News

POST TYPE

EDITORIAL

ေမယုကိုဆန္ ေမယုကိုစုန္၍ အေနာက္တံခါးကို ျဖတ္သန္းၾကည့္႐ႈျခင္း (၁၄)
17-Feb-2018

စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈျခင္း

စစ္ေတြ ကမ္းနားလမ္းမွာ တည္ေဆာက္ေနသည့္ “ကုလားတန္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ဆိပ္ခံတံတား” စီမံကိန္းကို ၾကည့္႐ႈၿပီးသည့္ေနာက္ အနီးတြင္ တစ္ဆက္တည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ “စစ္ေတြဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း” Sittwe Waterfront New City Project ကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကသည္။ ဤစီမံကိန္းကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ BXT International Co က ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေတြ အေရွ႕ဘက္ ကုလားတန္ျမစ္ကမ္း ေျမာက္ဘက္ထိပ္နားမွာ တည္ရွိသည္။ စုစုေပါင္း ဧက ၉၀ က်ယ္ဝန္းသည့္ ေျမေနရာတစ္ခုကိုကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာသစ္မ်ား တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔ စီမံကိန္းဝင္းထဲေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ တာဝန္ခံရွင္းျပမည့္သူ တစ္ဦးမွ်မေတြ႔ရပါ။ စီမံကိန္း႐ံုးေရွ႕မွာ လူငယ္တစ္ဦးကိုသာေတြ႔ရၿပီး သူက စီမံကိန္းအေၾကာင္းမသိ။ ေျမကြက္ေရာင္းသည့္ မားကက္တင္းကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဟုသာ ဆိုသည္။ ခဏေနေတာ့ စီမံကိန္း႐ံုးထဲက လူတစ္ဦးထြက္လာၿပီး အထဲဝင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚသည္။ စီမံကိန္း႐ံုးထဲမွာ လူမ်ားမ်ားစားစားမေတြ႔ရ။ စကားျပန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသား စီမံကိန္းတာဝန္ခံတစ္ဦးႏွင့္ အျခားဝန္ထမ္းတစ္ဦးကိုပဲ ေတြ႔ရသည္။ ႐ံုးခန္းထဲမွာေတာ့ စီမံကိန္းပံုစံငယ္ႏွင့္အတူ ေျမပံုကားခ်ပ္ေတြ၊ ဇယားေတြ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုေတြကို ျမင္ရသည္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသားက စီမံကိန္းအေၾကာင္း ပါဝါပြိဳင့္ျဖင့္ ရွင္းျပသည္။ သတင္းသမားေတြက သိလိုသည္တို႔ကို ေမးျမန္းၾကသည္။ ၿပီးေတာ့ အျပင္ထြက္လာၿပီး စီမံကိန္းေျမေနရာကို လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ၾကည့္ၾကသည္။

