News

POST TYPE

EDITORIAL

7 Day ဂ်ာနယ္အား တိုင္ၾကားမႈကို သတင္းမီဒီယာ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေပးပို႔ရန္ ေကာင္စီက ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံ အေၾကာင္းျပန္
18-Feb-2018

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇

ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအမႈ ႐ံုးခ်ိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းေဖာ္ျပထားသည့္ 7 Day ဂ်ာနယ္အား ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔၏ တိုင္ၾကားစာကို သတင္းမီဒီယာနည္းဥပေဒႏွင့္အညီ (တိုင္ၾကားစာပံုစံ ခ) ျပန္လည္ေပးပို႔ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္စြဲျဖင္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ထံ အေၾကာင္းျပန္ၾကားလိုက္သည္။

ေကာင္စီထံ တိုင္ၾကားမယ္ဆိုရင္ ပံုစံ (ခ) မွာ ျဖည့္စြက္ၿပီးမွ တင္ျပရမယ္လို႔ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားတယ္။ တိုင္ၾကားခံရသူဘက္ကိုေတာ့ လတ္တေလာ ဘာမွမဆက္သြယ္ျဖစ္ေသးဘူး။ ေကာင္စီ ဒုဥကၠ႒ ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲလုပ္ေနတာမို႔ တနလၤာေန႔မွ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္စီဘက္က ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျဖစ္မယ္ထင္တယ္”ဟု သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စြာမင္းက ေျပာၾကားသည္။ 

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ံုးတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ ျပဳလုပ္ေသာ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး အမႈ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျဖစ္သူ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏိုင္၏ ႐ံုးေတာ္ေရွ႕ ထြက္ဆိုခ်က္အတိုင္း ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ သတင္းေရးသူ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ အာေဘာ္အတိုင္း ေရးသားထားသည္ဟုဆိုကာ 7 Day ဂ်ာနယ္ကို အေရးယူေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၏ကိုယ္စား ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ျမင့္ေထြးက လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္ၾကားစာကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ တိုင္ၾကားစာတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ ႐ံုးခ်ိန္း တရားခြင္တြင္ တရားလို ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ယုႏိုင္က ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ (၁) (ဂ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္ ၁၀၂ (၁)/ ၈/ သမၼတ႐ံုးမွ (ပံု) ျမင့္ေဆြ ေခတၱ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အမိန္႔အရသမၼတ႐ံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ဟန္က လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ၎၏အမည္ျဖင့္ ယင္းအမႈကို တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္ အခြင့္အာဏာေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ံုးေတာ္ေရွ႕တြင္ ထြက္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း 7 Day ဂ်ာနယ္တြင္ ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ အဆိုပါရက္ပိုင္းတြင္ ေခတၱသမၼတအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဒုသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တရားလိုျဖစ္သူ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီး ယုႏိုင္ကတရား႐ံုးတြင္ ထြက္ဆိုခဲ့သည္ဟု ေရးသားထားေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယင္းအျပင္ တရားလို၏ ႐ံုးေတာ္ေရွ႕ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ကြဲလြဲေနမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ယခုအမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္း၍ တရားလိုျပဳလုပ္ရသည္ဟု သေဘာမသက္ေရာက္ဘဲ ဒုသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ တရားစြဲဆိုခဲ့ရသည္ဟု စာေရးသူ၏ ထင္ျမင္ခ်က္ အာေဘာ္အတိုင္း ေဖာ္ျပေရးသားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေပၚ ထင္ျမင္လြဲမွားမႈမ်ား ရွိေစႏိုင္သည့္အျပင္ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳး ေဖာ္ျပခဲ့သျဖင့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒ ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) အရ ၿငိစြန္းေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ 7 Day ဂ်ာနယ္မွ တာဝန္ရွိသူကို အေရးယူေပးပါရန္ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီထံသို႔ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ့သည္။ 

ယင္းတိုင္ၾကားစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ 7 Day ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုအားမာန္ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ျဖစ္ျဖစ္၊ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီကတစ္ဆင့္ ျဖစ္ျဖစ္ တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားလာမွ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ တိုင္ပင္ဆံုးျဖတ္မွာပါ။ အြန္လိုင္းမွာ ပ်ံေနတဲ့တိုင္စာပါ အခ်က္အလက္ေတြအရဆိုရင္ အဲဒီသတင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြထည့္ေရးၿပီး၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကို အထင္ျမင္လြဲေအာင္ ေရးထားတာမ်ိဳး လံုးဝမရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ သတင္းေတြမွာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ကို ထည့္မေရးပါဘူး။ အခ်က္အလက္ကိုပဲ အေျခခံေရးတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မူပါ။ အဲသတင္းမွာလည္း အလားတူပါပဲ”ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကိုေဇယ်ာလိႈင္က “သတင္းစာ ပညာအရဆိုရင္ အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက ဤသည္မေ႐ြးေရးသားေဖာ္ျပရမယ္လို႔ မပါဘူးဗ်။ အခ်က္အလက္မမွားယြင္းေအာင္ ေရးသားဖို႔ပဲ ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္ အစိုးရသတင္းမီဒီယာေတြက ႀကီးစိုးလာခဲ့ေတာ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြအတိုင္း သတင္းမွာ တိက်မႈေတြ တစ္ထပ္တည္းရွိေနရမယ္လို႔ အယူလြဲခဲ့တာေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္။ အဓိကသတင္းအခ်က္အလက္ မမွားဖို႔ပဲ လိုတယ္။ အခ်က္အလက္အရ သူ႔ဆိုလိုရင္းကို မမွားယြင္းဘူးဆိုရင္ သတင္းစာပညာအရ ျပႆနာမရွိဘူး။ ဆိုလိုရင္းရဲ႕ အနက္အဓိပၸါယ္ကို လြဲသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ သတင္းဌာနဘက္က တာဝန္ယူရလိမ့္မယ္”ဟု ၎၏အျမင္ကို သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

S-03