News

POST TYPE

EDITORIAL

အဂတိေရာဂါႏွင့္ ေဆးခါးႀကီးကုထံုး
30-May-2018

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္သန္းပိုင္ရွင္ ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ေမာင္ျဖဴလား ေမာင္နီလား လူကိုမၾကည့္ မဲျပားေပၚတြင္ NLD ဆိုသည့္ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ကို မင္တို႔ထားေသာလက္သန္းမ်ား ပံုေအာႏွိပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဒါတင္မကေသးပါ အႏိုင္ရပါတီ၏ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ထဲတြင္ပါဝင္မည့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ဦးျဖဴ၊ ဦးနီ ႀကိဳက္တဲ့သူ ျဖစ္ေနပါေစ လက္သန္းပိုင္ရွင္မ်ား စိတ္တိုင္းမက်တာမရွိခဲ့။ ထိုစဥ္ကတည္းက ဘြဲ႔လက္မွတ္အတုကိစၥမ်ား၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္က ဘယ္အစိုးရေခတ္ကလူ စသည့္အသံမ်ားကို အတိုက္အခံပါတီအား ေထာက္ခံသူမ်ားဘက္မွ ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္တိုင္ ဦးျဖဴ၊ ဦးနီ အႏွီ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို NLD က ေ႐ြးခ်ယ္တာပဲဆိုၿပီး NLD ၏ အမာခံလက္သန္း ပိုင္ရွင္မ်ား Online ႏႈတ္ဆိတ္ေနလာေပးခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖင့္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ အစိုးရ၊ လူထုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ အားကိုးတႀကီးရွိခဲ့သည့္ NLD အစိုးရသည္ ယခုဆိုလွ်င္ သက္တမ္းကာလ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္လြန္လာၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာအတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပံုမ်ားကိုလည္း သတင္းစာ၊ ႐ုပ္သံမီဒီယာတို႔တြင္ ရက္ဆက္ဆိုသလို ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုေန၏။

ျပည္သူမ်ားကေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြဘာေတြလုပ္ေနလဲ၊ ဘာေတြ ေဆာင္႐ြက္ထားပါတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းထက္ လတ္တေလာ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ Online ေပၚတြင္ အမ်ားဆံုးေဝဖန္ေျပာဆိုေနသည့္ အစိုးရပိုင္းမွ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံ တိုင္ၾကားခံရမႈ၊ FDA မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ရွိသူတစ္ဦး အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ စစ္ေဆးခံေနရမႈ ဒါ့အျပင္ ဆင္စာ၊ ဆိတ္စာ၊ ပု႐ြက္ဆိတ္စာအစာမ်ားကို အေကာင္ႀကီးလွ်င္ ႀကီးသလို လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ စားတတ္ၾကဖို႔မွာၾကားခဲ့တဲ့ အရာရွိႀကီးတို႔ကို အစိုးရပိုင္းမွ ဘယ္လိုစစ္ေဆးမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ဘယ္လို အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္မလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္တစားျဖစ္ေနၾကသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိသူကလည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကို တိုင္ၾကားထားသည့္စာ ေရာက္ရွိသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္ေဆးေနၿပီး သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကို ေျဖၾကားသြားသည့္ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ေတြ႔လိုက္ရသည္။ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ဆင္၊ ဆိတ္၊ ပု႐ြက္ဆိတ္ အစာစားနည္းသင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့တဲ့ အရာရွိႀကီးကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူက ေျပာၾကားထားသည္လည္း ရွိ၏။ ဒီမတိုင္ခင္က အသံထြက္လာေသာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဆိုသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စစ္ေဆးမႈသတင္းမွာမူ ဘာမွထပ္ၿပီး မၾကားရေတာ့။ တိုင္ၾကားခံရသူဘက္မွ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းဆိုတဲ့ သတင္းအခ်ိဳ႕ေတာ့ ထြက္လာသည္။ 

