News

POST TYPE

EDITORIAL

ဟီရိဩတၲပၸ နည္းလာၾကသလား (Daily, Vol-6/No-225)
29-Dec-2018

ေလာကႀကီးကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ေနတာက ဟီရိလို႔ေခၚတဲ့ အရွက္တရားနဲ႔ ဩတၲပၸလို႔ ေခၚတဲ့ အေၾကာက္တရား ႏွစ္ခုပဲရွိၿပီး အဲဒီ ေလာကပါလ တရားႏွစ္ပါး မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ ေလာကႀကီး ပ်က္စီးသြားမယ္ဆိုတာ အဘိဓမၼာမွာေရာ သုတၲန္မွာပါ အတိအလင္း ဆိုထားတယ္။

အားလံုး သိၾကတဲ့အတိုင္း ဟီရိဩတၲပၸဆိုတာ မေကာင္းမႈျပဳရမွာကို ရွက္ျခင္းနဲ႔ မေကာင္းမႈျပဳရမွာကို ေၾကာက္ျခင္းပဲ။ ဒါကို ေလာကကို ေစာင့္ၾကပ္တဲ့ ေလာကပါလတရား ႏွစ္ပါးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေပးတဲ့ စၾကဝဠာလံုးဆိုင္ရာ လူယဥ္ေက်းက်င့္ဝတ္လို႔ေတာင္ ေျပာႏိုင္တယ္။

ဒီကေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာေရာ ဒီေလာကပါလ တရားႏွစ္ပါးနဲ႔ ညီေအာင္ ေနထိုင္က်င့္ႀကံတဲ့သူ ဘယ္ေလာက္မ်ား ရွိသလဲလို႔ ေမးစရာ ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဒီေလာကပါလ တရားႏွစ္ပါးနဲ႔ ညီတဲ့သူ၊ မညီတဲ့သူ ဘယ္ေလာက္မ်ား ရွိေနမလဲ ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ ေကာင္းတယ္။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဟိုေရွးေခတ္ အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဟီရိဩတၲပၸတရား အားနည္းလာတာ သတိျပဳမိတယ္။ အဲလို အားနည္းလာတဲ့အတြက္ မၾကားဝံ့ မနာခ်င္စရာ အမႈအခင္းေတြ၊ ျပႆနာေတြ ပိုမ်ားလာတာေပါ့။

ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ မ်ားၿပီး အၿပိဳင္အဆိုင္၊ အတိုက္အခိုက္ေတြ တင္းၾကမ္း ျပည့္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ေလာကီနယ္ပယ္ေတြ မဆိုထားနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ထိပ္ဆံုးကေန ဆံုးမ၊ ပဲ့ျပင္၊ လမ္းၫႊန္ေပးရမယ့္ ဘာသာေရးလို နယ္ပယ္မွာေတာင္ ေလာကပါလ တရားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၾကည့္ရင္ တခ်ိဳ႕ လြတ္ပါ့မလားလို႔။ 

ေလာကပါလ တရားနဲ႔ မညီတာေတြ ဘာျဖစ္လို႔ အခုေနာက္ပိုင္း မ်ားလာတာလဲလို႔ေမးရင္ အက်ိဳးအေၾကာင္းဆိုတဲ့ ေလာကနိယာမလို႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္နဲ႔ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္ကို ခြဲျခားသိႏိုင္တဲ့ အသိဉာဏ္ အားနည္းသြားရင္လည္း ဟီရိဩတၲပၸ နည္းသြားတတ္တယ္။ ကုသိုလ္နဲ႔ အကုသိုလ္ ခြဲသိေပမယ့္ အကုသိုလ္မွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႔တာ မ်ားေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆင္ျခင္ဉာဏ္ အားနည္းသြားလို႔ျဖစ္မယ္။

ဒီကေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အေသးအဖြဲလို႔ ထင္ရတဲ့ အမႈကိစၥေလးေတြကအစ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဟီရိဩတၲပၸ တရားနဲ႔ မညီၾကေတာ့ပဲ အကုသိုလ္ မေကာင္းမႈကို ထမင္းစား ေရေသာက္လို ယဥ္ပါးလာတာ သတိထားမိတယ္။

အေၾကာင္းကေတာ့ ေခါင္မိုးမလံုလို႔ မိုးယိုတယ္ဆိုတဲ့ ဥပမာလိုပဲ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းကို ဦးစီးေခါင္းေဆာင္တဲ့သူေတြ ကိုယ္တိုင္ အဲလို ေလာကပါလတရားနဲ႔အညီ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္တာ မဟုတ္လို႔ပဲဆိုတဲ့ အေျဖထြက္လာတယ္။ လူေတြကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမပဲ့ျပင္ လမ္းညႊန္ေပးရမယ့္ သူေတြကိုယ္တိုင္ ေလာကပါလ တရားနဲ႔ မညီေတာ့ဘူးဆိုရင္လည္း ေခါင္က မိုးမလံုတာပဲ။

သာမန္ မိသားစုတစ္စုကေန ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္အလိုက္ ရွိေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုယ္တိုင္ ဟီရိဩတၲပၸ ရွိရင္ ရွိသလို မရွိရင္ မရွိသလို သူတို႔ေနာက္က လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကလည္း ေရာင္ျပန္ဟပ္ေနတတ္တယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ နိစၥဓူဝ ေျပာဆို၊ ျပဳမူ၊ လႈပ္ရွား၊ ႀကံစည္၊ ေဆာင္ရြက္သမွ် အမႈကိစၥ အားလံုးမွာ အရွက္၊ အေၾကာက္ ႏွစ္ခုနဲ႔ ထိန္းႏိုင္ရင္ကို ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္တယ္။ မထိန္းႏိုင္ရင္ေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရလဒ္ ႀကံဳရမွာပဲ။ 

ေျပာခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီကေန မိသားစု၊ အလုပ္ခြင္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ အသိုင္းအဝိုင္း၊ လူမ်ိဳးစု၊ ေဒသ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုစီအလိုက္ ဟီရိဩတၲပၸတရားနဲ႔ညီျခင္း မညီျခင္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီကေန႔ ေရာက္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ အဆင့္အတန္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်တယ္ ဆိုတာကိုပါ။

အယ္ဒီတာ (၂၉-၁၂-၂၀၁၈)
(၂၁-၁-၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)