News

POST TYPE

EDITORIAL

ဂ်ိန္းေဖာ့သူ၊ ဂ်ိန္းေဖာ့သားတို႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအိပ္မက္ (Daily Vol-6/No-242)
18-Jan-2019

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာမက ဘာသာေရးႏွင့္ ကခ်င္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ ကခ်င္အမ်ိဳးသားညီလာခံအၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာ ေၾကညာခ်က္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည့္အတြက္ လြန္စြာအံ့အားသင့္ၿပီး ပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္သြားမိသည္ဟု ဦးစြာေျပာလိုေပသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အျပင္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုးကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳ၊ မျပဳဆိုသည့္အခ်က္ကို မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းေၾကညာခ်က္အဆိုအရ လြတ္လပ္ေသာ ကခ်င္ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္ရန္ အဆိုပါညီလာခံက ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္ဟူ၏။ 

အျခား ကခ်င္တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကခ်င္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ကိစၥအေပၚ မည္သို႔အျမင္ရွိသည္ကို မသိႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းေၾကညာခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရးကိစၥကို နံပါတ္ ၁ ဦးစားေပးထားသည့္ တပ္မေတာ္ကို တိုက္႐ိုက္စိန္ေခၚလိုက္သည့္ သေဘာသို႔ သက္ေရာက္သြားသည္မွာ ရွင္းပါသည္။ ဤေခါင္းႀကီးေရးေနခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီအပါအဝင္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက လက္သင့္မခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာသည္ဟု သိရေပသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကခ်င္ႏိုင္ငံေတာ္ထူေထာင္မည္ဟူသည့္ သတင္းကား လူမႈကြန္ရက္သံုးသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအၾကား ကြန္႔မန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးေပး ေဝဖန္စရာ သတင္းႀကီးတစ္ပုဒ္ျဖစ္သြားခဲ့ရေပသည္။ 

အဆိုပါသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္အခ်ိဳ႕က “ဒါဟာ အပစ္ရပ္ေပးထားတဲ့ တပ္ကို သြားဆြသလိုျဖစ္ေနမယ္”ဟု သံုးသပ္ၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အားစိုက္ေနသူ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ယခုလို တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕၏ လက္လြတ္စပယ္ ေၾကညာခ်က္မ်ိဳးေၾကာင့္ အမိႈက္ကစ ျပာသာဒ္မီးေလာင္ကာ စစ္တပ္အာဏာ ျပန္သိမ္းသည့္ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ဆိုက္ေရာက္သြားမည္ကို အထူးစိုးရိမ္လ်က္ ရွိၾကေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္အေရးကိစၥေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအၾကား တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာမရျဖစ္ေနခ်ိန္၊ AA လက္နက္ကိုင္အုပ္စုက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေသြးတိုးစမ္းလာခ်ိန္၊ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုလို ကခ်င္ႏိုင္ငံေတာ္ကိစၥေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ပိုမိုႀကီးထြား႐ႈပ္ေထြးသြားမည္ကို စိုးရိမ္ျခင္းျဖစ္ဟန္ရွိေပသည္။ 

ဒီမိုကေရစီေခတ္ဟူသည္ မည္သူမဆို၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမဆို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္ရွိရာ ယခုခ်င္းမိုင္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ကခ်င္ႏိုင္ငံေတာ္ကိစၥကို The Voice အေနႏွင့္ ေဝဖန္ေျပာဆိုရန္ ဆႏၵမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ေစ၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျဖစ္ေစ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ စကားကိုဆိုၿပီး ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ အလုပ္ကိုလုပ္ျခင္းသာ အသင့္ေတာ္ဆံုး ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ သို႔မွသာ မိမိတိုင္းရင္းသား၊ မိမိလူမ်ိဳးတို႔၏ အက်ိဳးကို အမွန္တကယ္လိုလားရာ ေရာက္ေပမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုဖြား ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟူသည္ ဤျပည္ေထာင္စုတြင္းရွိၾကေသာ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမအားလံုးကိုဆိုလိုၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္တာဝန္ရွိသလို ျပည္ေထာင္စုအက်ိဳးကို ေရွး႐ႈသည့္အလုပ္ကိုသာ လုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၇-၁-၂၀၁၉)