News

POST TYPE

EDITORIAL

ဆန္စဥ္ရာ က်ည္ေပြ႔ မလိုက္ေစလို (Daily,Vol-6/No-62)
21-Jun-2018

အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက က်င္းပေသာ အခမ္းအနားမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား မတက္ေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၫႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုး၊ အေကာင္း ေထာက္ခံ၊ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္အျဖစ္ ဦးဝင္းျမင့္ လႊဲေျပာင္းတာဝန္ယူၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ တိုက္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ႏိုင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို လက္ေတြ႔ ၾကပ္မတ္သည့္သေဘာဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အတိတ္ကာလမ်ားကလည္း အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကိုအသံုးခ်ကာ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကိုရယူၿပီး လိမ္လည္သြားခဲ့ျခင္းမ်ား၊ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ တရားဝင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရွားမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္၊ ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္အတြက္ တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ လက္ေဆာင္ပဏၰာ ေပးအပ္သည့္ အေလ့အထပင္ ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခမ္းအနားတိုင္းလိုလိုတြင္ တက္ေရာက္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ေပးခဲ့သည့္ အစိုးရအႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕ကို ႏိုင္ငံပိုင္ အစိုးရအာေဘာ္မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုက မေတြ႔ခ်င္၊ မျမင္ခ်င္အဆံုး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

လက္ရွိ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕ အခမ္းအနား ခံုမင္သည့္သေဘာ ေတြ႔ျမင္လာရျခင္း၊ အခမ္းအနားမ်ား တက္ေရာက္ရာတြင္လည္း အဓိက၊ သာမည မခြဲျခားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဝဖန္ျပစ္တင္သံမ်ား ဆူညံလာခဲ့ျခင္း၊ ထိုသို႔ ေဝဖန္ခံရျခင္းသည္ ဆက္စပ္ေနေသာ အာဏာရပါတီ၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းမွာ ပါတီႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ ေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခမ္းအနားမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဟု ဆိုေသာ္ျငား အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ အစဥ္အလာေကာင္း၍ သိကၡာသမာဓိရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားကို တစ္နည္းတစ္ဖံု အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး မ်ားစြာ ရင္းႏွီးခင္မင္ျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထံမွ အကူအညီ လိုအပ္လာခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ေတာင္းခံရယူရန္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ေပသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားက က်င္းပေသာ အခမ္းအနားမ်ားကို တက္ျခင္း၊ မတက္ျခင္းထက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တစ္ဦးခ်င္း၏ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပီသမႈဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားအေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးအေနႏွင့္ မိမိ၏အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အေသးစိတ္ လိုက္လံထိန္းေက်ာင္းေနမည့္အစား သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္အသီးသီးကို မခန္႔အပ္မီကပင္ ေပးအပ္မည့္တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိုက္တန္သူမ်ားျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္၍ အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးျခင္း အတည္ျပဳထားရန္ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ခန္႔ထားတာဝန္ေပးရန္ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ေပၚေပါက္ပါက ေက်ာသား၊ ရင္သား မခြဲျခားဘဲ တင္းက်ပ္ထိေရာက္စြာ အေရးယူ အျပစ္ေပးရန္လိုေပသည္။

အထူးသျဖင့္ ျပႆနာတစ္ခုခု ေပၚေပါက္လာတိုင္း စည္းကမ္းခ်က္တစ္ခုစီ ထုတ္ျပန္ၫႊန္ၾကားေနရပါက ဆန္စဥ္ရာ က်ည္ေပြ႔လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနၿပီး အေရးမႀကီးလွသည့္ အေသးအဖြဲ၊ သာမညကိစၥေလးေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္သြားကာ အေရးႀကီးလွသည့္ အဓိက ႀကီးႀကီးမားမား ျပႆနာမ်ားတြင္ လစ္ဟာသြားႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေထာက္ျပလိုေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၁-၆-၂၀၁၈)