News

POST TYPE

EDITORIAL

ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ပါ (Daily Vol-6/No-238)
14-Jan-2019

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ထြက္လာေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ဝါဒထူေျပာမႈ ၫႊန္းကိန္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၃ ဆင့္ျမင့္တက္လာကာ အဆင့္ ၂၄ ေနရာသို႔ေရာက္ရွိလာသည္ကို ဝမ္းနည္းစြာပင္ ေတြ႔ျမင္လာရပါသည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ ဂယက္႐ိုက္ခတ္ျခင္းခံရမႈကို ေလ့လာတိုင္းတာသည့္ အဆိုပါၫႊန္းကိန္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ စသည့္အဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈတို႔ကို ထည့္သြင္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အျခားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုပါက ႏိုင္ငံအလိုက္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒထူေျပာလာမႈကို အဆင့္ျဖင့္သတ္မွတ္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ရာ ကၽြနု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ မတက္သင့္သည့္ကိစၥတြင္ အဆင့္တက္သြားသည္ဟုပင္ဆိုရေပမည္။ 

ယခင္အခ်ိန္ကာလမ်ားက အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈစသည္တို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏွင့္ မဆိုင္သလိုသာျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုတို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို တစ္စတစ္စ ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ပဋိပကၡမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒသေႏၶတည္ေအာင္ အစပ်ိဳးေပးလိုက္သကဲ့သို႔ရွိေပသည္။ ရန္၊ ငါ စည္းျခားသည့္အေတြးအျမင္မ်ိဳးကို ေရွ႕တန္းမတင္လိုေသာ္လည္း ရခိုင္ကိစၥသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအိပ္မက္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က အကြက္က်က် အၫႊန္႔ခ်ိဳးလိုက္သည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္သြားခဲ့ေပသည္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ အညႇာကို ေကာင္းစြာသိထားသူမ်ားက ရခိုင္ကိစၥကို အမ်ိဳးသားေရးအပါအဝင္ ေခါင္းစဥ္ မ်ိဳးစံုတပ္ၿပီးအျမတ္ထုတ္ခဲ့ၾကရာ လက္ရွိျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုင္းျပည္သည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္လူၾကမ္း၊ လူရမ္းကားမ်ား ေနထိုင္သည့္ အရပ္ေဒသတစ္ခုသဖြယ္ သမုတ္ခံရသည္အထိျဖစ္လာခဲ့ေတာ့သည္။ လူမႈကြန္ရက္ Twitter ကိုထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဂ်က္ေဒၚေဆးဆိုလွ်င္ မႏၲေလးႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ဘက္က ကမၼ႒ာန္းရိပ္သာတစ္ခုတြင္ ဝိပႆနာအက်င့္မ်ားလာေရာက္ က်င့္ႀကံအားထုတ္မိ၍ အေနာက္ကမၻာက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ခံရသည္အထိျဖစ္သြားခဲ့ဖူးသည္ကို စာဖတ္သူမ်ားမွတ္မိၾကပါလိမ့္မည္။ 

ထိုအထဲတြင္ အင္မတန္ဝမ္းနည္းစရာအေကာင္းဆံုးေသာကိစၥတစ္ခုမွာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအၾကား(အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ား) “ Is that ethical to visit Myanmar? ”ဟူသည့္ကိစၥ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ဆိုပါက လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါမည္ေလာဟူသည့္ သေဘာမ်ိဳးအေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ေျပာဆိုလာၾကေၾကာင္း The Voice သတင္းစာ၏ မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕က ေျပာျပ၍ သိရပါသည္။ ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္ ေနာက္ဆံုးတြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈလည္းခံရသလို တစ္ဖက္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအျဖစ္ပါပံုေဖာ္ခံလိုက္ရသည့္ အေျခအေနအထဲသို႔ေရာက္ရွိသြားရသည္မွာ အဆိုးဆံုးပင္ျဖစ္ေပသည္။ 

အစကတည္းက ညီၫြတ္မႈမရွိခဲ့သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ညီၫြတ္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္မည့္ တိက်ျပတ္သားေသာ မူဝါဒမ်ားကို လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထြက္ေရးႏွင့္ အာဏာရွင္ စနစ္သက္ဆိုးရွည္ေရးေလာက္သာသိၾကသည့္ အင္အားစုမ်ားက ဥပေဒကို ေကာင္းစြာမထီမဲ့ျမင္လုပ္ႏိုင္ေသးသည္ကတစ္ေၾကာင္း စသည့္တို႔ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ေပမယ့္ အေျပာင္းအလဲမျဖစ္သလို ျဖစ္ေနခဲ့ေပသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းထပ္ေျပာရမည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီအစိုးရအေနႏွင့္ တိက်ျပတ္သားသည့္ မူဝါဒမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက ဒီမိုကေရစီေရးပန္းတိုင္မ်ား ေဝးသည္ထက္ေဝးဖို႔သာရွိေတာ့ေၾကာင္း သတိေပးလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၃ - ၁ - ၂၀၁၉)