News

POST TYPE

EDITORIAL

ကမၻာ႔အက်ိဳးေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ဟူသည္ (Daily, Vol-6/No-113)
20-Aug-2018

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ (အသက္ ၈၀) ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမွ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာမက ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားကပါ အစားထိုးမရႏိုင္သည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ဘဂၤါလီႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ဖိအားေပးမႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျမန္မာအတြက္မူ ကိုဖီအာနန္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္သြားျခင္းသည္ ႀကီးမားသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈဟုပင္ဆိုရေတာ့မည္။

ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေရးရာေကာ္မရွင္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ၎ကိုလက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးလိုက္ရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပႆနာေၾကာင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ အမ်ားႏွင့္ တစ္ေယာက္ အေနအထားမ်ိဳးေရာက္ခဲ့သည့္ အေျခအေနတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကိုဦးေဆာင္ခဲ့ရာ ကိုဖီအာနန္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္း သာမက ႏိုင္ငံတကာမွ ေလာ္ဘီအုပ္စုမ်ား၊ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ ရွိသူမ်ား၏ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ေလာ္ဘီ အုပ္စုမ်ားက ကိုဖီအာနန္ကို “အပုပ္နံ႔ေဖ်ာက္ နံ႔သာဆီ”အျဖစ္ အသံုးခ်ခံေနရသူဟု ေဝဖန္ခဲ့ၾကသလို ျပည္တြင္းမွ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး အင္အားစုမ်ားကမူ ဘဂၤါလီဘက္ေတာ္သားအျဖစ္ သမုတ္ခဲ့ၾကေပသည္။

အျခားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္မည္ဆိုပါက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလြန္စြာနိမ့္က်သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မတူကြဲျပားသူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးဟူသည္မွာ လတ္တေလာ မလြယ္ကူေသးသည့္အခ်က္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္သည့္ ကိုဖီအာနန္၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ဆိုးရြားသည့္ ဖိအားမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာတြင္ “အတိတ္ကို ေဘးဖယ္ကာ အျမင္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါမွ ထူးျခားလွပသည့္ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္”ဟု ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္က ၎၏ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေရးရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ ပါဝင္သူမ်ားကမူ ကိုဖီအာနန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ကိုယ္ခ်င္းစာနာစိတ္ အျပည့္အဝရွိသလို ရခိုင္ျပႆနာကိုလည္း ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးလိုစိတ္ရွိသည့္ လူေတာ္လူေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ရာ ၎ကြယ္လြန္သြားျခင္းသည္ ႀကီးမားသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ အျမင္ခ်င္း၊ အယူဝါဒခ်င္း မတူညီၾကသည့္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားသည္ပင္ ကိုဖီအာနန္သည္ ကမၻာႀကီးေကာင္းစားေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သူ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကမၻာ့အက်ိဳးျပဳပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တူညီစြာ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုၾကသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။

လူသားတို႔သည္ မိမိ၏မိသားစု၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ရမည္၊ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္၊ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမည္ဟု ငယ္စဥ္အခါ ပညာစတင္သင္ယူသည့္အခ်ိန္ကတည္းက ဆံုးမသြန္သင္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးေကာင္းစားေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အဆံုးအမမ်ားပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ မပတ္သက္ဘဲ တံခါးပိတ္ေနထိုင္၍ မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ေခတ္ကာလထဲတြင္ ႏိုင္ငံျပဳ ပုဂၢိဳလ္ခ်ည္းသက္သက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအက်ိဳးကို ကြက္၍ၾကည့္ေသာ အျမင္တစ္ခုတည္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ရပ္တည္၍မရႏိုင္သည္ကိုလည္း တစ္ဖက္တြင္ သတိျပဳသင့္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္(မ်ိဳးခ်စ္စိတ္)တို႔ဟူသည္ မရွိမျဖစ္က်န္ရစ္ရမည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေအာက္တန္းမက်ေစရန္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလိုသည္ဆိုပါက လူမ်ိဳးစုတစ္စုတည္း၏ အက်ိဳး သာမက လူသားအားလံုး၏အက်ိဳးကိုလည္း စစ္မွန္သည့္ ေမတၱာျဖင့္ေရွး႐ႈတတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၀-၈-၂၀၁၈)