News

POST TYPE

EDITORIAL

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ အေမရိကန္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ အဆိုးထဲမွ အေကာင္း (Daily, Vol-6/No-61)
20-Jun-2018

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ အသံအက်ယ္ဆံုးဟုဆိုရမည့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ေသာ သတင္းမွာ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း လူေျပာ အမ်ားဆံုး သတင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ႏွစ္ကပင္ စကားရိပ္သန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လတ္တေလာအားျဖင့္ ၎တို႔၏ အစဥ္အလာ မဟာမိတ္ အစၥေရးႏိုင္ငံအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ဖိအားေပး ျပစ္တင္လာျခင္းႏွင့္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအေပၚ အေမရိကန္ အစိုးရ၏ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ပစ္ပယ္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက ျပစ္တင္ေဝဖန္လိုက္ျခင္းက ႏုတ္ထြက္ရန္ အဓိကတြန္းအား ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢသည္ ယခုေနာက္ပိုင္း ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ အသီးသီး၏ ေလးစားယံုၾကည္ အားကိုးထိုက္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္မွ စစ္အင္အားႀကီး၊ ဓနအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ၎တို႔ႀကိဳးဆြဲရာကေနေသာ အဖြဲ႔အျဖစ္ ေဝဖန္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢကို ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား လွဴဒါန္းကာ ၎တို႔လိုလားေသာ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပံုေဖာ္ကာ ၎တို႔တြင္ ရွိေနေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဖံုးကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အမ်ားက အာ႐ံုစိုက္မလာေစေရးအတြက္ လမ္းလႊဲရန္ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ႐ႈျမင္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိလာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီဝင္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မိ႐ိုးဖလာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျပႆနာမ်ားထက္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပႆနာဖန္တီးျခင္း၊ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ေငြေၾကး အင္အားသံုးကာ ပိုႀကီးသြားေစရန္ လြန္ကဲစြာ ဝါဒျဖန္႔ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ား ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိေစရန္ ၿဗိတိန္အစိုးရႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း ေၾကးနန္း သတင္းေပါက္ၾကားမႈကို နာမည္ေက်ာ္ Financial Times သတင္းစာႀကီးတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းက အဓိက သက္ေသျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေသာ ႏုတ္ထြက္ရသည့္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ “ကမၻာ့ လူသားမဆန္ဆံုးေသာ အုပ္စိုးမႈပံုစံေတြဟာ ေစာင့္ၾကည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြေအာက္ကေန ဆက္ၿပီး လြတ္ထြက္ေနပါတယ္။ သူတို႔ထဲမွာရွိေနတဲ့ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သူေတြထံကေန အာ႐ံုလႊဲေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ ေကာင္စီဝင္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဘက္လိုက္မႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္တဲ့ႏိုင္ငံေတြကို သားေကာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳမႈေတြ ရွိေနပါတယ္”ဟု ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ပင္လွ်င္ အေစာပိုင္းကာလမ်ားက ၎တို႔ မလိုလားေသာအုပ္စုႏွင့္ ႏို္င္ငံအခ်ိဳ႕အေပၚ ကုလသမဂၢေခါင္းစဥ္ေအာက္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူျခင္း၊ စစ္အင္အားသံုး ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ သာဓက ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အပါအဝင္ အိုအိုင္စီႏိုင္ငံမ်ား၏ အသံတစ္ခုတည္းကို အေလးထားခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခိုင္ေဒသခံမ်ားက တစ္ဖက္သတ္ အဆိုးျဖစ္သေယာင္ ၎တို႔၏ အားေကာင္းေသာ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။

ယေန႔ ၎တို႔ႏိုင္ငံတြင္းမွ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူျဖဴ၊ လူမည္း ခြဲျခားမႈ အပါအဝင္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို မီးေမာင္းထိုးလာေသာအခါတြင္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံျဖစ္ကာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ႏုတ္ထြက္သည့္အဆင့္အထိ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းမွာ တရားက်စရာ ေကာင္းလွသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အေမရိကန္တို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာဟု ဆိုႏိုင္လင့္ကစား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ တရားမွ်တမႈႏွင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားက ႀကီးစိုးေနရာယူထားေၾကာင္း တစ္နည္းတစ္ဖံု ကမၻာကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိေပးလိုက္သည့္သေဘာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ သေဘာထားမ်ားအေပၚတြင္လည္း ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းက သံသယ ဝင္လာစရာရွိျခင္းမွာ အဆိုးထဲမွ အေကာင္းဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳမိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၂၀-၆-၂၀၁၈)