ထိုသူတို႔ တိုင္ၾကားခံရမႈအေပၚ ဘာအေျဖထြက္လာမလဲ စိတ္ဝင္စားမႈ ေရခ်ိန္ျမင့္ေနခ်ိန္မွာပင္ အသံဗလံမ်ား ထြက္ေပၚေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ၂၅-၅-၂၀၁၈ ရက္စြဲပါ အမိန္႔အမွတ္ (၂၄/၂၀၁၈) ျဖင့္ ၎၏သေဘာဆႏၵအရ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္ဟူသည့္ အမိန္႔စာထြက္လာသည္။ ယင္းအမိန္႔စာသည္ ျပည္သူလူထု အမွန္စိတ္ဝင္စားသည့္သတင္း မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ျပည္သူမ်ားစိတ္ဝင္စားသည္မွာ တိုင္ၾကားခံရသူကို စစ္ေဆးသူမ်ားက စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတိုင္း ဟုတ္မွန္သည္ မဟုတ္မမွန္သည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈကို သိလိုၾကမည္။ ဟုတ္မွန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ ဥပေဒအတိုင္း မည္သို႔ အေရးယူအျပစ္ေပးမည္ကို သိခ်င္ၾကေပမည္။ ဒီေနရာမွာ မိမိေလ့လာမိသေလာက္ဆိုရင္ ဌာနဆိုင္ရာေတြမွာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတိုင္ၾကားခံရ၍ ၎ဝန္ထမ္းကို Preliminary Enquiry-PE ေခၚ ေရွးဦးစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ Departmental Enquiry-DE ေခၚ ဌာနဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနပါလွ်င္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္အစီရင္ ခံစာမထြက္မခ်င္း ယင္းဝန္ထမ္းကို တာဝန္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္မျပဳၾကေပ။ လိုအပ္လွ်င္ တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းထားေလ့ရွိၾက၏။

အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္လွ်င္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳျခင္းႏွင့္ အမ်ားဆံုးဆက္စပ္ေနသည္။ ဒီေနရာမွာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လာဘ္ေပးလာဘါယူမႈျပဳရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေစ့ငုၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါအေျခအေနႏွစ္ရပ္ေၾကာင့္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ 

(၁) ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား အေျခခံလစာနည္းပါးျခင္းႏွင့္ လံုေလာက္မႈမရွိ၍ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ထြက္ေပါက္ရွာမိရာမွ ျပဳမူျခင္း၊ 

(၂) အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားတြင္ လစာႏွင့္စရိတ္ လံုေလာက္မႈရွိေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာ အလြန္အမင္းအပ္ႏွင္းထားမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးလို၍ ေညာင္ေရေလာင္းမႈမ်ားအေပၚ တပ္မက္လြန္းၿပီး ရေလလိုေလျဖစ္ကာ ေလာဘ၊ ေမာဟ ရမၼက္ အေတာမသတ္ႏိုင္ျခင္း၊

အထက္ပါအေျခအေနႏွစ္မ်ိဳးအနက္ ပထမအေျခအေနေၾကာင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈျပဳရျခင္းသည္ ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ကိုင္း ဗ်ိဳင္းနား၍ကိုင္းဆိုၿပီး ထမင္းရည္ပူ လွ်ာလြဲ ေလွ်ာက္လဲေျပာဆိုလာလ်င္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိဦးမည္။ (မွတ္ခ်က္- အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းမဟုတ္) ဒီအေျခအေနမ်ိဳးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ မျဖစ္ေပၚေစရန္ အစိုးရက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအား လက္ရွိလစာ၏ အရာထမ္းမ်ား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမႈထမ္းမ်ား ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ တိုးေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းအမ်ားစုမွာ လစာႏွင့္အတူ ဖြားဖက္ေတာ္ကဲ့သို႔ ဒြန္တြဲလိုက္ပါေနတဲ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဒံုရင္း ဒံုရင္း အက်ပ္အတည္းမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသးေပ။

ဒုတိယအေျခအေနမ်ိဳးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ ရာထူးအခြင့္အာဏာအေပၚ မေလ်ာ္ဩဇာသံုးၿပီး ရလိုမႈေလာဘကို အေျခတည္၍ ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ သက္သက္သာသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ျပဳတာခ်င္းအတူတူ ဒုတိယအေျခအေနကို လက္မခံႏိုင္ရသည့္အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းရေသာ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အဆင့္ပုဂၢိဳလ္ လစာ၊ စရိတ္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို ေဖာ္ျပမွ ျဖစ္ေပမည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ လစာႏွင့္အေဆာင္အေယာင္မ်ားကို န.အ.ဖ လက္ထက္က ၁၀-၁-၂၀၁၁ ရက္စြဲပါ ဥပေဒအမွတ္ (၂/၂၀၁၁) ျဖင့္ ေအာက္ပါအေဆာင္အေယာင္တို႔ကို ခံစားခြင့္ျပဳထားသည္-

လစာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္းသံုးဆယ္၊ အစိုးရေနအိမ္ အခမဲ့ေနထိုင္ခြင့္၊ ေနအိမ္တြင္လိုအပ္သည့္ ပရိေဘာဂစရိတ္အခမဲ့၊ လံုၿခံဳေရး အေစာင့္အေရွာက္၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအခမဲ့ေဆးကုသခြင့္၊ ေရ၊ မီး၊ ဖုန္း၊ အခမဲ့သံုးစြဲခြင့္၊ ကိုယ္ေရးအရာရွိတစ္ဦး၊ အိမ္အကူႏွစ္ဦး၊ ထမင္းခ်က္ႏွစ္ဦး၊ ဥယ်ာဥ္ထိန္းသိမ္းစရိတ္အခမဲ့၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလးစီး၊ တစ္စီးလွ်င္ တစ္လ စက္သံုးဆီ ၆၀ ဂါလန္၊ ယာဥ္ေမာင္းေလးဦး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလးစီးအတြက္ အမွန္ကုန္က်သည့္ စက္ဆီေခ်ာဆီ စသည့္အေဆာင္အေယာင္မ်ားျဖစ္သည္။ လစာအေပၚ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၉-၁၂-၂၀၁၄ ရက္စြဲပါဥပေဒအမွတ္ (၅၆/၂၀၁၁) ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။

ဝန္ႀကီးတစ္ဦး၏ အထက္ေဖာ္ျပပါလစာႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ခံစားခြင့္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လံုေလာက္မႈရွိသည့္အျပင္ ပိုလွ်ံမႈပင္ရွိႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုပညာေရး၊ က်န္းမားေရး၊ လူမႈေရး၊ သြားေရးလာေရး ပူပင္ေၾကာင့္ၾကစရာ စိုးစဥ္းမွ်ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ မိသားစု စားဝတ္ေနေရး အပူပင္မရွိ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားမရွိဘဲ ႏိုင္ငံ၏ ႀကီးေလးတဲ့တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒါက တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဌာန၏ အျမင့္ဆံုးေသာပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဌာနတြင္း ဘတ္ဂ်က္ေငြသံုးစြဲမႈ၊ စီမံကိန္းမ်ားတင္ဒါေခၚယူမႈ၊ ဝန္ထမ္းအေျပာင္းအေ႐ႊ႕၊ ရာထူးတိုးစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ဗီတိုအာဏာ အျဖစ္ရွိၿပီးျဖစ္၏။

ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ လစာစရိတ္အေဆာင္အေယာင္မ်ား အျပည့္အဝခံစားေနသည့္အေလ်ာက္ ဝန္ႀကီးဆိုသည့္ ရာထူးအတိုင္း ႀကီးမားေသာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ တိက်ေသာလမ္းၫႊန္မႈမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္ေသာမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ မူဝါဒမ်ားအတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းရွိမွသာ ဝန္ႀကီးရာထူးႏွင္ ထိုက္တန္မည္ျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွာေတာ့ မည္သူမဆို အစကာလျဖစ္၍ အစိမ္းသက္သက္ျဖစ္ေနတာ သဘာဝက်ပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္လြန္လာလွ်င္ျဖင့္ မိမိဝန္ႀကီးဌာနအေၾကာင္း ကႀကီးအစ “အ” အဆံုး ေနာေက်ေနသင့္ၿပီ။ ဌာန၏ အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိမွတ္ထားသင့္သည္။ ယေန႔ဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာၾကည့္လ်င္ ယခင္အစိုးရေခတ္မ်ားက ေျပာေလ့ရွိသည့္ Spoon Feed အဆင့္မွ မလြတ္ေျမာက္ေသး။ Spoon Feed ဆိုသည္မွာ ကေလးငယ္မ်ားအစာစားလွ်င္ ကိုယ့္ဘာသာ မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္ မစားတတ္၍ တစ္ေယာက္ေယာက္က ပါးစပ္ထဲ ေရာက္ေအာင္ခြံ႕ေကၽြးရျခင္းကို ခိုင္းႏိႈင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတြ႔လိုလွ်င္၊ ဝန္ႀကီး ကတ္ဘိနက္သြားလွ်င္၊ ဝန္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးသြားလိုလွ်င္၊ ဝန္ႀကီးခရီးထြက္လွ်င္ ေျခဖ်ားအဆ ေခါင္းအဆံုး အရာအားလံုးကို ေအာက္ေျခကေန အရန္သင့္ ဇြန္းႏွင့္ခြံ႔ေပးေနရဆဲ ရွိေနေသးသည္။

