News

POST TYPE

EDITORIAL

လူသားဆန္မႈ၊ လူပီသမႈတို႔ျဖင့္ ပိုေကာင္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆီသို႔ (Daily, Vol-6/No-72)
03-Jul-2018

ထိုင္း - ျမန္မာနယ္စပ္ ထမ္လြန္လိုဏ္ဂူအတြင္း ကိုးရက္အၾကာ လမ္းေပ်ာက္ကာ ပိတ္မိေနေသာ ထိုင္းကေလးငယ္ ၁၂ ဦးႏွင့္ ၎တို႔၏ေဘာလံုးအသင္း လက္ေထာက္နည္းျပတို႔ကို ဆယ္ရက္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္သည့္ ယမန္ေန႔ ညက ျပန္လည္ေတြ႔ရွိေၾကာင္း သတင္းသည္ ပိတ္မိေနသူ ကေလးမ်ား၊ ကေလးမိဘမ်ား၊ ကယ္ဆယ္သူမ်ားသာမက တစ္ကမၻာလံုးမွ ၎တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသူ အားလံုးကို အထူးတလည္ ဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးေစခဲ့သည္။

ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားသည္ အေပ်ာ္သေဘာျဖင့္ ေမြးေန႔ပြဲ ဆင္ႏႊဲရန္ ထိုလိုဏ္ဂူအတြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ရာသီဥတု ဆိုးရြားမႈေၾကာင့္ လိုဏ္ဂူအတြင္း ေရႀကီးလာေသာအခါ ေရလြတ္ရာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရင္း ထြက္ေပါက္ရွာမေတြ႔ေတာ့ဘဲ လမ္းေပ်ာက္သြားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အစြမ္းထက္၊ က်ယ္ေျပာလာေသာ မီဒီယာလက္တံမ်ားေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးက ေပ်ာက္ဆံုးကေလးငယ္မ်ားအား ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အထူး အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ကေလးငယ္မ်ား အသက္ရွင္လ်က္ ျပန္ေတြ႔ေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သေပးခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္း၏ စ႐ိုက္လကၡဏာကို ေဖာ္က်ဴးခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ လိုဏ္ဂူအတြင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားကေလးငယ္မ်ား ပိတ္မိေနသည္ကို တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ဩစေၾတးလ်၊ အေမရိက၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ ကယ္ဆယ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ အကူကိရိယာပစၥည္း မ်ား ဝိုင္းဝန္းအားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္းသည္လည္း ဒုကၡေတြ႔ေနသူမ်ားအေပၚ တူညီေသာ စာနာေထာက္ထားမႈ၊ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ လူသားဆန္မႈတို႔ကို ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ကိုးရက္ေက်ာ္ ဆယ္ရက္နီးပါးအခ်ိန္အထိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မစြန္႔လႊတ္ဘဲ မဆုတ္မနစ္ေသာ စိတ္၊ ထက္သန္ေသာဇြဲျဖင့္ အပင္ပန္းခံ ရွာေဖြေပးခဲ့ၾကသူ အားလံုးတို႔၏ အားထုတ္မႈ၊ ထိုင္းအစိုးရ၏ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းမႈ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေစတနာ၊ သဒၶါတရားထက္သန္စြာ ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ သတင္းမ်ားေဖာ္ျပ၊ ထုတ္လႊင့္ေနမႈ၊ တစ္ကမၻာလံုးနီးပါးက ဝိုင္းဝန္း ဆုေတာင္းေပးေနျခင္းတို႔ကလည္း ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔ေဘာင္၊ လူ႔ေလာက၏ လူပီသမႈကို ထင္းလင္းစြာ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသည္။

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ဘဝႏွင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈကို အထူးအေလးအနက္ထား၊ ဂ႐ုစိုက္၊ အသိအမွတ္ျပဳ၊ တန္ဖိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ လူျဖစ္လာေသာ ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားမွာ ကံေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အဆိုပါကေလးငယ္မ်ားေလာက္ ကံမေကာင္းရွာၾကသည့္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ အေမ့ေလ်ာ့ခံ၊ အပစ္ပယ္ခံ၊ လ်စ္လ်ဴအ႐ႈခံ၊ အႏွိမ္ခံ၊ အခိုင္းခံ၊ အႏိုင္က်င့္ခံ ကေလးငယ္မ်ား၏ ရင္နာဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားစြာကိုလည္း စိတ္မေကာင္းစြာ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္စရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထိုင္းကေလးငယ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ ႏိုင္ငံေရးအရျဖစ္ေစ၊ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ကူညီခဲ့သူ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚ ထိုင္းျပည္သူတို႔၏ အျမင္မ်ားလည္း မ်ားစြာ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္သြားခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပံုရိပ္ေကာင္း ရရွိေစရန္ ပံုစံက် ဖန္တီးထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားထက္ ႐ုတ္တရက္ အေရးေပၚ ႀကံဳလာရသည့္ အခက္အခဲ၊ အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းေကာင္း၊ ႐ိုးသားမႈရွိရွိ၊ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် လက္ေတြ႔က်က် ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိသြားတတ္သည္။

ထိုအခ်က္ကို သင္ခန္းစာယူတတ္၊ ဥပမာေဆာင္ အတုယူတတ္လွ်င္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအၾကား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကားရွိေနေသာ ကြာဟကြဲလြဲခ်က္မ်ား၊ အတားအဆီး၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လူသားဆန္မႈ၊ လူပီသမႈတို႔ စိတ္ရင္းမွန္စြာ ျပသျခင္းျဖင့္ ေျပလည္ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ပိုေကာင္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၇-၂၀၁၈)