News

POST TYPE

EDITORIAL

ေဈးကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ ေဈးေရာင္းလိုသည့္ အစိုးရ (Daily, Vol-5/No-284)
08-Mar-2018

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်မည္ဟု မၾကာေသးခင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည့္အတြက္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေျပာဆိုစရာ အခ်က္တစ္ခု ထပ္တိုးသြားခဲ့သည္။ 

မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း အျငင္းပြားဖြယ္ ၿငိမ္းစုစီ ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ၾကားက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ မဆိုစေလာက္ျဖင့္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ကို အဓိပၸာယ္ခ်ဲ႕ကား ဖြင့္ဆိုျခင္းတို႔အေပၚ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ေနသည့္ၾကားက ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရက စီးပြားေရး ဝင္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယခင္ကာလမ်ားကလည္း ျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္၊ ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ႏွင့္ ေဝဖန္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္လိုေသာ သို႔မဟုတ္ ဟန္႔တားၿခိမ္းေျခာက္ရာ ေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကို ျပည္သူအမ်ားစုက ဖ်က္သိမ္းလိုေသာ္ျငား အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ရွိၿမဲအတိုင္း ထားလိုက္သည့္အေပၚတြင္လည္း ေဝဖန္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား အထူး မ်ားျပားခဲ့သည္။ 

ဆီေဈးႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ရန္ႏွင့္ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အစိုးရက ဓာတ္ဆီဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ျခင္းမွာ ေဈးကြက္ စီးပြားေရးစနစ္၏ သေဘာ သဘာဝႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္ေနေပသည္။ 

ေဈးကြက္စီးပြားေရး၏ အေျခခံသေဘာမွာ အစိုးရမ်ားက ေဈးကြက္ကို စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းညႇိိေပး႐ံုသာ တာဝန္ရွိၿပီး ေဈးကြက္ကို သူ႔သေဘာအတိုင္း လႊတ္ေပးထားရသည္။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေသာ အစိုးရမ်ားျဖစ္ပါက အစိုးရက ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ႀကီးထြားေရးအတြက္ အကူအညီေပးသည့္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရၿပီး ကိုယ္တိုင္ စီးပြားေရး ဝင္လုပ္ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ရွားရသည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ ေဈးကြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဒဂၤါးတစ္ျပား၏ ေခါင္းႏွင့္ပန္းကဲ့သို႔ ယွဥ္တြဲေနရၿပီး အစိုးရက ကိုယ္တိုင္ ေဈးေရာင္းျခင္းမွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္က က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ နည္းလမ္း အလြဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆီအရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ အခ်ိန္အတြယ္ မမွန္ကန္ျခင္းတို႔မွာ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဆီဆိုင္ ဖြင့္ေရာင္းလိုက္႐ံုျဖင့္ ေျပလည္သြားမည့္ ျပႆနာမ်ားမဟုတ္ေပ။ အစိုးရ၏ ေလာင္စာဆီမူဝါဒ၊ ပုဂၢလိကမ်ားသို႔ ခြင့္ျပဳေပးသည့္စနစ္၊ ၎တို႔အား ထိန္းေက်ာင္းသည့္ပံုစံမ်ား လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ထိန္းညႇိကြပ္ကဲရမည့္ ဌာနဆိုင္ရာတို႔၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတို႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ဤျပႆနာ ေျပလည္ေစရန္ နာမည္ေက်ာ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆီကုမၸဏီႀကီးအခ်ိဳ႕ကို ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ႐ိုးရွင္းစြာ ေျဖရွင္းေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ ေျဖရွင္းျခင္းအားျဖင့္ အထက္ဆိုခဲ့ပါ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္သြားသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အခြန္ေငြမ်ားလည္း တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ရရွိႏိုင္ေပသည္။ 

စင္စစ္အားျဖင့္ ကားမူဝါဒကို အေျချပဳကာ ဆီသြင္းေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ႀကီးစြာ အျမတ္အစြန္း ရရွိေနေသာ ခ႐ိုနီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနေသာ အက်င့္ပ်က္ဌာနမ်ား၊ အရာထမ္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ သံုးစြဲသူ ျပည္သူမ်ား နစ္နာကာ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြမ်ား အျပည့္အဝ မရရွိဘဲ ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေန အမွန္ကို အစိုးရက သိရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

အေျခအေနအမွန္ကိုသိရွိရန္ မႀကိဳးစားဘဲ ယခင္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္က မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ ေမြးထုတ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ေသာ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ေဈးဝင္ေရာင္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းပါက ခုတ္ရာတျခား ရွရာတလြဲျဖစ္ကာ အစိုးရကို အႀကံေပးေနသူမ်ားမွာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား မဟုတ္ဘဲ အခြင့္အေရးေမွ်ာ္ စီးပြားေရး “ေတာေၾကာင္”မ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၈-၃-၂၀၁၈)