News

POST TYPE

EDITORIAL

အီေလးဆြဲမေနသင့္ေတာ့သည့္ ျမစ္ဆံုကိစၥ (Daily Vol-6/No-239)
15-Jan-2019

ယခင္သမၼတဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရလက္ထက္ကစ၍ တည္ေဆာက္မႈကို ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ ရပ္နားထားခဲ့သည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း သက္ဆိုင္သူမ်ားထံမွ အသံအခ်ိဳ႕ထြက္လာသည္ကို သတိျပဳမိေပသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားတက္ေရာက္ရန္ ယင္းျပည္နယ္သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သြားေရာက္ခဲ့စဥ္က ကခ်င္ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ၎အေနႏွင့္ ျမစ္ဆံုကိစၥကို အျဖဴ၊ အမည္းကြဲေအာင္ အသိေပးေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံ႐ံုးက ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ကခ်င္ျပည္သူလူထုက ကန္႔ကြက္မႈမရွိဟု ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္းကို အခ်ိန္ဆြဲထားမည္ဆိုပါက ျမန္မာသို႔လာမည့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု သတိေပးလိုက္ရာ ျမစ္ဆံုျပႆနာမွာ လူထုအၾကားတစ္စခန္းျပန္ထလာေပသည္။ 

ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ထြက္ေပၚလာေသာ သတင္းမ်ားအရ ျမစ္ဆံုကိစၥကို ကခ်င္တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားက ေထာက္ခံမႈလံုးဝမရွိဘဲ စီမံကိန္းအၿပီးတိုင္ ရပ္ဆိုင္းေရးကိုသာ လူထုႏွင့္လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုက တရားဝင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ျမစ္ဆံုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုအၾကား၊ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား လတ္တေလာ မေက်မလည္ျဖစ္ေစသည့္ကိစၥမွာ တ႐ုတ္သံ႐ံုး၏ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကိစၥပင္ျဖစ္ေနသည္။ အဆိုပါသံ႐ံုးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာလကသြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး၏ ခရီးစဥ္တြင္ ျမစ္ဆံုကိစၥဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားမွာ ျပည္ပေရာက္လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၎ကို အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားရာ ျမစ္ဆံုဇာတ္လမ္းမွာ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးသြားရေပသည္။

ဤတြင္အာဏာရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) က ျမစ္ဆံုကိစၥအတြက္ ကခ်င္ပါတီဘက္ကေဆြးေႏြးလိုက ေဆြးေႏြးေပးမည္ဟုဆိုၿပီး ယင္းကိစၥတြင္ ျပည္သူ႔သေဘာဆႏၵအတိုင္း ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကခ်င္ခရီးစဥ္တြင္ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ရပ္၊ မရပ္ကိစၥကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ယခု NLD ပါတီ၏ ခါေတာ္မီထုတ္ျပန္ခ်က္အရဆိုပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏သေဘာထားမွာလည္း ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵအတိုင္း ရပ္ဆိုင္းေရးသာျဖစ္မည္ဟု ေယဘုယ်မွတ္ယူ၍ ရႏိုင္ေပသည္။ 

သို႔တိုင္ေအာင္ ဘဂၤါလီကိစၥအပါအဝင္ ရခိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္သာမက အျခားသံတမန္ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ပါ ျမန္မာဘက္က မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦးသဖြယ္ ရပ္တည္ေပးခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆႏၵကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအေနႏွင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ရွင္းထုတ္မည္နည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းကိုမူ မည္သူကမွ် အေျဖေပးရဲလိမ့္မည္မထင္မိေပ။ ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကတည္းက ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့ရေသာ တ႐ုတ္၏ သေဘာႏွင့္ မေနာကိုၾကည့္မည္ဆိုပါက ရွင္းပါသည္။ ဥပမာ- တစ္က်ပ္ႏွင့္တန္သည့္ အရာကိုေရာင္းလွ်င္ တစ္က်ပ္ထက္ပိုရ ႏိုင္စရာမရွိသည့္ သေဘာတရားမ်ိဳး အၿမဲရွိခဲ့စၿမဲသာျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္တြင္ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုတ္ေျပာခဲ့ဖူးသလိုပင္ “အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းဟူသည္ ေ႐ြးခ်ယ္၍မရ” ဟူသည့္အျမင္ႏွင့္ စဥ္းစားမည္ဆိုပါက NLD အစိုးရအေနႏွင့္ ျမစ္ဆံုကိစၥကို အခ်ိန္ဆြဲမေနေတာ့ဘဲ ခု႐ႈပ္မွေနာင္ရွင္းသေဘာျဖင့္ အျဖဴ၊ အမည္းသဲကြဲေအာင္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့အေျဖထုတ္ေပးျခင္းသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေရရွည္ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၄-၁-၂၀၁၉ )