News

POST TYPE

EDITORIAL

ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိ ျဖစ္လာေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း (Daily, Vol-6/No-71)
02-Jul-2018

 ေတာ္လွန္ေရး ပန္းၿခံဂိတ္ေပါက္တြင္ ေဈးေရာင္းေနသူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေရေျမာင္းအတြင္း အမိႈက္သြန္ေနသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီးေနာက္ ထိုအမ်ိဳးသမီး၏ခင္ပြန္းကို သက္ဆိုင္ရာက ေခၚယူ အသိပညာေပးသည့္အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ျခင္းမွာ မီဒီယာ၏ အစြမ္းေၾကာင့္ဟုဆိုႏိုင္သည္။

အင္တာနက္ မီဒီယာ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္သာမရွိလွ်င္၊ ထိုကြန္ရက္ေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားသာ သံုးစြဲမေနလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ဝန္းရွိ ေရေျမာင္းမ်ားအတြင္း ထိုကဲ့သို႔ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္ပစ္ေနျခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာက သိရွိေျဖရွင္းႏိုင္ဖြယ္ မရွိေပ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အမိႈက္စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္း ေလးစား လိုက္နာေရး၊ က်င့္ဝတ္နီတိမ်ား သင္ၾကားမႈ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မၾကာခဏ ဆိုသလို ထုတ္ေဖာ္ေရးသား တင္ျပေနေသာ္ျငား ႏိုင္ငံသားမ်ားေရာ သက္ဆိုင္ရာကပါ အေလးထားမႈ မရွိခဲ့ေပ။

ပံုႏွိပ္မီဒီယာအပါအဝင္ Mainstream ဟုေခၚသည့္ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္သံကဲ့သို႔ ပင္မမီဒီယာမ်ားသည္ ယင္းတို႔ ေဖာ္ျပ၊ ထုတ္လႊင့္တင္ဆက္သမွ်ကို ပရိသတ္က ႀကိဳက္၊ မႀကိဳက္၊ သေဘာတူ၊ မတူ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ကန္႔ကြက္၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခြင့္မရွိျခင္းက အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

အင္တာနက္မီဒီယာကမူ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တင္သမွ် အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို လူေပါင္းမ်ားစြာက ၎တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ေထာက္ခံ၊ ကန္႔ကြက္၊ သေဘာတူ၊ သေဘာကြဲလြဲ၊ အႀကံျပဳ၊ ေထာက္ျပလိုသည္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ခ်က္ခ်င္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ပါဝင္ တံု႔ျပန္ေဆြးေႏြး၊ ျငင္းခံုခြင့္ရွိေနျခင္းက အဓိက အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာေပၚရွိ အစိုးရ အသီးသီးအေနႏွင့္လည္း အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ တရားဝင္ အေကာင့္မ်ားဖြင့္ကာ လူထုအသံကို နားေထာင္ျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရ အႀကီးအကဲတို႔၏ သေဘာထား၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို လူထုထံ တိုက္႐ိုက္ အသိေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ အင္တာနက္မီဒီယာကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်လ်က္ရွိၾကသည္။

အြန္လိုင္းကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳသူ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရ အႀကီးအကဲမ်ားအနက္ လူသိ အမ်ားဆံုးပုဂၢိဳလ္မွာ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္လ္ထရမ္႔ ျဖစ္သည္။ ထရမ့္သည္ ၎၏ ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္း အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံ အံ့အားသင့္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္၊ အျငင္းပြားဖြယ္ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားကို တြစ္တာ အေကာင့္မွတစ္ဆင့္ ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ကာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လိႈင္းကို က်က်နန ထိုင္စီးေနသူျဖစ္သည္။

အင္တာနက္မီဒီယာက ေမြးဖြားေပးလိုက္သည့္ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္သည္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္မဆို သံုးတတ္လွ်င္ေဆး၊ မသံုးတတ္လွ်င္ ေဘးဆိုသကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသိပညာေရခ်ိန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ စံႏႈန္းေလးစား လိုက္နာမႈ အနိမ့္အျမင့္အေပၚ မူတည္ကာ အက်ိဳးရလဒ္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ကြာျခားသြားသည္။

ေရေျမာင္းအတြင္း အမိႈက္ပစ္ေသာ ကိစၥမ်ိဳးကို ကုန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ကဆိုလွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ အေရးတယူ ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မိမိအာဏာႏွင့္ စည္းစိမ္၊ ဥစၥာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ၊ တိုးပြားေရးကိုသာ အာ႐ံုစိုက္လာခဲ့သူမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စိတ္ႏွင့္ ႐ုပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံခဲ့ရသည္။

ေရေျမာင္းအတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းမွသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ဝန္းရွိ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အျခားေသာ စည္းကမ္းမဲ့မႈ၊ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အလြဲသံုးစားမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္မႈ၊ လာဘ္ေမွ်ာ္ကိုး ပညာျပမႈ၊ အာဏာအလြဲသံုးမႈ၊ အမ်ားအက်ိဳးဗန္းျပ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈမ်ား အားလံုးလည္း တစ္ေန႔ မဟုတ္ တစ္ေန႔ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာကို အသိေပး၊ ႏိႈးေဆာ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဆိုလိုသည္မွာ အိုင္စီတီ အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေရစီးေၾကာင္း အရွိန္အဟုန္ ျမန္လာျခင္း၊ စမတ္မိုဘိုင္းလ္ ဖုန္းပိုင္ဆိုင္ထားသူတိုင္း အင္တာနက္ မီဒီယာကို အသံုးျပဳကာ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို စကၠန္႔မဆိုင္း တစ္ကမၻာလံုးသို႔ အသိေပးႏိုင္ျခင္းတို႔က သမား႐ိုးက် မီဒီယာေလာကကို တစ္မုဟုတ္ခ်င္း အသြင္ေျပာင္းသြားေစခဲ့ၿပီး ကမၻာႀကီး၏ မည္သည့္ အစိတ္အပိုင္းတြင္မဆို ဆိတ္ကြယ္ရာ မရွိျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 

ဆိတ္ကြယ္ရာမရွိျဖစ္လာေသာ အေျခအေနကို သာမန္ႏိုင္ငံသားမ်ားထက္စာလွ်င္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ယူထားၾကသူမ်ား ပို၍ အေလးထား ဂ႐ုျပဳသင့္လွသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ ႀကံစည္၊ ေတြးေတာ၊ လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အားလံုး ေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသည့္အတိုင္း၊ ဆိုးလွ်င္ဆိုးသည့္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူလူထုအျပင္ ကမၻာ့ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးက သိရွိေနၿပီ ဆိုသည့္အခ်က္ကို သတိျပဳ ဆင္ျခင္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ အဆိုးနည္းႏိုင္သမွ် နည္းနည္းျဖင့္ အေကာင္းမ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားေစရန္ စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ႀကိဳးစားႏိုင္ၾကေစေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂-၇-၂၀၁၈)