News

POST TYPE

EDITORIAL

အမိႈက္ကစ ျပာသာဒ္ မီးမေလာင္ေစခ်င္ (Daily, Vol-6/No-13)
25-Apr-2018

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးဆံုး အမိႈက္ပံုႀကီး မီးေလာင္ကၽြမ္းၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လံုးနီးပါးကို မီးခိုးေညႇာ္နံ႔မ်ား ဖံုးလႊမ္းခဲ့သည့္ကိစၥသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားအၾကား စိုးရိမ္တႀကီး ေျပာဆိုစရာ ျဖစ္သြားခဲ့႐ံုမွ်မက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အပါအဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ပါ ေမးေငါ့စရာ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားခဲ့သည္မွာ စာဖတ္သူမ်ား အသိပင္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

လိႈင္သာယာ အမိႈက္ပံု မီးေလာင္မႈတြင္ ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္စရာကိစၥ ျဖစ္သြားခဲ့ရျခင္းမွာ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ေဖာ့ဘူး အပါအဝင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းရာမွ ထြက္လာေသာ မီးခိုးမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ဆိုး႐ြားစြာ ထိခိုက္လာမည့္အေရးပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ရာသီဥတုကလည္း အပူခ်ိန္ အလြန္ျမင့္မားသည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အင္အားျဖင့္ ဧရာမ အမိႈက္ပံုႀကီးကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ပါမည္ေလာဟု သံသယဝင္မိသည္ကတစ္ေၾကာင္း စသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနကမူ မီးခိုးေငြ႔ႏွင့္ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္အႏၲရာယ္ က်န္းမာေရး သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။

အမိႈက္သည္ အမိႈက္သာပင္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ေခတ္တြင္ ေလာင္ကၽြမ္းသည္ျဖစ္ေစ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္အျပည့္ ပါဝင္သည့္ အမိႈက္မီး႐ိႈ႕နံ႔သာရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ဇာတ္သြင္းခ်င္သူမ်ားက လိႈင္သာယာအမိႈက္ပံုကို အေၾကာင္းျပဳကာ လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ အစိုးရႏွင့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ၾကသည္မ်ား ရွိခဲ့သလို အခ်ိဳ႕ကလည္း အားနည္းခ်က္မ်ားကို ယထာဘူတက်စြာ ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ ေဝဖန္မႈ မ်ားရွိသည္ျဖစ္ေစကာမူ အမိႈက္ပံုမီးၿငိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ၾကားမွ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေနသည့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တေငြ႔ေငြ႔ ေလာင္ေနသည့္ အမိႈက္ပံုထဲရွိ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ေဖာ့ဘူးစသည္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ကိုယ္ပစ္ခဲ့သည္ဒဏ္ ကိုယ္ျပန္ခံလိုက္ရသည့္သေဘာမ်ိဳးႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳလိုက္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဤကိစၥကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေတြး၍မရႏိုင္ေတာ့သည္မွာ လိႈင္သာယာ အမိႈက္ပံု မီးေလာင္မႈက အခ်က္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ပင္ ရွိပါသည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပလတ္စတစ္ သံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ မည္မွ်ပင္ ေဆာ္ဩမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း မ်ားစြာ ေျခလြန္၊ လက္လြန္ျဖစ္သည့္ အေျခအေနထဲသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္မွာ မည္သူမွ်ျငင္း၍မရႏိုင္ေပ။ လိႈင္သာယာ အမိႈက္ပံု မီးေလာင္သည့္ ျပႆနာကိုၾကည့္လွ်င္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ေဖာ့ဘူး အပါအဝင္ အမိႈက္မ်ားကို ျပန္လည္ Recycle လုပ္သည့္စနစ္မ်ား ေကာင္းစြာ မရွိျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္တိုင္က ပလတ္စတစ္ သံုးစြဲမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ အေနအထား မရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်လိုစိတ္ မရွိေသးျခင္းစသည္တို႔ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေတြ႔ျမင္ရမည္သာ ပင္ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ပလတ္စတစ္မ်ားက သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ သာမက မိမိ၏ က်န္းမာေရးကိုပါ တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို ျပည္သူမ်ားသိေအာင္ အခ်က္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔လည္း ျဖစ္ေစခဲ့ေပသည္။ ထို႔အတူ မိမိေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံႏွင့္မိမိေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ဆိုလွ်င္ နည္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ ပလတ္စတစ္ မွန္လွ်င္အသိဉာဏ္ျဖင့္ ဆင္ျခင္ကာ သံုးစြဲသည့္အေလ့အထကို ႏိုင္ငံသားတိုင္း လက္ေတြ႔က်က် ေလ့က်င့္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္ အသီးသီး၏ အမိႈက္ျပႆနာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၅-၄-၂၀၁၈)