News

POST TYPE

EDITORIAL

ခဲတစ္လံုးျဖင့္ ငွက္ႏွစ္ေကာင္မက ရလိုသူမ်ား (Daily, Vol-5/No-276)
27-Feb-2018

ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားကို ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ယမန္ေန႔က သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ဟူသည့္ သတင္းႏွင့္ အိုင္ယာလန္၊ ယီမင္ႏွင့္ အီရန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္သံုးဦးက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထဲရွိ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီးေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်မႈ ျပဳလွ်င္ျပဳ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးျဖဳတ္ ရွင္းလင္းမႈမ်ားအတြက္ တရားစီရင္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္လွ်င္ ရင္ဆိုင္ဟူ၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆိုသြားသည္ဟု သိရပါသည္။ 

ဒုတိယသတင္းျဖစ္သည့္ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္သံုးဦး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သတိေပးသည့္ကိစၥမွာ ၎တို႔၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ သေဘာထားႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေသာ္လည္း အီးယူက ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ ျပဳမည့္သတင္းမွာမူ သတင္းႀကီးတစ္ပုဒ္ဟုဆို၍ ရႏိုင္ေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ အီးယူသည္ ျမန္မာ့အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔ကဲ့သို႔ စြက္ဖက္မႈမ်ားစြာ လုပ္ေလ့မရွိသလို အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ယင္းႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံထက္ ပိုမိုနားလည္သည့္သေဘာမ်ိဳးကို အစဥ္အၿမဲ ျပသခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ 

ယခု အီးယူက ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမည့္ကိစၥမွာ ရခိုင္အေရးကိစၥကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးအခ်ိဳ႕ကိုသာ ပစ္မွတ္ထားမည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အခန္းက႑မ်ားအား ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိခိုက္နစ္နာေစမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ယခုလအေစာပိုင္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ ဗီတိုအာဏာ အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔က ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနမွာ ယခုအခါ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေနၿပီး ေကာင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည့္ၾကားမွ အီးယူက ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမည့္ကိစၥကို စဥ္းစားျခင္းသည္ ဥေရာပသမဂၢ အေနႏွင့္ ရခိုင္အေရးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သံသယမ်ား ရွိေနသည္ဟူေသာအခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ရာ ေရာက္ေပသည္။ 

တိုက္ဆိုင္သည္ဟုပင္ ဆိုရမည္။ အီးယူက ဒဏ္ခတ္ အေရးယူရန္ သေဘာတူညီထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည့္ေန႔တြင္ပင္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး လူမႈကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ Facebook က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္သည့္ သေဘာတရားႏွင့္ စကားမ်ား ေျပာဆိုေလ့ရွိသလို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ “Buddhist Bin Laden”ဟု သတ္မွတ္ေခၚဆိုခံေနရသည့္ ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး အသံုးျပဳေနေသာ Page ကို ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ယင္းလူမႈကြန္ရက္၏ စည္းမ်ဥ္းအရ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ အျခားသူမ်ားအေပၚ ရန္ၿငိဳးသိုၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္သူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ရွင္းျပသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 

ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာႏွင့္ လူမ်ိဳးမတူသူမ်ားအၾကား ကာလၾကာရွည္စြာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ခင္ခင္မင္မင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အသိပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အေတြးအျမင္ထဲတြင္ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး အင္အားစုမ်ား အထူးပင္ အားေကာင္းေနၿပီး ၎တို႔က လူမ်ိဳးဘာသာျခားမ်ားအေပၚ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳရန္ အစြမ္းကုန္ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္လ်က္ရွိသည္ဟု ႐ႈျမင္ေနသည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေနေပသည္။ 

ျမန္မာတို႔၏ အယူအဆအရ ကိုယ္ေကာင္းလွ်င္ ေခါင္းမေ႐ြ႕၊ ကိုယ္မွန္ေနရင္ မည္သူကိုမွ် ဂ႐ုစိုက္စရာ မလိုဟူသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ အီးယူကဲ့သို႔ ျမန္မာအေပၚ ႏိုင္ငံေရး စြက္ဖက္မႈႏွင့္ အျခားေလာ္ဘီမ်ား လုပ္ေလ့လုပ္ထ မရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆိုင္လာရေသာ ကိစၥတြင္မူ မိမိဘက္က မွန္ကန္စြာ ျပဳမူေနထိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ေသထူျပရန္ လိုအပ္မည္ ထင္ပါသည္။ လက္ရွိ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ နာမည္ပ်က္ေစ႐ံု သာမက ျပည္တြင္း၌လည္း ႏိုင္ငံေရးဩဇာ က်ဆင္းရန္အလို႔ငွာ အစြန္းေရာက္သည့္ အမ်ိဳးသားေရး သေဘာတရားမ်ားကို အသံုးခ်ကာ ခဲတစ္လံုးတည္းျဖင့္ ငွက္ႏွစ္ေကာင္မက ပစ္မည္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳး ထားမိပါက မိမိေရာ မိမိခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပါ ဂုဏ္သိကၡာ ညႇိဳးႏြမ္းရမည္ကို အထူး သတိျပဳသင့္ေပသည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိဘာသာႏွင့္ မိမိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္သည္ဆိုပါက ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းမဲ့သည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုတို႔ကို အထူး သတိထားေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္သလို ဘဂၤါလီကိစၥေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အလယ္တြင္ ႏိုင္ငံဂုဏ္သိကၡာ မက်ဆင္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို စစ္မွန္သည့္ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီၾကရမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၂၇-၂-၂၀၁၈)