News

POST TYPE

EDITORIAL

ပီအာကို သံုးတတ္ပါေစ (Vol-6/No-176)
02-Nov-2018

ႏိုင္ငံတကာဖိအားႏွင့္ ျပည္တြင္းဖိအားမ်ား ညႇပ္ပူးညႇပ္ပိတ္ခံေနရေသာ လက္ရွိအစိုးရထံတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနႏိုင္သည္။ အဆိုပါဖိအားမ်ားသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ႏိုင္သည္။ 

အျခားတစ္ဖက္မွၾကည့္လွ်င္မူ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔တြင္ ရွိေနေသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပုန္းေအာင္းေနေသာ ကိုယ္စြမ္းကို္ယ္စ၊ အရည္အခ်င္းမ်ား ထြက္လာတတ္သည္။ ထိုသို႔ ထြက္လာေစရန္လည္း ႀကံစည္၊ အားထုတ္၊ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာဖိအားသည္ ရခိုင္ျပႆနာကိုအေျခခံကာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သေဘာထားတင္းမာေသာ အင္အားစုအခ်ိဳ႕၏ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္တို႔ အေပၚမူတည္ၿပီး အရွိန္ျမႇင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းဖိအားဟုဆိုရာတြင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီကို အဓိက အတိုက္အခံျပဳေနေသာ အာဏာလက္လႊတ္ပါတီႏွင့္ လက္ယာစြန္းဆန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး၊ ဘာသာေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ အင္အားစုမ်ား၏ တြန္းတိုက္မႈမ်ားက အဓိကေနရာတြင္ရွိသည္။ 

အျခားဖိအားမ်ားမ်ားမွာမူ အာဏာရပါတီကိုယ္တိုင္ အရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲအေခ်ာ္၊ အမွားအယြင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ကန္႔ကြက္ေထာက္ျပမႈမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးထားခဲ့ေသာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕၏ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈမ်ားျဖစ္သည္။

ယင္းျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံု၊ ေျဖရွင္းနည္း၊ တံု႔ျပန္ပံု နည္းနာမ်ားကိုမူတည္ကာ ဖိအားမ်ား အရွိန္ေလ်ာ့သြားျခင္း၊ နည္းသြားျခင္းႏွင့္ ေျပလည္မႈ ရသြားျခင္းအျပင္ အစိုးရ၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားလည္း တက္လာတတ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာဖိအားျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္း ဖိအားျဖစ္ေစ ျမင္သာထင္သာရွိသည္မွာ ယင္းဖိအားမ်ား၏ ရင္းျမစ္အေၾကာင္းအရာ၊ ျပႆနာမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ပီအာေခၚ အမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေျပာဆို၊ ေဆြးေႏြး၊ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္က သမၼတအိုဘားမား၏ ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ေနစဥ္ကာလက ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း ႐ုတ္တရက္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဲဆြယ္ ေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းကာ မုန္တိုင္းသင့္ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားထံ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ ႏွစ္သိမ့္အားေပးခဲ့သည့္ပံုရိပ္မ်ား မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၿပိဳင္ဘက္ ရီပါပလစ္ကန္သမၼတေလာင္း မစ္ရြန္ေနကို အသည္းအသန္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ရီပါပလစ္ကန္ အမာခံ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ မဲအျပတ္ ျဖင့္ အႏိုင္ရသြားခဲ့သည့္ သာဓကရွိခဲ့သည္။

အိုဘားမားသည္ မဲဆြယ္ခရီးစဥ္ ဖ်က္သိမ္းျပန္လာစဥ္ မိုးေရထဲတြင္ ဟယ္လီေကာ္ပတာေပၚမွ ထီးမေဆာင္းဘဲဆင္းလာပံု၊ မုန္တိုင္းသင့္ ျပည္သူမ်ားကို ဖက္လွဲတကင္း ႏွစ္သိမ့္အားေပးေနပံု စသည့္ လူသားဆန္၍ လူပီသေသာ၊ ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားအေပၚ အေလးထား၊ စာနာေထာက္ထားေသာ စ႐ိုက္သဘာဝ ေပၚလြင္ေစသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား မီဒီယာစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ပလူပ်ံသြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား၏ အူလိႈက္သည္းလိႈက္ ေထာက္ခံမႈ ရသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယင္းမွာ ပီအာကို စနစ္တက်သံုးတတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီအမာခံ နယ္ေျမတြင္ပင္ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရ ေသာဖိအားမ်ား၊ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မွာ ပီအာနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းလိုက္လွ်င္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အရွိန္ေလ်ာ့သြား၊ သေဘာထား ေျပာင္းသြားႏိုင္ေျခရွိသည္။

ဥပမာ- ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားရွိ စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ စိတ္ပါလက္ပါ သြားေရာက္ႏွစ္သိမ့္ အားေပးျခင္း၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအရ ျပင္းထန္သည္ဟု ယူဆရသည့္ အင္အားစု အႀကီးအကဲမ်ားထံ ေလးေလးစားစား သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ရွိ ႏွစ္ဖက္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ စာနာေထာက္ထားေၾကာင္း လက္ေတြ႔ျပသျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွသည္ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ လိမၼာပါးနပ္ထက္ျမက္စြာ၊ စိတ္ရင္းေစတနာပါပါျဖင့္ ပီအာကို သံုးတတ္လွ်င္ပင္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ ေျပလည္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁-၁၁-၂၀၁၈)