ဝန္ႀကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မိမိတို႔တြင္ တာဝန္မ်ားျပားလြန္း၍ ဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေခ်ပေလ့ရွိသည္။ တာဝန္မ်ားျပားျခင္းကိုလည္း လက္ခံပါသည္။ ထိုမ်ားျပားလွသည့္တာဝန္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္နည္းလမ္းမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို အဆင့္လိုက္ခြဲေဝေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ဦးစီးအရာရွိအဆင့္ အေ႐ႊ႕အေျပာင္း၊ ရာထူးတိုးကိစၥရပ္မ်ိဳးေလာက္ထိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရပါမည္။ အလားတူ ဗဟိုကေန တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အထိ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈတို႔ျဖင့္ အာဏာမ်ား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းေပးရပါမည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ဝန္ႀကီးမ်ား၊ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ အစည္းအေဝးတက္လိုက္၊ အစည္းအေဝးကျပန္လာ ႐ံုးထိုင္ၿပီးသကာလ ေန႔စဥ္အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္လာေသာ ႐ံုးစာမ်ားအေပၚ “လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စိစစ္ ေဆာင္႐ြက္ပါ” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ေတြ ဒိုင္ခံေရးေန႐ံုႏွင့္ေတာ့ မျဖစ္ေသးေပ။ ထို႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ဝန္ႀကီးမ်ား လိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး နယ္လွည့္ခရီးထြက္၊ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးျခင္းဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခရီးထြက္ေနျခင္းမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။ ဒီေနရာမွာ ဟိုယခင္က ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မတူသည့္အခ်က္ကို ေထာက္ျပခ်င္သည္။ ဟိုတုန္းက ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ေရာက္သည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ လုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ စစ္ေဆးခံရသည့္ ဌာန၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ဘာလိုအပ္သလဲေမးျမန္းၿပီး ဝန္ႀကီး၏အခြင့္အာဏာအတြင္းမွ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ၾကသည္။ ဒီေခတ္ဝန္ႀကီးမ်ားမွာ အဲဒီလိုမဟုတ္ လိုအပ္သည္မ်ားမွာၾကား၊ စားေသာက္၊ တည္းခို ျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ား ခရီးထြက္ေနျခင္းမ်ိဳးသည္ ဝန္ႀကီးျဖစ္တုန္း စရိတ္ၿငိမ္းျမန္မာျပည္အႏွံ႔သြားလာလည္ပတ္ျခင္းမ်ိဳးႏွင့္ တူေနေပသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မေဟသီႏွင့္ မိသားစုမ်ားပါ အဆစ္ေခၚသြားၾကသည္လည္းရွိ၏။

ထိုကဲ့သို႔ ခရီးခဏခဏထြက္ျခင္းမ်ိဳးကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး မိမိတာဝန္ယူရသည့္ဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဦးစီးဌာနမ်ား၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအေၾကာင္း အခ်ိန္ေပးၿပီး ေလ့လာဖတ္မွတ္ေနသင့္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကေမးခြန္းေမးလွ်င္ပါလာသည့္ စာ႐ြက္ထဲကအေျဖသာ ၾကည့္ေျဖတတ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနထဲက အျခားအေၾကာင္းအရာေမးလွ်င္ ဘာမွ်မေျပာႏိုင္ မေျဖႏိုင္ မျဖစ္ရေလေအာင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဝါယမစိုက္ေလ့လာဖို႔လိုသည္။ 

ဝန္ႀကီးမ်ားကို အခြင့္အာဏာႏွင့္အတူ လစာစရိတ္အေဆာင္အေယာင္မ်ား လိုေလေသးမရွိေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးထားပါလ်က္နဲ႔ အဂတိလိုက္စားသည္ဆိုျခင္းကိုေတာ့ ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးႏွင့္မွ လက္ခံႏိုင္စရာမရွိေပ။ တိုင္ၾကားခံရမႈ မွန္သည္ မမွန္သည္ကို စစ္ေဆးသူမ်ားကိုယ္တိုင္မွလည္း (ဆႏၵာ၊ ေဒါသ၊ ဘယာ၊ ေမာဟ) ဆိုသည့္ အဂတိေလးပါးကင္းရွင္းစြာျဖင့္ အမႈမွန္ကို ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ျပည္သူကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပးဖို႔လိုပါသည္။

