News

POST TYPE

EDITORIAL

ပုဂၢလိကသတင္းစာတစ္ေစာင္၏ ရင္ဖြင့္စကား (Daily Vol-6/No-235)
10-Jan-2019

စမတ္ဖုန္းႏွင့္ တက္ပလက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားကို အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔လာရ႐ံုမွ်မက ေရွ႕ဆက္အသက္ဆက္ႏိုင္ပါေတာ့မည္ေလာဟုပင္ ေမးရမည့္အေျခအေနသို႔ဆိုက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္မွာ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ပံုႏွိပ္အကၡရာ၊ ပံုႏွိပ္စကားလံုးထက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အကၡရာ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စကားလံုးမ်ားက လူအမ်ားႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ႏိုင္သည့္ အေနအထားရွိလာသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ လူအမ်ားအေနႏွင့္ သတင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစံုကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္စကားလံုးမ်ား သာမက Movie ဖိုင္မ်ား၊ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္သည့္ Live Stream မ်ားမွတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၾကသည္က တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ား၏ ေရွ႕ေရးမွာ မပီဝိုးတဝါးျဖစ္လာျခင္းပင္။ လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာမ်ားေခတ္တြင္ ပို၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္လာသည္မွာ သတင္း (News) ဟူသည္ လူသားတိုင္း လံုးလံုးလ်ားလ်ား အခမဲ့ဖတ္႐ႈသိရွိခြင့္ရွိေသာ အရာျဖစ္သြားျခင္းပင္။ 

ဤသည္ကိုပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပံုႏွိပ္သတင္းစာမ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီေလာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ “ပံုႏွိပ္သတင္းစာေတြ က်ဆံုးခန္းေရာက္ၿပီေလာ”ဟု ေမးစရာျဖစ္လာပါသည္။ ႐ုတ္တရက္ အေပၚယံစဥ္းစားၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ စာဖတ္သူေတြ (ျပည္သူေတြ) မီဒီယာႏွင့္ ထိေတြ႔မႈမရွိေတာ့သည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္မူ လူအမ်ားအေနႏွင့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုထိေတြ႔ခြင့္ရလာေသာေၾကာင့္သာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ အေရးမပါသည့္ သေဘာမ်ိဳးသို႔ သက္ေရာက္သြားျခင္းသာျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေခတ္၏ ျပႆနာမွာ တစ္ဖက္တြင္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚ၌ လူတိုင္း၊ လူတိုင္း သတင္းေထာက္ျဖစ္သလို၊ သတင္းဓာတ္ပံုဆရာသေဘာမ်ိဳးျဖစ္ကာ သတင္းစီးဆင္းမႈ၊ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အလြန္အားေကာင္းသည့္ အေနအထားျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ သတင္းတုႏွင့္ သတင္းအစစ္ခြဲျခားရန္ ခက္ခဲလာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ လူမႈကြန္ရက္ဟူသည္ သတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္လြန္စြာ ထိေရာက္မႈရွိေစသည့္ အရာျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းစစ္ႏွင့္ သတင္းတုခြဲျခားေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို ယထာဘူတက်က် ေလ့လာဆန္းစစ္ေဝဖန္ ေထာက္ျပသည့္အပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း တာဝန္ခံထားႏိုင္မႈအျပည့္အဝရွိသည့္ မူလလက္ေဟာင္း မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါသည့္အေနအထားထဲတြင္ ဆက္ရွိေနဆဲသာျဖစ္ပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ပံုႏွိပ္သတင္းစာမ်ား ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲသည္မွာ ျငင္းမရေသာကိစၥျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ New York Times ဆိုလွ်င္ တစ္လလံုးအတြက္ ၅ ေဒၚလာမွ်ျဖင့္ ဖတ္႐ႈခြင့္ကို အြန္လိုင္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည္။ အခ်ိဳ႕နာမည္ႀကီး သတင္းစာမ်ားဆိုလွ်င္ ဖတ္႐ႈခြင့္ကို အခမဲ့ေပးလိုက္ၿပီး မီဒီယာဝန္ထမ္းမ်ား (ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား) ရပ္တည္ေရးအတြက္ အလွဴေငြသေဘာမွ်သာ သဒၶါသေလာက္ထည့္ဝင္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ အစိုးရက သူ႔ကို ယထာဘူတက်က်အထိေရာက္ဆံုး ေဝဖန္ႏိုင္သည့္ ပံုႏွိပ္သတင္းစာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ စမတ္ဖုန္း၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ စသည့္ နည္းပညာေခတ္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအားလံုးနီးပါး အခက္ႀကံဳေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ပုဂၢလိကသတင္းစာ အေတာ္မ်ားမ်ား ရပ္တည္ရန္ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ ယင္းထဲတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝခြင့္ရခ်ိန္၌ ပထမဆံုးထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ The Voice Daily လည္း ပါဝင္ေပသည္။ မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ က်ပ္တည္းသြားသနည္းဆိုလွ်င္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ The Voice သတင္းစာပို႔ေပးသည့္ စနစ္ကိုပင္ ယာယီဆိုင္းငံ့လိုက္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားခဲ့သလို ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကိုပါ ဝမ္းနည္းစြာ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ရေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သတင္းစာတိုက္မွ အယ္ဒီတာႀကီးမ်ားမွာ သတင္းကိစၥ၊ ေဆာင္းပါးကိစၥသာမက သတင္းစာတိုက္ေရွ႕ဆက္အသက္ဆက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ Newspaper Business ကိုပါ စားလည္းသည္စိတ္၊ သြားလည္းသည္စိတ္ျဖစ္ျဖင့္ အလုပ္ႏွစ္ဆတိုးလုပ္ၾကရပါသည္။ သတင္းအယ္ဒီတာမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား အပါအဝင္ သတင္းစာတိုက္၏ အေရးႀကီးေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး၏ ညီၫြတ္ေသာစိတ္ႏွင့္ လံု႔လဝီရိယေၾကာင့္သာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သတင္းစာတိုက္ၿပိဳလဲသြားမည့္ေဘးမွ ပြတ္ကာသီကာလြတ္ထြက္လာျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ 

ဆရာႀကီးေၾကးမံုဦးေသာင္းတို႔ေခတ္က သတင္းစာဆရာႀကီးမ်ား မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ကို ခေရေစ့တြင္းက်မသိေသာ္လည္း ဤေခတ္ ဤကာလကို ထိုသတင္းစာဆရာႀကီးမ်ားအားေတြ႔ေစ၊ ျမင္ေစလိုေပသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သတင္းစာအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း မိမိဘက္က တတ္ႏိုင္သေလာက္ အကူအညီေပးရန္ ကာယစြမ္းအား၊ ဉာဏစြမ္းအားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေပးခဲ့သူအားလံုးကို The Voice အေနႏွင့္ အထူးပင္အသိအမွတ္ျပဳေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းကာလမွ အၿပီးျပတ္႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းသြားမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၉-၁-၂၀၁၉)