News

POST TYPE

EDITORIAL

အႏုတ္လကၡဏာမွ အေပါင္းလကၡဏာသို႔ (Daily, Vol-5/No-298)
25-Mar-2018

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မုဒိတာတရား အားနည္းခ်ည့္နဲ႔ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေလ်ာ့က်လာေသာ အျဖစ္အပ်က္ အေျခအေနမ်ား ျမန္မာလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ေတြ႔ ျမင္ၾကားသိေနရေပသည္။ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တံခါးပိတ္ေနလာခဲ့သည့္အျပင္ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ခ်ိန္ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းစနစ္၏ အဆိုးသက္ေရာက္မႈမ်ား အေတြ႔ရမ်ားလာသည္။ 

အခြင့္အေရး၊ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေစာေရး၊ လူသိမ်ားထင္ရွားေရး၊ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေရး၊ အာဏာႏိုင္ငံေရးအလို႔ငွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အုပ္စုဖြဲ႔မႈႏွင့္ အုပ္စုဖြဲ႔ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားက စနစ္ဆိုး၏ ဖြားဖက္ေတာ္မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အခြင့္အေရးရသူႏွင့္ အခြင့္အေရး မရသူမ်ားအၾကား၊ အာဏာရွိသူႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံရသူအၾကား၊ ပညာတတ္သူႏွင့္ ပညာမဲ့သူမ်ားအၾကား၊ တံခါးပိတ္ထားသူႏွင့္ တံခါးဖြင့္ထားသူအၾကား ပဋိပကၡအသြင္ ေဆာင္လာေတာ့သည္။ 

ပိုဆိုးသြားသည္မွာ ျဗဟၼစိုရ္တရားမ်ားႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ကင္းကြာကာ ယင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားပါ တိုးပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာေလာကတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမွာ ယင္းျဗဟၼစိုရ္တရား ေခါင္းပါးလာျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အဆိုးသက္ေရာက္မႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

စနစ္ဆိုးေအာက္တြင္ ကန္႔သတ္၊ ပိတ္ပင္၊ တားဆီးမႈမ်ားစြာျဖင့္ ျဖတ္သန္းလာေသာ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ားစုမွာ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ဥခြံအတြင္း ေရာက္ေနမွန္း သတိမျပဳမိတတ္ၾကေပ။

အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔အစုအဖြဲ႔၊ အဝန္းအဝိုင္း၊ အအုပ္အစုကို တံတိုင္းခတ္ကာ မိမိတို႔ဘာသာ ေက်နပ္အားရေနေလ့ရွိၿပီး ျပင္ပမွ မိမိတို႔ထက္ ပိုေတာ္၊ ပိုက်ယ္ျပန္႔၊ ပိုေခတ္မီေသာ အယူအဆ၊ ဝါဒ၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာပါက မလိုလားစိတ္အားႀကီးစြာ ဆန္႔က်င္တတ္ၾကသည္။ 

႐ုပ္ရွင္အႏုပညာ ေလာကတြင္သာမက အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားစြာလည္း မ်ားစြာ ကြာျခားမႈ မရွိေပ။

အထူးသျဖင့္ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာဆိုေသာ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါးအနက္ မုဒိတာစိတ္မ်ားစြာ ခ်ိဳ႕တဲ့လာျခင္းမွာ ေကာင္းသည့္လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။

မုဒိတာစိတ္ေခၚ တစ္ပါးသူ ခ်မ္းသာ၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ဝမ္းသာၾကည္ႏူးစိတ္ ေလ်ာ့ပါးလာသည္ႏွင့္အမွ် ဣႆာမစၦရိယေခၚ မနာလိုဝန္တိုစိတ္ အားႀကီးလာတတ္သည္။ 

ယေန႔ ႐ုပ္ရွင္ေလာကတြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္ ျပႆနာမွာ မုဒိတာစိတ္ ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ မနာလိုဝန္တိုမႈ အားႀကီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေသာ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္သည္။

ယင္းဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ အႏုတ္လကၡဏာသေဘာဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာပရိသတ္၏ သေဘာထား၊ ရပ္တည္ခ်က္၊ ေမတၱာ၊ က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာစိတ္တို႔ကို ေတြ႔ျမင္ရျခင္းမွာ အေပါင္းလကၡဏာအက်ိဳးရလဒ္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

ယင္းရလဒ္ကို အေျချပဳကာ မနာလိုဝန္တိုမႈ အားႀကီးေနေသာ က်န္နယ္ပယ္မ်ားကိုလည္း အႏုတ္လကၡဏာမွ အေပါင္းလကၡဏာသို႔ အားယူေျပာင္းလဲႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္အပ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၅-၃-၂၀၁၈)