တကယ္ေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနတာဝန္ယူေနတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းၾကေၾကာင္း ေဝဖန္မႈေတြျမင့္တက္ေနတာက ၾကာပါၿပီ။ ျပည္သူမ်ားမွာ ဘာနဲ႔ျပန္ေျဖေပးေနရလဲဆိုရင္ လာဘ္လာဘကိစၥမ်ိဳး အ႐ႈပ္အရွင္းမရွိ ဆိုတာေလးနဲ႔ပင္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေပးေနရသည္။ ဒါကို ဘယ္ေလာက္ထိ ထိန္းထားႏိုင္မလဲေစာင့္ ၾကည့္ေနသည့္ ၂ ႏွစ္တာကာမွာပင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦး အသံထြက္လာသည္။ ထိုသို႔အသံထြက္လာၿပီး မၾကာပါ ဝန္ႀကီးအား မိမိသေဘာ ဆႏၵအေလ်ာက္ တာဝန္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ ထိုအမႈကိစၥရပ္အေပၚ ဟုတ္ရင္ဟုတ္သည္ မဟုတ္ရင္မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းမႈမရွိဘဲ ဒီလိုနဲ႔သာ ၿပီးဆံုးသြားပါက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ဖို႔ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ေတြ ရွိလင့္ကစား၊ ဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြ ထုတ္ျပန္လင့္ကစား၊ အဂတိတရားကင္းစင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်က္မွတ္ေနလင့္ကစား ေရေပၚအ႐ုပ္ေရးသလို ျဖစ္ေနပါမည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈသည္ အစိုးရအဆက္ဆက္မွသည္ ယေန႔အရပ္သားအစိုးရစစ္စစ္လက္ထက္အခ်ိန္ထိ ကင္ဆာသဖြယ္ နာတာရွည္အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ဌာနေတြက အရင္အတိုင္း မ်က္ကန္းတေစၦမေၾကာက္ ရဲတင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသးသည္။ အခ်ိဳ႕က က်ည္ကြယ္ မ်က္ကြယ္ကေန မသိမသာ ေခါက္႐ိုးက်ိဳး ပံုမပ်က္ လုပ္ေဆာင္ေနတာလည္းရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ဌာနေတြကေတာ့ တြန္းလွန္တိုက္ဖ်က္ဖို႔ စတင္ေျပာင္းလဲေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ အစိုးရတစ္ရပ္အတြက္ ဌာနေပါင္းစံုကို ကိုင္တြယ္ေနရသည့္အတြက္ ႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ ခက္ခဲေကာင္းခက္ခဲလိမ့္မည္။ အနာသိက ေဆးရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး ကုသေနပါက ေဆးယဥ္ပါးလာၿပီး အနာႏွင့္ေဆးမတိုးေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆံုး မ႐ွဴသာမ႐ိႈက္သာ လက္လြတ္လိုက္ရၿပီး ဒီတိုင္းထိုင္ၾကည့္ေနရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ဆိုက္ေရာက္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ထက္ဆိုးသည္မွာ ထိုေရာဂါမွာ ဗိုင္းရပ္စ္သဖြယ္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး ကူးစက္ျမန္သြားပါက ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲသြားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမျဖစ္ရေလေအာင္ ေရာဂါစျဖစ္ၿပီဆိုကတည္းက တတ္ကၽြမ္းသည့္သမားေတာ္မ်ားက ေရာဂါဆိုးကို နည္းလမ္းမွန္စြာ စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ကုသတတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ထိုသို႔ ေရာဂါဆိုးကို အျမစ္ျပတ္ဖို႔ကုသရန္မွာ ယခင္ကုထံုးမ်ားလို ရာထူးငယ္သူေတြကို ေဆးကုသအခန္းတြင္းမွာပင္ ေဆးခါးႀကီးအတင္းတိုက္ၿပီး ရာထူးႀကီးသူေတြကိုေတာ့ ေဆးခန္းကေန ေဆးေပးလိုက္ၿပီး အိမ္ေရာက္မွ ေဆးၫႊန္းအတိုင္းေသာက္ဆိုၿပီး ျပန္လႊတ္သည့္ကုသပံုမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါ။ သမၼတမွအစ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းအဆံုး ျပည္သူမ်ား၏အခြန္အချဖင့္ လစာစရိတ္ရယူေနေသာ မင္းမႈထမ္းအားလံုး ေရာဂါျဖစ္ေပၚပါက ေရာဂါအျမစ္ျပတ္ေစရန္ ေဆးခါးႀကီး တိုက္ေကၽြးသည့္ကုထံုးျဖင့္ တန္းတူကုသရပါမည္။ 

ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ဟိုအစဥ္အဆက္ ေျပာစမွတ္ျဖစ္ေနသည့္ ေငြမ်ား တရားႏိုင္ဆိုသည့္ စကားတစ္ရပ္အျပင္ ရာထူးႀကီး အမႈလြတ္ႏိုင္ဆိုသည့္ စကား ထပ္တိုးလာၿပီး လြတ္တဲ့ငါးႀကီးဆိုသည့္အစား ႀကီးတဲ့ငါးလြတ္ဆိုသည့္ ထိုစကားမ်ား အသံုးတြင္က်ယ္လာမည္ကို စိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း။

ကိုစကားဝါ