News

POST TYPE

EDITORIAL

ကင္ဂ်ံဳအန္းကို ၾကည့္ပါ (Daily, Vol-6/No-20)
03-May-2018

လတ္တေလာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာမတူ ကန္႔ကြက္သူမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံ၊ သေဘာတူသူတို႔အၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေကအိုင္ေအေခၚ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား အတိဒုကၡ ေရာက္ေနၾကရေသာေၾကာင့္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေပးရန္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအေပၚ အကူအညီေပးႏိုင္ရန္ အလွဴေငြ ေကာက္ခံမႈမ်ား ေတြ႔ျမင္ရသည္။

ထိုအေျခအေနတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္ကိုလိုလားသူႏွင့္ မလိုလားသူ အုပ္စုႏွစ္စုအၾကား ျပင္းထန္ေသာ စကားလံုး တိုက္ပြဲမ်ားလည္း အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ 

စစ္ကိုလိုလားသူမ်ားသည္ ေကအိုင္ေအတို႔၏ မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲရျခင္းမွာ တရားသည္၊ ေကအိုင္ေအကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္း သင့္သည္ဟူေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ရပ္ခံၾကသည္။ ထိုအုပ္စုတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို ပံုမွန္ ေထာက္ခံလာခဲ့သူ အမ်ားစုႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ၾကမ္းရွေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ တင္းတင္းမာမာ ရွိသူမ်ား ပါဝင္သည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အလံအခ်ိဳ႕ေအာက္မွ လက္ရွိအာဏာရပါတီႏွင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲသူမ်ား၊ ယခင္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔လာခဲ့သူမ်ား ျဖစ္လင့္ကစား လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္၏ အားကိုယူကာ ႏိုင္ငံေရး အသက္ဆက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားလည္း ဤအုပ္စုတြင္ ပါဝင္သည္။

စစ္ကို မလိုလားသူအုပ္စုတြင္မူ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကိုင္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္၊ ပံ့ပိုး၊ ကူညီေနသည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာ ရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ စည္း႐ံုးမႈေအာက္မွ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ က ဖိႏွိပ္၊ ရက္စက္မႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ မူးယစ္မိႈင္းတိုက္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ခါးခါးသီးသီး ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ နာၾကည္းမုန္းတီးမႈတို႔ လက္ဆင့္ကမ္း ခံလာရသူမ်ား၊ မည္သည့္ေဒသ၊ လူမ်ိဳး၊ ဝါဒ၊ ကိုးကြယ္မႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ်မရွိဘဲ စစ္ဝါဒႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားကို ဆန္႔က်င္သူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂမကင္းေသာ စစ္ဆန္႔က်င္သူမ်ား စသည္ျဖင့္ ပါဝင္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ မည္သည့္ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကိိုင္အဖြဲ႔တစ္ဖက္ဖက္တြင္ မည္သို႔ေသာ မ႐ိုးမသား ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ႀကံစည္မႈမ်ား ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ားကို အားေပးေထာက္ခံျခင္းမွာ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ စ႐ိုက္လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ ျပႆနာအၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရန္သူေတာ္မ်ားအျဖစ္ တံေစာင္းေစးႏွင့္ မ်က္ေခ်းျဖစ္လာခဲ့သည့္အျပင္ မေန႔တစ္ေန႔ကအထိ အျပန္အလွန္ စစ္ျပင္၊ ရန္ေစာင္ေနခဲ့ၾကေသာ ေတာင္၊ ေျမာက္ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ပင္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား သူေသ၊ ကိုယ္ေသ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္ေနၾကျခင္း၊ ယင္းကို အားေပးေထာက္ခံေနၾကျခင္းမွာ ရွက္စရာ ေကာင္းလွသည္။ 

ကမၻာ့အဆိုးရြားဆံုး အာဏာရွင္ႏိုင္ငံ စာရင္းဝင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ ကင္ဂ်ံဳအန္းကဲ့သို႔ အရက္စက္ဆံုး အာဏာရွင္ တစ္ဦးသည္ပင္လွ်င္ ၎၏ ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ကိုရီးယား ျပည္သူမ်ား ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွး႐ႈေသာ အေပါင္းလကၡဏာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ေသးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ေကအိုင္ေအ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အားလံုးႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အေနႏွင့္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ပြဲမပါေသာ အေျပာင္းအလဲ မေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ရသနည္းဟု ေမးစရာရွိေပသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စစ္သည္အင္အား၊ စစ္လက္နက္အင္အား မ်ားစြာ ေတာင့္တင္းကာ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟုပင္ ယူဆစရာ ရွိသည့္ ကမၻာ့ဆိုးသြမ္းလူမိုက္စာရင္းဝင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းကို ပမာျပဳကာ ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ဆယ္ခန္႔ ၾကာလာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ကိုလည္း တိုုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနၾကသူ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအေနႏွင့္လည္း ေဒသအက်ိဳး၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး အက်ိဳးအလို႔ငွာ ျပႆနာမ်ားကို ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကပါမည့္အေၾကာင္း အႀကံျပဳ တိုုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၃-၅-၂၀၁၈)