News

POST TYPE

EDITORIAL

ကင္ဂ်ံဳအန္းကိုၾကည့္ (Daily,Vol-6/No-55)
14-Jun-2018

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တေစာင္းေစးႏွင့္ မ်က္ေခ်း ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တို႔အၾကား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာကာ သေဘာတူညီမႈအခ်ိဳ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္လိုက္ျခင္းမွာ စစ္ေရးတင္းမာေနေသာ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ိဳးငွက္ အေတာင္ပံခတ္သံ ၾကားလိုက္ရျခင္းဟု ဆိုႏိုင္သည္။

၁၉၅၀ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၁၉၅၃ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ ၃ ႏွစ္ၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကိုရီးယားစစ္ပြဲကာလမွတြက္ၾကည့္လွ်င္ သာမန္ လူ႔သက္တမ္းတစ္ခုစာမွ် ရွည္ၾကာခဲ့ေသာ ႏွစ္ဖက္အၾကား ရန္ေစာင္၊ စစ္ျပင္မႈမ်ား နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ အစပ်ိဳး လိုက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ တင္းမာမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္သာမက ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ပါ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္သြားခဲ့သည္။

ဤေနရာတြင္ ခ်ီးက်ဴးရမည့္သူမွာ အလြန္တရာ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းပင္ျဖစ္သည္။ အဘိုးျဖစ္သူႏွင့္ ဖခင္ျဖစ္သူတို႔ အေမြခ်န္ထားေပးခဲ့ေသာ သက္ဦးဆံပိုင္ဆန္ဆန္ ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္ခံက်င့္သံုးသူ ျဖစ္ေသာ္ျငား မည္သူမွ် ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ မူဝါဒမ်ိဳးျဖင့္ အေျပာင္းအလဲကို စတင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရွိရင္းစြဲအျမင္မ်ား ႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းသြားေစခဲ့သည္။

အလံုးစံုေသာအာဏာကို တစ္ဦးတည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ေစစားႏိုင္သူျဖစ္သည့္အတြက္ မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ပိုင္းအတြင္းက ၎၏ အာဏာခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ ဦးေလးအရင္းႏွင့္ အစ္ကိုအရင္းျဖစ္သူတို႔ကိုပင္ မညႇာမတာ ရက္စက္စြာ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားခဲ့သူ၊ အေမရိကအထိ ေရာက္ေအာင္ပစ္လႊတ္ႏိုင္ေသာ ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူးတပ္ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္၍ ကမၻာကိုစိန္ေခၚခဲ့သူတစ္ဦး၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲက ကမၻာ့ေရးရာ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားေရာ၊ ကိုရီးယားေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားပါ အံ့ဩမွင္တက္သြားေစခဲ့သည္။

ကင္ဂ်ံဳအန္းကို မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားက ေျပာင္းလဲေစခဲ့ သနည္းဟု ေမးစရာရွိသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အေၾကာင္းရင္းအနည္းငယ္သာရွိသည့္အနက္ ပထမျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ ၎ထက္ပို၍ အင္အားႀကီးမားၿပီး၊ ၎ထက္ပို၍ ထင္ရာေျပာ၊ ထင္ရာလုပ္တတ္သူအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္လာသည့္ လက္ရွိ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို ေၾကာက္လန္႔ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

ဒုတိယ တစ္ခ်က္မွာ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံမႈႀကီးမားသည္ထက္ ႀကီးမားလာေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ အတိတ္တစ္ခ်ိန္လံုး အသိအမွတ္ျပဳ ပံ့ပိုး၊ ကူညီေပးလာခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

တတိယအခ်က္အေနႏွင့္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ႏွလံုးသားခံစားခ်က္ရင္းကာ ျပင္းျပေသာ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေသာ လက္ရွိ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားျပည္သူတို႔၏ ႐ိုးရွင္းစစ္မွန္ေသာ စိတ္ရင္းေစတနာကို ခံစားထိေတြ႔မိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

စတုတၳျဖစ္ႏိုင္ေျခမွာ ေျပာင္းေနေသာ ကမၻာႀကီး၏ အေျခအေနကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ပကတိအေျခအေနမွန္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း သိရွိၿပီး ယင္းအေျခအေနတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ၏ အေကာင္းဆံုး၊ သိကၡာအရွိဆံုး ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ခ်တတ္သည့္ အသက္အရြယ္ရွိသူ ကင္ဂ်ံဳအန္း၏ ပါးနပ္ထက္ျမက္မႈ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အေျပာင္းအလဲသည္ အေျပာင္းအလဲကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ ကင္ဂ်ံဳအန္းအတြက္သာမက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းသည့္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ဆင္းရဲပင္ပန္းႀကီးစြာ ဒုကၡခံေနရေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားျပည္သူမ်ားအတြက္ မဂၤလာရွိလွသည္။ 

သို႔ဆိုလွ်င္ အႏွစ္ ၇၀ တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလို႔ငွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာ မရႏိုင္ေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ စတင္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းကို နမူနာယူကာ မိမိတို႔၏အတၱ၊ လိုဘမ်ား၊ အာဏာလက္မလႊတ္ေရး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး အခုအခံမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၾကရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၃ - ၆ - ၂၀၁၈)