News

POST TYPE

EDITORIAL

တရားေရးမ႑ိဳင္ ေျဖာင့္မတ္ပါ၏ေလာ (Daily,Vol-6/No-92)
26-Jul-2018

အုပ္စုျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း႐ိုက္ႏွက္ ထိုးႀကိတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားခဲ့ေသာ အြန္လိုင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအမႈ က်ဴးလြန္သူသံုးဦးကို လူသတ္မႈပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆို စစ္ေဆးခံေနစဥ္ ၎အမႈကို စစ္ေဆးေနေသာ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ံုးက အမႈ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္ လူအမ်ား၏ေျပာဆိုေဝဖန္မႈမ်ား အထူးျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ တရားဥပေဒ၏ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ႏွင့္ က်င့္ထံုးမ်ားအရ ယင္းအမႈမ်ိဳးသည္ လူေသမႈ သို႔မဟုတ္ အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈအျဖစ္ စြဲခ်က္ေျပာင္းလဲ၍ရေသာ္ျငား ေက်ေအးခြင့္မရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ိဳးတြင္ပါဝင္ေနေပရာ ယခုကဲ့သို႔ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရး ေလာကအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

တရား႐ံုးအေနႏွင့္မူ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေသဆံုးသူ၏ဒဏ္ရာမွာ မည္သူ၏လက္ခ်က္ဆိုသည္ကို ေဖာ္ထုတ္မရႏိုင္ျခင္း၊ တရားအစြဲခံရသူမ်ားသည္ ေသဆံုးသူႏွင့္ ဘာသာတူျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးရန္စမရွိျခင္း၊ သက္ေသမခိုင္မာျခင္းႏွင့္ စြဲခ်က္မတင္ရေသးေသာ အမႈျဖစ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမႈကို႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တရားစြဲခံရသူမ်ား၏ေရွ႕ေန ေျပာဆိုခ်က္အရ သိရသည္။

ေသဆံုးသြားသူ၏ မိသားစုက မည္သို႔ပင္ ေက်ေအးလိုသည္ျဖစ္ေစ လူအုပ္စုျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားရသည့္ျဖစ္ရပ္သည္ ဥပေဒကို ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း၊ လူအခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားေရး၊ ယဥ္ေက်း၍ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ေစေရး၊ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနရာ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ လူေသမႈအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးခြင့္သာ ခြင့္ျပဳသင့္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ တရား႐ံုးကေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ေအးခြင့္မရွိေပ။

သို႔ေသာ္ မူလကပင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေပါင္း မ်ားစြာေၾကာင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္အေပၚ ျပည္သူအမ်ားစုက ယံုၾကည္ေလးစားမႈ မရွိခဲ့သည့္ၾကားက ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသိ၊ နာမည္ေက်ာ္ အမႈအခင္းမ်ိဳးကို အျငင္းပြားဖြယ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်၊ ႐ုပ္သိမ္းခြင့္ေပးလိုက္ေသာ တရား႐ံုးအေပၚ အထူးတလည္ အထင္အျမင္ ေသးသြားႏိုင္ေပသည္။

အထူးသျဖင့္ တရားဥပေဒကို ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္ ေျဖာင့္မွန္စြာ က်င့္သံုးရမည့္ တရား႐ံုးတစ္ရပ္က ဤသို႔႐ုပ္သိမ္းခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းသည္ လူအုပ္စုျဖင့္ က်ဴးလြန္ေသာ လူသတ္မႈ၊ လူေသမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ား မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ ႏွစ္ဖက္အၾကား ေငြေၾကးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ရွင္းလင္း႐ုပ္သိမ္းလွ်င္ရႏိုင္ေၾကာင္း ႏွပ္ေၾကာင္းေပး၊ လမ္းစ ေဖာ္ေပးလိုက္သကဲ့ ျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သံုးသပ္ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဤျဖစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားစီရင္ေရး ေလာက၏ ပကတိ အေျခအေနမွန္ကို ကန္႔လန္႔ကာ လွစ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြမ်ား တရားႏိုင္၊ အာဏာရွိ တရားႏိုင္ဆိုေသာ တရားေရးမ႑ိဳင္အေပၚ ရွိေနသည့္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးအျမင္မ်ား ပို၍ခိုင္မာသြားေစရန္ အတည္ျပဳေပးလိုက္သည့္ သေဘာဟုလည္း ဆိုႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရား႐ံုးမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ မိမိ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္၊ ဓန၊ အာဏာအင္အားႀကီးသူမ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္၊ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ ဥပေဒမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္၊ မတရားအစြပ္စြဲခံရျခင္း၊ လုပ္ႀကံေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မမွ်မတ စီရင္၊ အမိန္႔ခ်ခံရၿပီး တရား႐ံုး၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အခ်ိန္အကုန္ခံ၊ ဘဝအပ်က္ခံ ဒုကၡႀကံဳေနရသူ အမ်ားအျပားရွိေနျခင္းမွာ မွ်တမႈမရွိေပ။

ေနာင္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရမ်ားသည္ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရေရး၊ မိမိ၏ အာဏာတည္တံ့ေရးတို႔အတြက္ ေပၚျပဴလာဆန္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ေပး၊ အားစိုက္လံုးပန္းကာ သက္တမ္းတစ္ခု ၿပီးေျမာက္သြားၾကမည္ျဖစ္ရာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုသာ အားကိုးစရာ က်န္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအေျခအေနအတိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းမရွိပါက တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္သည္လည္း ေနာင္လာမည့္ အစိုးရသက္တမ္းမ်ားအထိ ျပည္သူလူထုက အားကိုးယံုၾကည္ထိုက္ေသာ မ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏိုင္ေရး အလွမ္း ေဝးေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၆-၇-၂၀၁၈)