News

POST TYPE

EDITORIAL

တန္ဖိုးထားရမည့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ျပတိုက္မ်ား (Daily Vol-6/No-245)
22-Jan-2019

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အတၳဳပၸတၱိ ထုတ္ေဝႏိုင္ရန္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ သမိုင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တိုက္ဦးစီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ စာမူၾကမ္းအဆင့္ေရာက္ေအာင္ ေရးသားျပဳစုထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ယင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက လႊတ္ေတာ္၌ ကိုးကားေျပာၾကားသြားသည္ဟု သိရေပသည္။ မည္သည့္သမိုင္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စာေပပညာရွင္မ်ားက စာမူၾကမ္းအဆင့္ ၿပီးေအာင္ ေရးသားသြားခဲ့သည္ကို မသိရေသာ္လည္း အဆိုပါ အတၳဳပၸတၱိစာအုပ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ငယ္ဘဝမွ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္လာသည့္ ဘဝအထိ အခန္းေပါင္းေျခာက္ခန္းတိတိျဖင့္ ေရးသားျခယ္မႈန္းထားသည္ဟု သိရပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ေခတ္ကာလမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမိုင္းစာအုပ္မ်ိဳး ထုတ္ေဝဖို႔ မေျပာႏွင့္၊ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု တရားဝင္ထုတ္ေဝရန္ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးသည့္အဖြဲ႔က ႐ိုက္ကူးလ်က္ရွိၿပီး အတၳဳပၸတၱိေရးသူမ်ားက အေလးထားေရးသားေနၾကသည္ကိုေတြ႔ ျမင္လာရသည္မွာ အေျပာင္းအလဲႀကီးမ်ားထဲက တစ္ခုဟု ဆိုရပါမည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အတၳဳပၸတၱိ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္ရွင္တို႔ဟူသည္ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းေရး၊ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း႐ိုက္ကူး၍ မရႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားျဖစ္ၿပီး သမိုင္းေၾကာင္းထဲက ျဖစ္ရပ္မွန္အားလံုးကို ထင္ဟပ္ေစေရးအတြက္ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို အေသးစိတ္အခ်ိန္ယူေလ့လာရန္ အထူးအေရးႀကီးေပသည္။ ထို႔ျပင္ သမိုင္းအတၳဳပၸတၱိ၊ ေမာ္ကြန္းဝင္႐ုပ္ရွင္တို႔ဟူသည္ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႔ကို အသားေပးသည့္ သာမန္ေညာင္ည ဇာတ္ကားမ်ိဳး လံုးဝမဟုတ္သည္ကိုလည္း အထူးပင္သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ လူသိမ်ားေသာ အပိုင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေကာင္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ေဖာ္က်ဴးျပသရမည္ျဖစ္သလို အျငင္းပြားစရာမ်ားႏွင့္ အျခားအားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း မျဖစ္မေနထည့္သြင္းမွသာ စစ္မွန္ေသာ သမိုင္းစာေပႏွင့္ ေမာ္ကြန္းဝင္ ႐ုပ္ရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ေပသည္။ 

ေနာက္ကိစၥတစ္ခုမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္း/ပြင့္ အဖြဲ႔တို႔က ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကစတင္က ရွစ္ေလးလံုးသမိုင္း ျပတိုက္ႀကီးတစ္ခုကို သံုးႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းျပတိုက္ တည္ေဆာက္မႈအေျခအေန မည္သည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိေနသည္ကို မသိရေသးေသာ္လည္း ၎တို႔ခန္႔မွန္းထားခ်က္အရဆိုပါက ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ယင္းျပတိုက္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ သမိုင္းပညာရပ္ကိုေလ့လာသင္ယူေနသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သမိုင္းပညာဌာန ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ကထိကတို႔ကလည္း ၈၈ သမိုင္းေၾကာင္းကို Academic ႐ႈေထာင့္မွ ေရးသားျပဳစုမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု တိုက္တြန္းလိုေပသည္။ ထို႔အတူ အျခားသမိုင္းေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၁၉၉၆ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊ ၂၀၀၇ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး စသည္တို႔ကိုလည္း သမိုင္းဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ သမိုင္းေရးသားၾကရန္ တစ္ဆက္တည္းတိုက္တြန္း လိုေပသည္။ 

သမိုင္းကို အခ်ိဳ႕က လြမ္းဆြတ္ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ဟု ဆိုၾကၿပီး အခ်ိဳ႕က အျငင္းအခံု (Argument) ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ မ်ိဳခ်၍ မရႏိုင္သည့္ အမွန္တရားဟုလည္းဆိုသလို အခ်ိဳ႕က စိတ္အနာတရမ်ားကို ျပန္လည္ႏိႈးဆြေပးသည့္ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာသိသမိုင္း ပညာရွင္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းကမူ လူအ၊ လူနမ်ားမျဖစ္ေစရန္ သမိုင္းကို ေလ့လာၾကရမည္ဟု သတိေပးခဲ့ဖူးေပသည္။ မည္သို႔ပင္မတူညီသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မတူညီသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေရာင္အေသြးမ်ားရွိသည္ျဖစ္ေစ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ သမိုင္းစိတ္စားသူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း အမွန္တကယ္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္ေအာင္ ကမၸည္းထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာ ေရးသားျပဳစုၾကရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၁-၁-၂၀၁၉)