News

POST TYPE

EDITORIAL

မက္ကိန္းလို စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း (Daily, Vol-6/No-118)
26-Aug-2018

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ဩဇာႀကီးမားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဆီနိတ္တာ ဂၽြန္မက္ကိန္း အသက္ ၈၁ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ျပင္းထန္ဆိုးရြားသည့္ ဦးေႏွာက္ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဂၽြန္မက္ကိန္း၏ နာေရးသတင္းကို ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ကမၻာ မီဒီယာမ်ားက သူ၏သမိုင္းအတၳဳပၸတၱိေနာက္ခံထားကာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကရာ၌ ယခင္သမၼတအိုဘားမားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးျခားေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို အမွတ္မထင္ ေတြ႔လိုက္ရေပသည္။

ယင္းမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးပြဲတစ္ခု၌ အေမရိကန္အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးက အိုဘားမားကို အယံုအၾကည္ မရွိေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမွာ အိုဘားမားသည္ အာရပ္အႏႊယ္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရီပတ္ဘလီကန္ေထာက္ခံသူ ပရိသတ္အလယ္တြင္ မိုက္က႐ိုဖုန္းကိုင္၍ မတ္တတ္ထေျပာဆိုခဲ့မႈကို ဂၽြန္မက္ကိန္းက ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆိုခဲ့မႈပင္ျဖစ္သည္။ ဂၽြန္မက္ကိန္းက ယင္းအမ်ိဳးသမီးႀကီး၏ လက္ထဲက မိုက္က႐ိုဖုန္းကို ျပန္ယူလိုက္ၿပီး အိုဘားမားသည္ သိကၡာရွိသည့္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေယာက္်ားတစ္ေယာက္၊ သိကၡာရွိသည့္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုတံု႔ျပန္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ အိုဘားမားႏွင့္ ၎သည္ အေျခခံက်သည့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားအျမင္ခ်င္း မတူညီသူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလိုမဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈျပဳေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မက္ကိန္းက ရွင္းျပခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးေလာက၏ အျမင့္ဆံုးရာထူးတစ္ခုလည္းျဖစ္၊ ျမန္မာတို႔၏ အဆိုအရဆိုပါက စၾကဝေတးမင္းကဲ့သို႔ ဩဇာအာဏာျပင္းထန္သည့္ ရာထူးမ်ိဳးလည္းျဖစ္သည့္ အေမရိကန္သမၼတရာထူးအတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ မဲဆြယ္သည့္ကာလတြင္ မိမိကိုေထာက္ခံသူတစ္ဦးက မိမိ၏ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္သူအေပၚ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ ထိုးႏွက္ႏွိမ္ခ်ျခင္းမ်ိဳးကို အသားမယူ အျမတ္မထုတ္ဘဲ အိုဘားမားအား ဂုဏ္သိကၡာရွိသူတစ္ဦးအျဖစ္ ကာကြယ္ေျပာဆိုသြားျခင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၎၏ စိတ္ေနသေဘာထား မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္သည္၊ အဆင့္အတန္းျမင့္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ အေမရိကန္ေရတပ္တကၠသိုလ္တြင္ဘြဲ႔ရခဲ့ၿပီး ၁၉၈၁ ခုႏွစ္အထိ စစ္မႈထမ္းခဲ့႐ံုမွ်မက ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတြင္ စစ္သံု႔ပန္းပါျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ဂၽြန္မက္ကိန္းအေနႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံေရးသမား အိုဘားမားသည္ ၎ေလာက္ တိုင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္(မ်ိဳးခ်စ္) ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးမဟုတ္ႏိုင္ဟု စစ္မႈထမ္းဟူသည့္ အရွိန္အဝါသံုးကာ ထိုးႏွက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း မထိုးႏွက္ဘဲ ၿပိဳင္ဘက္ေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ တေလးတစား ကာကြယ္သြားသည္မွာလည္း ခ်ီးမြမ္းစရာပင္ျဖစ္ေပသည္။

“စစ္သားေကာင္းတို႔ဟူသည္ လူသတ္သမားမဟုတ္” (Good Soldiers Are Not Murders) ဟူေသာ ကမၻာေက်ာ္ဆို႐ိုးရွိပါလွ်င္ စစ္သားေကာင္းဟူသည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟူေသာအခ်က္ကို ဂၽြန္မက္ကိန္းက ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ၾကာ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္တြင္းမွတစ္ဆင့္ သူခ်စ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးအျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္ျပ သြားခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ဒီမိုကေရစီစတင္ေဖာ္ေဆာင္သည့္ သက္တမ္းမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစတင္ေရတြက္မည္ဆိုပါက ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုပင္ မျပည့္ေသးေပရာ ဂၽြန္မက္ကိန္းႏွင့္တူသည့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းလည္းျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းလည္းျဖစ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို လက္ညႇိဳးထိုးျပ၍မရႏိုင္ေသးေပ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း (စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ပုဂၢိဳလ္)မ်ား ပါဝင္ခြင့္မရွိဟု မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ် သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိသလို စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို မလိုလားသည့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားလည္း ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ တစ္နည္းဆိုပါက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းထက္ စစ္တပ္ေလာင္းရိပ္ ကင္းလြတ္ေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းကို ျပည္သူမ်ားက လိုလားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသာမက ဂၽြန္မက္ကိန္းလို စစ္တပ္၏ ေလာင္းရိပ္ ကင္းလြတ္စြာျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးႏိုင္ေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္းမ်ားလည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၆-၈-၂၀၁၈)