News

POST TYPE

EDITORIAL

ပုဂၢိဳလ္ေရးအားျပဳ ႏိုင္ငံေရးမ်ား ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ (Daily, Vol-6/No-256)
04-Feb-2019

ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနလင့္ကစား ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ စိုက္ထူလိုက္ျခင္းသည္ လူပုဂၢိဳလ္အားျပဳ ႏိုင္ငံေရးကို ဦးတည္ေနေၾကာင္း သက္ေသျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ႐ုပ္တုမ်ားထုလုပ္ကာ တစ္ေဆာင္တစ္ေယာင္ထားျခင္းသည္ ၎အေပၚ ၾကည္ညိဳ၊ ေလးစား၊ ခ်စ္ခင္ေၾကာင္း၊ အေလးထားေၾကာင္း ျပသျခင္းဟု ယူဆႏိုင္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ထို႐ုပ္တုကိုအေၾကာင္းျပဳကာ အျငင္းပြားဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေနာက္ဆက္တြဲ ေပၚေပါက္လာျခင္းမွာမူ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာမဟုတ္ေပ။

အထူးသျဖင့္ လက္ရွိ အာဏာရပါတီ စြဲကိုင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးၾကည့္သည့္အခါ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားအားလံုးက သေဘာမတူသည့္အေျခအေနတြင္ ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ စိုက္ထူျခင္းသည္ ဝိဝါဒျဖစ္စရာမ်ား ရွိေနသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သာမန္ ဝိဝါဒ ျဖစ္စရာထက္ပိုကာ ေျပာင္းျပန္အက်ိဳးဆက္ သို႔မဟုတ္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသြားႏိုင္သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္နယ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ မြန္ပါတီမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားက ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေခ်ာင္းဆံု ျမစ္ကူးတံတားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟု လႊတ္ေတာ္အထိတင္ကာ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီက အႏိုင္ရရွိထားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့ျခင္းမွာ အထင္ရွားဆံုး သက္ေသျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဝဖန္အႀကံျပဳ ေထာက္ျပေနသည့္ၾကား၊ ေဒသခံပါတီ၊ ျပည္သူမ်ားက ေဝဖန္ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အထိ တင္ မဲခြဲကာ မူလအမည္ သံလြင္ျမစ္ကူး (ေခ်ာင္းဆံု) တံတားနာမည္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟု ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ႀကံဳခဲ့ရေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မွာ မဲ႐ံႈးျခင္း တစ္ခုသာမက ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အာဏာရပါတီႏွင့္ အာဏာရ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္ေလးစားမႈပါ ေလ်ာ့က် ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျပည္နယ္အစိုးရက ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာကိစၥ ျဖစ္ေသာ္ျငား ေၾကး႐ုပ္စိုက္ထူျခင္းကို ဦးေဆာင္ကန္႔ကြက္ေသာ ကရင္နီလူငယ္မ်ားကို ၿငိမ္းစုစီဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲျခင္း၊ ေၾကး႐ုပ္စိုက္ထူျခင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားျဖင့္ တန္ျပန္ျခင္းတို႔မွာ ရင္ၾကားေစ့ျခင္းထက္ ပို၍ေဝးကြာသြားေစရန္ စည္းျခားသည္ထက္ျခားသည့္ သေဘာေဆာင္ေနေပသည္။

ထိုသို႔ ထင္ရွားသိသာသည့္ သာဓကရွိေနပါလ်က္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ဒုတိယ ေခ်ာင္းဆံုျပႆနာမ်ိဳး ထပ္မံဖန္တီးျခင္းသည္ အာဏာရပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးပါးမဝျခင္းေလာ၊ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းထက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အေပၚ မွီခိုအားကိုးလြန္းျခင္းေလာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ထို႔ထက္ပို၍ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိသည္မွာ ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း နာမည္ကို မွည့္ေခၚျခင္း၊ ေၾကး႐ုပ္စိုက္ထူျခင္းျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သစၥာရွိ၊ လူယံုအျဖစ္ ျပသျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရယူျခင္း တစ္နည္း ဆိုရပါက ေခါင္းေဆာင္အႀကိဳက္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သည့္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္လာျခင္းပင္။

ထိုအေျခအေနတြင္ အကဲဆတ္လြန္းေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ကို ႏိုင္ငံေရး အေခ်အတင္ျဖစ္မႈမ်ား သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚလာေစမည့္၊ တရားခံရွာ လက္ညႇိဳးထိုးကာ blame game ကို အားေပးသည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးစတန္႔ဆန္ဆန္ ကစားကြက္ခင္းျခင္းမ်ိဳးကလည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူႏွင့္ ဖီလာျပဳ မျပဳ ဆန္းစစ္သံုးသပ္သင့္လွသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ ျပည္တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေခါင္းစဥ္ကိုပင္ စာလံုးေပါင္းမွန္မွန္ မေရးႏိုင္ေသးေသာ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ လူပုဂၢိဳလ္အားျပဳ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးမွ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ေသာ၊ လိမၼာပါးနပ္ ထက္ျမက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးသို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေထာက္ျပအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၂-၂၀၁၉)