News

POST TYPE

EDITORIAL

က်န္းခံ့သာေသာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ (Daily Vol-6/No-236)
11-Jan-2019

ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ရက္ေက်ာ္ခန္႔က သက္ႀကီးစာေပပညာရွင္မ်ားအား ဂါရဝျပဳသည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ အၿငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး ကန္ေတာ့ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေရးဆရာမ်ားအၾကားတြင္သာမက လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳသူ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား ပြက္ေလာညံသြားခဲ့သည္ကို စာဖတ္သူမ်ား မွတ္မိေနလိမ့္ဦးမည္ဟု ထင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ယင္းပြဲစီစဥ္သူ (အဆိုပါ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သူ) ကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ၿပီး အခ်ိဳ႕က ၎ကို ရွိခိုးကန္ေတာ့ခဲ့သူမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ခဲ့ၾကေပသည္။ ကန္ေတာ့ခဲ့သူမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ပါဝင္ေနေပရာ ၎ကို မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္ အုပ္စုမ်ားအတြက္ ေျပာစရာႏွင့္ ဆိုစရာသာမက ဆဲစရာကိစၥပါထပ္ရသြားျပန္ေတာ့သည္။ 

တစ္ဖက္တြင္ ကိုယ့္ထက္အသက္ တစ္ရက္၊ တစ္မနက္ႀကီးသူကို အ႐ိုအေသျပဳသည့္ ျမန္မာ့အေလ့အထရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ မည္သို႔မွ် ဥဒါန္းေက်၍ မရႏိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားရွိေနျပန္ရာ ယင္းကန္ေတာ့ပြဲကိစၥတြင္ မည္သူကမွားသည္၊ မည္သူမွန္သည္ကို ဤေနရာတြင္မေျပာလိုေတာ့ေပ။ ယင္းကိစၥထက္ အဆိုပါကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္အတူ အသံထြက္လာသည့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ဟူသည့္ကိစၥကိုသာ ဦးစားေပးေျပာလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာသံုးဘာသာစကားျဖင့္ Reconciliation ဟုေခၚသည့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး သို႔မဟုတ္ ျပန္ေပါင္းထုပ္မိေရးဟူသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ပညာရွင္မ်ားက အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆိုၾကသည္ကို ယင္းအေၾကာင္းေလ့လာလိုက္စားသူမည္သူမဆို သိရွိထားၿပီး ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား မည္သို႔ပင္ကြဲျပားျခားနားသည္ျဖစ္ေစ စင္စစ္အားျဖင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးသေဘာတရား တစ္ခုသာျဖစ္ေသာ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ ခြင့္လႊတ္မႈႏွင့္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မႈ ႏွစ္ရပ္ကသာ အဓိက အခရာက်ေပသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ျဖတ္သန္းေနရေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ “သူနဲ႔ေတာ့ ဘယ္လိုမွ လက္တြဲမလုပ္ႏိုင္ဘူး”၊ “သူကမွ မေတာင္းပန္ဘဲ၊ ငါကဘယ္လိုခြင့္လႊတ္ေပးရမွာလဲ”၊ “သူလုပ္ခဲ့တာ ငါဘယ္ေတာ့မွမေမ့ဘူး” စသည့္ အေျပာမ်ားကို စာဖတ္သူတို႔ က်ိန္းေသၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ဆက္ဆံေရး မေျပမလည္ျဖစ္သြားခဲ့သူႏွစ္ဦး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရန္ၿငိဳးရွိသြားသူႏွစ္ဦး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတြင္ ျဖစ္ခဲ့သမွ်ကို တစ္ဖက္သတ္ခြင့္လႊတ္ေပးေန႐ံုမွ်လည္း ကိစၥမၿပီးျပတ္သလို လုပ္ခဲ့သမွ်ကို ဝန္ခ်ေတာင္းပန္႐ံုႏွင့္လည္း မၿပီးျပတ္ေပ။ ေတာင္းပန္သူက ေတာင္းပန္သလို၊ ေက်ေအးသူကလည္း ေက်ေအးေပးပါမွ အမွန္တကယ္ေရရွည္ခံမည့္ ရင္ၾကားေစ့ေရး တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည္သာပင္ျဖစ္သည္။ 

ထိုသို႔မဟုတ္ဘဲ ျပႆနာတစ္ရပ္ အမွားလုပ္သူက ေတာင္းပန္မႈမရွိဘဲ ေက်ေအးေပးရန္သာ တစ္ဖက္သတ္ဖိအားေပးေတာင္းဆိုခံေနရမည္ဆိုပါက အက္ေၾကာင္းထေနသည့္ ဖန္ပုလင္းထဲ၌ ေရထည့္သိမ္းဆည္းရန္ ႀကိဳးစားေနသလိုသာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ဆိုလိုသည္မွာ အမွန္တကယ္စစ္မွန္သည့္ ရင္ၾကားေစ့မႈ မျဖစ္သည္ကို ရင္ၾကားေစ့သြားၿပီဟူေသာ အထင္ျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မိပါက အလြယ္တကူေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဆိုလိုသည္မွာ တစ္ဖက္သတ္ေက်ေအးေပးမႈ သို႔မဟုတ္ တစ္ဖက္သတ္ဝန္ခ် ေတာင္းပန္မႈမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့မည္ဆိုပါက အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ (စိတ္ခ်လို႔မရႏိုင္ေသးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) ေလာက္ကိုသာ ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ မည္ကာမတၱ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ိဳးေလာက္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၀-၁-၂၀၁၉)