News

POST TYPE

EDITORIAL

ဆြမ္းဆန္ထဲက ႂကြက္ေခ်းမ်ား (Daily, Vol-5/No-269)
20-Feb-2018

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရဟန္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ဗုဒၶ၏အဆံုးအမႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေသာ ေျပာဆို၊ ႀကံဳးဝါးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ သာမက ျပင္ပ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ပါ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားျဖင့္ ပြဲဆူလ်က္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ၏ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကိုနီကို လူျမင္ကြင္းတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုပ္ႀကံခဲ့ေသာ ၾကည္လင္းက တရားခြင္တြင္ တရားလိုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ သတင္းလာယူေသာ သတင္းသမားမ်ားကို ႀကိမ္းဝါးခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ “မင္းတို႔ ထမင္းဝေအာင္ စားထား”ဟူေသာ စကားကို အဆိုပါရဟန္းပုဂၢိဳလ္က အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ဒုတိယမၸိ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ႀကံဳးဝါးသည့္စကားကို မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းက ၾကည္လင္းကို႐ံုးထုတ္စဥ္ လူအခ်ိဳ႕က “မင္းတို႔ ထမင္းဝေအာင္ စားထား”ဆိုေသာ စကားလံုးမ်ား ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ တီရွပ္မ်ားဝတ္ဆင္၍လည္းေကာင္း၊ အနက္ေရာင္ဝတ္စံုမ်ား၊ လက္ပတ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ၾကည္လင္းအား ေထာက္ခံဝန္းရံေၾကာင္း ျပသခဲ့ၾကသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္၊ လူသတ္ျခင္းကို လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ သာမက ရဟန္းပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကပါ ေထာက္ခံေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ျပသလာၿပီး ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အႀကီးအက်ယ္ စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လူလယ္ေကာင္တြင္ လူသတ္ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ထားသူတစ္ဦးကို တရား႐ံုးကဲ့သို႔ ေနရာမ်ိဳးတြင္ ေပၚေပၚတင္တင္ ေထာက္ခံဝန္းရံခဲ့ၾကသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တရား႐ံုးတို႔မွ တာဝန္ရွိသူ ရဲအရာရွိႏွင့္ တရားသူႀကီးတို႔က ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တရား႐ံုးတြင္ လူသတ္သမားကို အားေပးေထာက္ခံျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း၏ တိုင္တန္းခ်က္ရမွသာ ဝရမ္းထုတ္ဖမ္းဆီးရန္ ျပင္ဆင္ျခင္းမွာ မ်ားစြာ နားလည္ရ ခက္သြားေစခဲ့သည္။

ယခုတစ္ဖန္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို ဘာသာတရားႏွင့္ ေရာစြက္ ေဟာေျပာေလ့ရွိသူ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက တစ္ပါးတည္း၏ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို အြန္လိုင္းေပၚတြင္ လႊင့္တင္ျခင္း၊ အျခားေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ား ပါဝင္သည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ ယင္းႀကံဳးဝါးသံကိုပင္ ဟစ္ေႂကြးသံအျဖစ္ တိုင္ေပးျခင္းတို႔မွာ သံဃာေလာကႏွင့္ ဘာသာတရားအတြက္ပင္ မ်ားစြာ ရင္ေလးဖြယ္ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

ယခင့္ယခင္ကာလမ်ားကလည္း အဆိုပါ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ၎ကို တစ္စံုတစ္ရာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရွ႕တန္းတင္ထားသူ သို႔မဟုတ္ ၎အား ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူ ေနာက္လိုက္မ်ားက ဘာသာေရး ေရာယွက္ အမ်ိဳးသားေရး ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ လႈပ္ရွားေတာင္းဆို၊ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖင့္ အင္အားျပခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္၏ မယဥ္မေက်း ဖ႐ုသဝါစာ ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ အစြန္းေရာက္ဆန္ဆန္ မွတ္ခ်က္ေပး၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မည္သို႔ပင္ ဗုဒၶအဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ေသြဖည္၊ ရဟန္းဝိနည္းေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေစကာမူ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကေသာ္လည္းေကာင္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ အသံတိတ္၊ ႏႈတ္ဆိတ္ေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ နားလည္ရခက္လွသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အစစ္အမွန္ အဆံုးအမမ်ားမွာ ေလာက နိယာမမ်ား၊ စၾကဝ႒ာလံုးဆိုင္ရာ အမွန္တရားမ်ားအေပၚ အေျခခံထား၍ ေလာက လူ႔ေဘာင္အတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိ တန္ဖိုးရွိ၊ အက်ိဳးရွိလွေသာ အၿမိဳက္တရားမ်ားျဖစ္သည္။

ေအးခ်မ္းမႈ၊ ခြင့္လႊတ္သည္းခံမႈ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ၊ ေမတၱာတရားမ်ားအေပၚ အေျခခံထားေသာ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားကို လူအမ်ားအား ျပန္လည္ ေဟာေျပာသြန္သင္ ဆံုးမရမည့္ သံဃာ့ဂိုဏ္းဝင္ ရဟန္းတစ္ပါးက အမုန္းမီးေတာက္မ်ားျဖင့္ ပူပူေလာင္ေလာင္ ႀကံဳးဝါးေနျခင္းမွာ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ သာသနာေတာ္ကို အမ်ားအျမင္ အထင္အျမင္ေသးေစရန္ ႏွိမ္ခ်ေစာ္ကားျခင္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူေပသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေစာ္ကားႏွိမ္ခ်မႈမ်ိဳး ေနာင္တြင္ ထပ္မံ မျဖစ္ေပၚေစရန္ အခ်ိန္မီ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ပါက သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း သာမက သာသနာေတာ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ ယဥ္ေက်းေသာ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ယခုထက္ ပို၍အႀကီးအက်ယ္ အရွက္ရသိကၡာက်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၉ -၂ -၂၀၁၈)