News

POST TYPE

EDITORIAL

အစ္ကိုႀကီးၿဖိဳး၏ မာစီဒီးအိပ္မက္ (Daily, Vol-5/No-288)
13-Mar-2018

မၾကာေသးခင္က ကမၻာ႔သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ကားထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Daimler AG က ထုတ္လုပ္သည့္ မာစီဒီးေမာ္ေတာ္ကားမ်ား အေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ပြဲတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားအနက္ စကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုအၾကား ေဝဖန္ေျပာဆိုစရာ ျဖစ္သြားခဲ့ေပသည္။ ၎က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားအားလံုး မာစီဒီးကားစီးႏိုင္ေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာတြင္သာမက အာဆီယံေဒသတြင္း အတိုင္းအတာတြင္ပါ လူမႈဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား ျပက္ရယ္ျပဳစရာ ျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အဆိုပါ မာစီဒီးအေရာင္းျပခန္း ဖြင့္လွစ္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အျခားႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳၿပီးသား ယာဥ္အေဟာင္းမ်ား ဝယ္ယူ အသံုးျပဳေနရသည့္ အေနအထားမွ ကားသစ္မ်ား ဝယ္ယူစီးနင္းႏိုင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိရန္သာမက ျပည္တြင္း၌ ကားသစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးကိုပါ ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခ်မ္းသာသူမ်ား မာစီဒီးကားစီးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ကမူ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ျခင္း မရွိေသးသည့္ အတြက္ အခက္ႀကံဳေနရသည့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၾကားရတာ နားခါးသည္ဟု ေျပာရမလို ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ 

ပို၍ဆိုးသြားေစသည္မွာ ခ်မ္းသာသူမ်ား မာစီဒီးကား စီးႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟူေသာ မွတ္ခ်က္က ျမင့္တက္လာေသာ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္း အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ သာမန္ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝကို မည္သို႔မွ် ထည့္မစဥ္းစားသည့္ သေဘာမ်ိဳးသို႔ သက္ေရာက္သြားခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္လ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါးမဝ၍ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ကာလေဒသၾကည့္ကာ စကားမေျပာတတ္၍ေလာဟု ေမးရမလိုပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားသည္ မာစီဒီးသာမက အေနာက္ကမၻာမွ အျခား ဒိတ္ဒိတ္ႀကဲ ကားကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ထုတ္လုပ္သည့္ကားမ်ားကို အစီးေရ ေျမာက္ျမားစြာပင္ ဝယ္ယူစီးနင္းႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကို အားလံုး သိရွိထားၿပီ မဟုတ္ပါေလာ။ 

အမွန္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦးအေနႏွင့္ မိမိႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ကာ ေရာင္းခ်သည့္ အဆိုပါကားကုမၸဏီ ကဲ့သို႔ေသာ ကမၻာေက်ာ္ ကားကုမၸဏီႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ အေရာင္းျပခန္းသာမက ကားထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံုႀကီးမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ မရွိေစေသာ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား တင္သြင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ ေျပာဆိုသင့္သည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလွ်င္ အဆိုပါ မွတ္ခ်က္စကားမ်ိဳးသည္ ရန္ကုန္မွ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားႏွင့္အတူ ညစာ ေသာက္စားေသာ ထမင္းဝိုင္းမ်ား၌သာ အႀကံေပး ေျပာဆိုရမည့္ စကားျဖစ္သလို ယင္းမွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က ကမၻာ့ပထမဆံုး ေပါက္ကြဲေလာင္ကၽြမ္းသည့္အင္ဂ်င္ (Combustion Engine) ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဂုဏ္ယူမဆံုးျဖစ္လ်က္ရွိသည့္ Daimler AG ၏ မာစီဒီးကားမ်ားအေပၚ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ စိတ္သေဘာထားမ်ားပင္ ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေပသည္။ 

ဂ်ာမန္အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာ၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ မာစီဒီးကား ကမၻာေက်ာ္ လူႀကိဳက္မ်ားသည္ကို လူတိုင္းသိပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ ေကာင္းစြာ ေဈးကြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ မာစီဒီးမွ Marketing Director မ်ားက မီဒီယာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳကာ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွင္းျပၾကပါလိမ့္မည္။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ား ဟူသည္မွာလည္း ၎တို႔၏ ဟဒယအႀကိဳက္ျဖစ္မည့္ မည္သည့္ကားကို မည္သို႔မည္ပံု ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္ကို ေဘးလူရွင္းျပစရာပင္ မလိုဘဲ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ သိရွိထားၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပသည္။ 

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္မူ မိမိ တာဝန္ယူမႈ၊ မိမိ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ ရွိၾကကုန္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ မေျပလည္မႈမ်ားကိုသာ စားလည္း ဤစိတ္၊ သြားလည္း ဤစိတ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္သာပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၃ - ၃ -၂၀၁၈)