိုက္သည္အထိျဖစ္ သြားခဲ့ေပသည္။ 

လတ္တေလာ ေကာက္ခ်က္ဆြဲၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ၊ လက္ခံသူခ်ည္းသာရွိသည္ဟုဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပူးတြဲေကာ္မတီဖြဲ႔မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိစၥ၊ ျပင္ဆင္မည့္အေၾကာင္းအရာကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကီးအက်ယ္စကားေျပာၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ ဆန္းစစ္သူအခ်ိဳ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရသည္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဘက္သို႔ေရာက္ေနသည့္ လူထု၏အာ႐ံုကို အေျခခံဥပေဒဘက္သို႔လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ႀကိဳးစားမည့္သေဘာမ်ိဳးရွိေနသည္ဟု သံုးသပ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကမူ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာသည္ႏွင့္အမွ် အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ NLD ပါတီအတြက္ အေရးတႀကီးျဖစ္လာသည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၆ ဦးက စတင္ေဆြးေႏြးခ်ိန္မွစ၍ ဘက္မတူ၊ အုပ္စုမတူသည့္ ပါတီအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲေကာင္းမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည့္ ျပဳျပင္မႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ဦးစြာေမတၱာရပ္ခံလိုေပသည္။ 

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ “ငါ့ပါတီ၊ ငါ့ေခါင္းေဆာင္၊ ငါ့အဖြဲ႔အစည္း” ဟူ၍ ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ေရးကိုေရွ႕တန္းမတင္ဘဲႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အနာဂတ္အတြက္ အျဖစ္သင့္ဆံုးကိစၥကို ပူးေပါင္းအေျဖရွာႏိုင္မည္ဆိုပါက အတိုင္းထက္ အလြန္ျဖစ္ေပမည္။ အေၾကာင္းမွာ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ ပါတီအေရာင္အေသြးႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအားျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးမ်ား၊ အာဃာတတရားမ်ား လႊမ္းမိုးေနလြန္းပါက လိုရာခရီးမေပါက္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္အေရးႀကီးေသာ အျခားအေရးကိစၥႀကီးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ယင္းအေရးကိစၥတို႔သည္ မိမိတို႔ပါတီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတည္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိမိႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ အင္အားစုမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးၿပီး ၎တို႔ကို လိမၼာပါးနပ္စြာ စည္း႐ံုးႏိုင္ေလ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေလျဖစ္မည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၄ - ၂ - ၂၀၁၉)