News

POST TYPE

EDITORIAL

အားႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား (Daily, Vol-5.No-274)
26-Feb-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး အရသာမက မဟာဗ်ဴဟာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ပါ အထူးအေရးပါလွသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံကို အဓိက ပဲ့ကိုင္ေနေသာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ျပဳသည့္ သက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္ကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္ေန႔က အဆိုျပဳလိုက္သည့္သတင္းမွာ အိမ္နီးခ်င္းအာရွႏိုင္ငံမ်ားသာမက ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားျခင္း ခံခဲ့ရေပသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ယင္းအဆိုျပဳခ်က္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကစတင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာခဲ့သူ ရွီက်င့္ဖ်င္အေနႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ေက်ာ္လြန္သြားေသာ္လည္း သမၼတရာထူးကို ဆက္လက္ ရယူထားႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။

အေျခခံဥပေဒပါ ယခင္ ကန္႔သတ္ခ်က္အရ တ႐ုတ္သမၼတတို႔၏သက္တမ္းမွာ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိရာ ရွီက်င့္ဖ်င္အေနႏွင့္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ မျဖစ္မေန ရာထူးကဖယ္ရွားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ငါးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြန္ဂရက္တြင္ ေနာင္တက္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္သမၼတ တစ္ဦးဦးကို လက္ဆြဲေခၚယူကာ လူလံုးထုတ္ျပသည့္ အစဥ္အလာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပါတီကြန္ဂရက္တြင္မူ ယခင္ဟူက်င္ေတာင္လက္ထက္က ရွီက်င့္ဖ်င္ကို ဆြဲထုတ္ျပခဲ့သည့္ပံုစံမ်ိဳး တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် ထုတ္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္က ပါတီကြန္ဂရက္အၿပီးတြင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းေရးကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ရွီက်င့္ဖ်င္အေနႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အဓိကက်ေသာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာတြင္ ဆက္လက္ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၂၃ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္သမၼတ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္လာမည္ကို ခန္႔မွန္း၍ မရႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့ၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရွီက်င့္ဖ်င္ကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္းတြင္ ေမာ္စီတံုးတို႔ႏွင့္ တစ္တန္းတည္းထားကာ ေဖာ္ျပခဲ့သလို ရွီက်င့္ဖ်င္လက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းမ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ပါတီက အစြမ္းကုန္ ခ်ီးမြမ္းခန္းထုတ္ျပခဲ့ရာ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ႏွယ္ႏွယ္ရရ ပုဂၢိဳလ္မဟုတ္မွန္းေတာ့ သိခဲ့ရပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မျဖစ္ခင္၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာမရခင္ကတည္းက သူမကို ေဘဂ်င္းသို႔ဖိတ္ေခၚကာ ေကာ္ေဇာနီျဖင့္ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ဖူးသည့္ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ယခုအခါ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္သာမက မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါ ဩဇာႀကီးမားသည့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္လာသလို ၎ဦးေဆာင္သည့္ ေဘဂ်င္းအစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ေျခလွမ္းမ်ားကိုလည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကပင္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကရေပသည္။ ထို႔ျပင္ ၎၏အစိုးရသည္ ရခိုင္အေရးကိစၥေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္ရသည့္ အေျခအေန အေတာ္မ်ားမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္လည္း ကူညီေပးခဲ့သလို ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသည္တို႔ကိုလည္း ေထာက္ခံမည့္အျပင္ ကူညီပံ့ပိုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာခဏဆိုသလို အသိေပး ေျပာဆိုေလ့ ရွိခဲ့ေပသည္။

ျမန္မာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္တို႔သည္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ လံုးလံုးလ်ားလ်ား တူညီမႈမရွိေသာ္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဘံုတူညီသည့္အက်ိဳးစီးပြားမွာ တစ္ဦး၏ အျပဳအမူေၾကာင့္ က်န္တစ္ဦးျပႆနာ မျဖစ္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈျပည့္ဝသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္ရာ၂၀၂၃ ေနာက္ပိုင္း ရွီက်င့္ဖ်င္သမၼတရာထူး ဆက္လက္ ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ႀကိဳးပမ္းခ်က္ကို ဒီမိုကေရစီမဆန္ေသာ၊ အာဏာရွင္ေမြးလိုေသာလုပ္ရပ္ဟု ေဝဖန္ေနလွ်င္ အခ်ည္းအႏွီးသာပင္ ျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။

တစ္ဖက္တြင္ ယေန႔ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ အင္ဂလာမာကဲတို႔လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးႏိုင္ငံေရး အာဏာ ဆက္လက္ၿမဲၿမံေနသည့္ကိစၥမ်ိဳးကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေရး ဩဇာျပင္းထန္သည့္ေခါင္းေဆာင္ (Strong Leader) မ်ားကို ျပည္သူအမ်ားစုက လိုလိုလားလားရွိေနၾကသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးစံ ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ၊ မကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူလူထုႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကေမာက္ကမ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းပဲ့ကိုင္ေပးႏိုင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူသာမက ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳ သည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကပါ သူ႔အလိုလို လိုလိုလားလား ေထာက္ခံလာတတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဩဇာႀကီးမားသည့္ Strong Leader မ်ားဟူသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ အက်ိဳးတစ္ခုတည္း သာမက ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏အက်ိဳးကိုပါ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၅-၂-၂၀၁၈)