News

POST TYPE

EDITORIAL

သဘာဝအလွမ်ားကို အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းပါ (Daily,Vol-6/No-229)
03-Jan-2019

ႏွစ္သစ္ကူး အပါအဝင္ အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေဒသအသီးသီး၊ ၿမိဳ႕၊​ ရြာအသီးသီးသို႔ ခရီးထြက္ၾကသူမ်ားေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ အက်ဳိး၊ အျပစ္ ႏွစ္မ်ဳိး တင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ႏုိင္သည္။

ခရီးသြားမ်ားဆုိရာတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ခရီးသြား ႏွစ္မ်ဳိးအၾကား သက္ေရာက္မႈမွာလည္း မတူညီတတ္ေပ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စည္းကမ္းရွိေသာ ႏုိင္ငံႀကီးသား ခရီးသြားအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ကမၻာလွည့္မ်ားေၾကာင့္ အႏုတ္လကၡဏာ သက္ေရာက္မႈ နည္းပါးေသာ္ျငား စည္းကမ္းက်င့္ဝတ္ အားနည္းေသာ ျပည္တြင္း ခရီးသြားအမ်ားစုေၾကာင့္မူ မ်ားစြာ စုိးရိမ္ဖြယ္သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။

ေဒသတစ္ခုေရာက္တုိင္း ခရီးသြားမ်ား ဝယ္ယူ၊ စားသံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံမ်ား ဝင္ေငြတုိး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ပြင့္လင္း၊ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလားျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္ အက်ဳိးရလဒ္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းက်င့္ဝတ္ ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာမႈအားနည္းေသာ ခရီးသြားမ်ားေၾကာင့္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ပလတ္စတစ္အပါအဝင္ အျခားေသာ အမႈိက္မ်ဳိးစံု စြန္႔ပစ္ေနၾကျခင္းမွာ ဆုိးရြားသည့္ ရလဒ္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ သဘာဝအေျခအေနအတုိင္း အ႐ုိင္းဆန္စြာ လွပေနဆဲ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ စည္းကမ္းမဲ့ေသာ ႏုိင္ငံသားအခ်ဳိ႕၏ တာဝန္မဲ့လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္၊ ထိန္းကြပ္ျခင္းမရွိေသာ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား၊ ထုိဆုိင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူ၊ စားသံုး၍ ေဆးေၾကာ၊ စြန္႔ပစ္လုိက္ေသာ အမႈိက္သ႐ုိက္၊ စားႂကြင္းစားက်န္မ်ားက သဘာဝ အေျခအေနမ်ားအတုိင္း အ႐ုိင္းဆန္စြာ လွပေနဆဲ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မ်ားမၾကာေသာ ကာလတစ္ခုတြင္ အ႐ုပ္ဆုိး၊​ အက်ည္းတန္သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖခရီးသြားေရာက္ၾကသူမ်ား၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေခတၱ ရပ္နားၾကသည့္ ရန္ကုန္အထြက္ လမ္းေၾကးေကာက္ခံဂိတ္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္ရွိေနရာလြတ္မ်ား အပါအဝင္ အျမန္လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေနရာအခ်ဳိ႕ အပန္းေျဖ စားေသာက္ဆုိင္တန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ၾကည့္လွ်င္ပင္ စည္းကမ္းမဲ့ စြန္႔ပစ္ေသာအမႈိက္သ႐ုိက္မ်ားျဖင့္ အၾကည့္ရဆုိးလွသည္။

ရခုိင္႐ုိးမ၊ ပဲခူး႐ုိးမႏွင့္ ရွမ္းကုန္ျပင္ျမင့္တို႔ကိုျဖတ္၍ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ေတာင္တက္၊ ေတာင္ဆင္းလမ္းမ်ား၏ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ခရီးသြားမ်ား စြန္႔ပစ္ထားခဲ့သည့္ အမႈိက္မ်ား ျမင္မေကာင္း၊ ႐ႈမေကာင္း ျပန္႔က်ဲလ်က္ရွိသည္။

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ အမ်ားဆံုး နာမည္ႀကီး၊ ေစတီ၊ ပုထုိး၊ ေနရာ၊ ေဒသမ်ားရွိ အမ်ားသံုး အိမ္သာမ်ားမွာလည္း တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအသိႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ မ်ားစြာ ေခတ္ေနာက္က်၊ မသန္႔မရွင္း ညစ္ပတ္နံေစာ္လွသည္။ 

အမႈိက္ပစ္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ အိမ္သာအသံုးျပဳမႈကို အေလးအနက္ မရွိသည့္အျပင္ စည္းမဲ့၊ ကမ္းမဲ့ႏိုင္လွသည့္ အမူအက်င့္၊ ဓေလ့စ႐ုိက္တုိ႔က မိန္းမူးဖြယ္ေကာင္းေလာက္သည္အထိ အံ့ဘနန္း သာယာလွပသည့္ ေနရာေဒသမ်ားကို အုိးမဲသုတ္သလို႔ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ 

ထုိအေျခအေနမ်ားကို မိမိတုိ႔ႏွင့္ မဆုိင္သကဲ့သို႔ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားကာ အခ်ိန္မီ ႀကီးၾကပ္၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျပဳျပင္၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက မ်ားမၾကာမီ ကာလတစ္ခုအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အလွအပမ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းသြားမည့္ အႏၲရာယ္ႀကီးစြာ ရွိေနေပသည္။ 

ထုိအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအသီးသီးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပါအဝင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သစ္ေတာေရးရာ၊ စည္ပင္သာယာေရး စသည့္ ဌာနအသီးသီးတုိ႔ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းကာ စုဆံုေဆြးေႏြး နည္းလမ္းရွာကာ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၾကပါသည့္အေၾကာင္း တုိက္တြန္း အႀကံျပဳအပ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂-၁-၂၀၁၉)