News

POST TYPE

EDITORIAL

အာဏာသိမ္း သတင္းမွား ဘာ့ေၾကာင့္ထြက္ (Daily,Vol-6/No-68)
28-Jun-2018

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အာဏာသိမ္းမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာတြင္ လယ္ရီေဂ်ဂင္၏ ေရးသားခ်က္ မွန္ကန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌး၏ ေျဖရွင္းခ်က္ မွာ လတ္တေလာ လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားမႈ အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ အဆိုပါ ေဆာင္းပါး ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းသတင္းမီဒီယာ အခ်ိဳ႕က ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပသည့္အခါတြင္မွ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သိရွိၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ တံု႔ျပန္ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးတို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးဆန္ဆန္ က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အထက္ပါအတိုင္း တင္းမာမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု လယ္ရီေဂ်ဂင္က ျပည္တြင္းရွိ ၎၏ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ကိုးကားေရးသားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက အဆိုပါသတင္းကို သီးသန္႔ ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဦးေဇာ္ေဌးကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းျခင္းကို ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သတင္းအမွားထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့ေသာ ဦးေဇာ္ေဌး၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားတြင္ လက္ရွိ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ရန္တိုက္ေပးလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဤသတင္းမွားကို တမင္ထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားခ်က္မွာ ထူးျခားသည္။

လက္ရွိ အရပ္သားအစိုးရ စတင္တာဝန္ယူၿပီးခ်ိန္မွစကာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ရန္ဘက္အသြင္ ေဆာင္သြားေစရန္ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဘးတီး၊ သပ္လွ်ိဳ၊ ေသြးခြဲ၊ အေရာင္ဆိုး၊ အဆင္းဘီးတပ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည့္ သတင္းစကားမ်ား၊ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။

အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚရွိ ဒီမိုနာမည္ခံႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေထာက္ခံသူ အမည္သံုး အညံ့စား၊ အေပါစား ေလာ္ဘီမ်ား၏ နိမ့္က်ဆင္းရဲလွစြာေသာ အတံုးလိုက္ အတစ္လိုက္ ကာကြယ္၊ ေျမႇာက္ပင့္၊ ခ်ီးပမႈမ်ား၊ ဆဲဆို၊ တိုက္ခိုက္၊ အပုပ္ခ်၊ ရန္စမႈမ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္အၾကား ရန္ ငါစည္း ျခားသထက္ျခားေစရန္ ပံုေဖာ္မႈမ်ားက သိသာထင္ရွားလွသျဖင့္ အသိဉာဏ္ ဆင္ျခင္တံုတရားရွိသူမ်ားက ထိုအုပ္စုႏွစ္စု၏ လမ္းစေဖာ္မႈေနာက္သို႔ လိုက္ပါျခင္းမရွိေပ။

ယခင္စနစ္ဆိုး၏ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ မ်ားစြာေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာသင့္ေနသူ၊ အာဏာရွင္အေပၚ အမုန္းစိတ္ကဲေနသူ၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႔အေပၚ ကိုးကြယ္မႈဆန္ဆန္ လြန္ကဲစြာ ခ်စ္ခင္စိတ္ရွိေနသူ၊ စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ အခြင့္ထူး ရလာခဲ့သူ၊ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အက်ိဳးမ်ားလာခဲ့သူ၊ ဦးေႏွာက္ေဆး၊ နားတစ္ဖက္ပိတ္ခံထားရသူ၊ အခြင့္အေရး ေမွ်ာ္ကိုးဆဲ ရွိေနသူ၊ တာဝန္ေပး ေစခိုင္း ခ်က္ေၾကာင့္ သံတူေၾကာင္းကြဲ မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ တိုက္ပြဲ တစ္ခုအသြင္ အုပ္စုလိုက္ တာဝန္ထမ္းေနၾကသူ အထက္ဆိုခဲ့ပါ အေပါစားေလာ္ဘီ ႏွစ္ဖြဲ႔အၾကားတြင္သာ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ၾကရင္း အခ်ိန္ကုန္ေနၾကသည္။

အခ်ိဳ႕က အထက္ဆိုခဲ့ပါ အေပါစား၊ အညံ့စားေလာ္ဘီႏွစ္ဖြဲ႔၏ အဆင့္အတန္း နိမ့္က်လွေသာ မွတ္ခ်က္စကားမ်ား၊ ဆဲဆို၊ ပုတ္ခတ္မႈမ်ားကိုၾကည့္ကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ အေရြးေကာက္ခံအစိုးရႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္၏ ဆိုးေမြ၊ ေကာင္းေမြခံ လက္ရွိတပ္မေတာ္အၾကား ႀကီးမားသည့္ အက္ေၾကာင္းရွိေနၿပီး အျပန္အလွန္ ေခ်မႈန္း၊ တြန္းခ်၊ ဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသေယာင္ ထင္ျမင္ယူဆထားတတ္ၾကသည္။

ထိုအေျခအေနကို ဟုတ္သေယာင္ ပံ့ပိုးေပးေနသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ စစ္ဝါဒအေရး ေရွ႕တန္းတင္ အုပ္စုအခ်ိဳ႕၏ စည္း႐ံုး၊ လံႈ႔ေဆာ္၊ လႈပ္ရွား၊ ေထ့ေငါ့၊ သေရာ္၊ ေလွာင္ေျပာင္မႈ၊ လက္ဝဲဝါဒီေယာင္ေယာင္၊ ဆိုရွယ္လစ္စြန္းဆန္ဆန္ ပစၥည္းမဲ့ ေဒါသသင့္ေနသူမ်ား၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ လြယ္အိတ္ကဲ့သို႔ ေဘးတိုက္လိုက္ေနသူ လက္တစ္ဆုပ္စာအခ်ိဳ႕၏ ဆြမ္းႀကီးေလာင္း၊ ေဘးတီးေပးမႈမ်ားလည္း ရွိေနေပရာ မူလကပင္ အေျခခံ သဘာဝခ်င္း မတူညီေသာ အုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား ပို၍ နားလည္မႈ လြဲစရာျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား၏ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးပံုစံမ်ားအတိုင္း လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အခ်ိန္မဆိုင္း ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းျခင္း၊ ေကာလာဟလ သတင္းမွားမ်ားအေပၚ အခ်ိန္မဆိုင္း တံု႔ျပန္ရွင္းလင္းႏိုင္မႈမရွိဘဲ အခ်ိန္ေနာက္က်မွသာ ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိစြာ ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမွန္တရားက ဖိနပ္စီးေနေသာအခ်ိန္တြင္ မုသားက ကမၻာတစ္ပတ္ ပတ္ၿပီးသြားသည္ဟူေသာ စကားအတိုင္း အရာရာေနာက္က်ျခင္း၏ ခါးသီးေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ခံစားေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤအျဖစ္အပ်က္က ထပ္မံသတိေပးေနသည္ကို သတိျပဳဆင္ျခင္ေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၈-၆-၂၀၁၈)