News

POST TYPE

EDITORIAL

သိပံၸဘာသာရပ္ သင္ၾကားမႈႏွင့္ အဓိက သာမည (Daily,Vol-6/No-56)
14-Jun-2018

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္၏ အေျခခံပညာအထက္တန္း သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားသင္ၾကားရာတြင္ သိပၸံဆိုင္ရာ အေခၚအေဝၚမ်ားမွတစ္ပါး အျခားရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်က္အေပၚ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဝဖန္၊ ေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ဆူညံသြားခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို ေထာက္ခံသူမ်ားက လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထက္တန္းပညာေရးစနစ္သည္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေနလင့္ကစား အဂၤလိပ္စာ ထူးခၽြန္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ စကားလံုးမ်ားကို အလြတ္က်က္ အာဂံုေဆာင္ ျပန္ေျဖေနၾကသည့္အတြက္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္း နားလည္တိုးတက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပင္ ဆက္လက္သင္ၾကားသင့္ေၾကာင္း ရပ္ခံေဆြးေႏြးသူမ်ားကမူ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စာမလိုက္ႏိုင္ရျခင္းသည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း၊ သင္႐ိုးမပိုင္ႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည့္အတြက္ ယင္းအားနည္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္သာ ေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ စဥ္းစားသင့္သည္ဟူေသာ အျမင္ကို တင္ျပၾကသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထက္တန္းပညာေရးအပါအဝင္ ပညာေရးနယ္ပယ္တစ္ခုလံုးသည္ တက္လာေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္၏ မူဝါဒေရးရာ အစမ္းသပ္ခံျဖစ္ေနၿပီး အဂၤလိပ္လိုမွ ျမန္မာလို၊ ျမန္မာလိုမွ အဂၤလိပ္လို စမ္းသပ္ေျပာင္းလဲေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အစမ္းသပ္ခံ ေျမစာပင္မ်ားအျဖစ္ အသံုးေတာ္ခံေနၾကရသည္။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပါမူ အထက္တန္းအဆင့္မဆိုထားႏွင့္ တကၠသိုလ္အဆင့္တြင္ပင္ ျမန္မာစာကို ႒ာန္က႐ိုုဏ္းက်က်၊ သဒၵါ၊ အသံုးအႏႈန္းမွန္မွန္ေျပာတတ္၊ ေရးတတ္သူပင္ တျဖည္းျဖည္းနည္းပါးလာေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ မိခင္ဘာသာမဟုတ္သည့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းရန္ လြယ္ကူပါမည္ေလာဟု ေမးစရာရွိေပသည္။

ကြဲျပားျခားနားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္အသီးသီးကို အေျခခံက်က်၊ သေဘာ၊ သဘာဝႏွင့္တကြ နားလည္ေရးဟုဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ထိုဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးသည့္ ဘာသာစကားမွာ ၾကားခံမီဒီယံသေဘာဟု ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ၾကားခံမီဒီယံသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာျဖစ္ေစ အဓိကဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္သာ ဦးစားေပးရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ကမၻာသံုးဘာသာစကားျဖစ္လာသည့္ အဂၤလိပ္စာကိုလည္း ထူးခၽြန္ထက္ျမက္လာေစရန္ သီးျခားျမႇင့္တင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္မွာ ၾကားခံပစၥည္း သို႔မဟုတ္ သာမညကိစၥအေပၚတြင္သာ အေလးအနက္ထားေနၿပီး ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရး သို႔မဟုတ္ အဓိကကိစၥဘက္တြင္ မ်ားစြာ ေပါ့ေလ်ာ့အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔အတူ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ျဖစ္ေစ သင္ၾကားေပးၾကမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိလွ်င္လည္း ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါက္ေျမာက္ ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကန္႔ကြက္၊ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကသူမ်ား၏ ႐ႈျမင္ခ်က္မ်ား လံုးလံုးမွားယြင္း၊ မွန္ကန္သည္ဟု တစ္ထစ္ခ်မေျပာႏိုင္ေပ။

သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား၏ သဘာဝမွာ လက္ေတြ႔ တီထြင္၊ စမ္းသပ္၊ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္တန္းအဆင့္အျပင္ ပညာေရးေလာကအတြင္းရွိ သိပံၸဘာသာသင္ၾကားေပးသည့္ အဆင့္တိုင္းတြင္ မည္သို႔ေသာ လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳ၍ သီအိုရီႏွင့္ လက္ေတြ႔အခ်ိဳးညီေစရန္ သင္ၾကားေပးေနသနည္း၊ သင္ၾကားေပးေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို မည္သို႔ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ေပးထားသနည္းဆိုေသာ အခ်က္ကိုသာ အဓိကထား စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၄ - ၆ -၂၀၁၈)