စီမံကိန္းပါ အခ်က္အလက္ေတြအရ ယခုစီမံကိန္းက စစ္ေတြၿမိဳ႕အတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ Waterfront New City Project ဟု ေခၚတြင္ထားသည့္အတိုင္း ယခုေဖာ္ထုတ္ေနေသာ ေျမေနရာတြင္ ေရျပင္က်ယ္ကို မ်က္ႏွာမူထားသည့္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ား၊ ကြန္ဒိုမီနီယံ၊ ေရွာ့ပင္းစင္တာႏွင့္ လံုးခ်င္းအိမ္ရာမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေပၚလာခဲ့လွ်င္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းက စင္ကာပူလို၊ ေဟာင္ေကာင္လို ၿမိဳ႕သစ္တစ္ခုျဖစ္လာမည္။ စိတ္ကူးျဖင့္ဖန္တီးထားေသာ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းကေတာ့ အေတာ္လွသည္။ ထိုရက္ပိုင္းအတြင္း အြန္လိုင္းေပၚမွာလည္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ထိုေျမကြက္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ စတုရန္းတစ္ေပပတ္လည္ ၂ သိန္းမွ ၅ သိန္းအထိရွိေသာ ေျမကြက္ေတြကို ၂၅၀၀၀ က်ပ္တည္းႏွင့္ ရႏိုင္ၿပီဆိုၿပီး I Myanmar house အိမ္ ၿခံ ေျမ ကုမၸဏီက ေရာင္းေနတာေတြ႔ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္မွာ ေျမဖို႔လုပ္ငန္း အေတာ္ၿပီးစီးေနတာ ေတြ႔ရသည္။ တကယ္ေတာ့ ကုလားတန္ျမစ္ကမ္းစပ္ကို ေျမဖို႔ခ်ဲ႕ထြင္ထားသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ မူလေသာင္တိမ္ျမစ္ကမ္းကို ေျမသားအထပ္ထပ္ဖို႔ၿပီး ခ်ဲ႕ထြင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုရီးယား BXT ကုမၸဏီ၏ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္က ေျမဖို႔အကြက္ေဖာ္သည့္ Developer လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ အေဆာက္အအံုေတြ ဘယ္ေတာ့ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မည္လဲဟု ေမးၾကည့္ေသာအခါ ထိုကိစၥသည္ သူတို႔တာဝန္မဟုတ္ဘဲ ေျမကြက္ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသာ တာဝန္ယူထားသည္ဟု ကိုရီးယားတာဝန္ခံက ေျဖသည္။ ေျမကြက္ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ေနာက္ထပ္အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ကုန္မွာေတာ့ ေျမကြက္ေတြ စေရာင္းေနၿပီ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ဟု ဆိုထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ BXT ကုမၸဏီအၾကား ဘယ္လိုနားလည္မႈယူထားသည္၊ ဘယ္လိုအေပးအယူလုပ္ထားသည္ မသိရ။ ယခုစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲမွာပင္ ေဒသခံေရလုပ္သားေတြႏွင့္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ယခင္က ေရလုပ္သားမ်ား၏ ေလွဆိပ္ကို ေျမဖို႔လိုက္သည့္အတြက္ ေရလုပ္သားေတြ စစ္ေတြၿမိဳ႕ထဲဝင္ဖို႔ အခက္ေတြ႔သြားသည္။ ထိုေနရာအစား ကုမၸဏီက ဝင္လမ္းအသစ္လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဆိုေသာ္လည္း ေရလုပ္သားေတြအတြက္ အဆင္မေျပဟုဆိုသည္။ ဧရာမ ဖို႔ေျမျပင္က်ယ္ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖတ္ေလွ်ာက္ၿပီး ၾကည့္ၾကသည္။ ထိုေနရာမွၾကည့္လွ်င္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ကမ္းနားတစ္ဝိုက္ရွိ အေဆာက္အအံုေတြကို အေဝးမွလွမ္းျမင္ရသည္။ ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာ ေနရာျဖစ္သျဖင့္ ေနရာေကာင္းျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အက်ိဳးေဆာင္ေတြက စစ္ေတြၿမိဳ႕လယ္မွာ တစ္စတုရန္းေပ ၂ သိန္းမွ ၅ သိန္းရွိေသာေနရာကို တစ္စတုရန္းေပ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ေဈးေခၚေရာင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကေတာ့ ေကာင္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ဘယ္လိုအေပးအယူလုပ္ထားသည္ မသိရ။ ကိုရီးယားကုမၸဏီႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ဘယ္လိုသေဘာတူထားသည္ မသိရ။ ထိုစီမံကိန္းမိတ္ဆက္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ဆံုးပတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးတစ္ဦး လာတက္ခဲ့သည္ဟုေတာ့ သိရသည္။ ယခု စီမံကိန္းေၾကာင့္ တစ္ဆက္တည္းရွိေနသည့္ ကုလားတန္ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ဆိပ္ခံတံတားဘက္မွာ ႏုန္းေျမပို႔ခ်မႈ ျဖစ္လာသျဖင့္ ထိခိုက္မႈရွိေနသည္ဟုလည္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ အနာဂတ္စစ္ေတြၿမိဳ႕က အလြန္လွပစည္ကားလာႏိုင္သည္။

စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ သစ္စီမံကိန္းဝင္းႀကီးထဲက ထြက္လာၾကၿပီးေနာက္ “ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီ”ဟု အလြယ္ေခၚႏိုင္သည့္ CRR ႐ံုးကို ဆက္သြားၾကသည္။ ႐ံုးက စစ္ေတြ ေဝသာလီ အားကစားကြင္းအနီးမွာရွိသည္။ CRR ဟု အတိုေကာက္ေခၚေသာ္လည္း အျပည့္အစံုမွာ The Ancillary Committee for Reconstruction in Rakhine National Territory in the Western Frontier ျဖစ္သည္။ “အေနာက္ဘက္ေဒသ ရခိုင္အမ်ိဳးသားနယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ”ကို ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ကန္ဒါတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရးဌာနမွ ရခိုင္လူမ်ိဳး သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက ဦးေဆာင္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အား အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းအပါအဝင္ အမႈေဆာင္လူႀကီးမ်ားက ႀကိဳဆိုၾကၿပီး CRR ၏ အစီအမံမ်ားကို ရွင္းျပသည္။ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသတြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလာခရီး ကိုးတန္ေကာက္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ ေတြ႔ခဲ့ရေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်အိမ္ရာသစ္မ်ားသည္ CRR ၏ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ေခါင္းေက်း႐ြာမွ ေရလုပ္သားအခ်ိဳ႕အတြက္ ေနစရာအိမ္၊ ငါးဖမ္းပိုက္၊ ငါးဖမ္းေလွမ်ား ပံ့ပိုးကာ ျပန္လည္ အေျခခ်ေနထိုင္ေစသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အလားတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္လွ်င္ လိုအပ္ေသာ ပံ့ပိုးမႈေတြ ေပးေနသည္။

“အဓိက ကေတာ့ ဒီေဒသမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ ျပန္ၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ပါ။ သူတို႔အတြက္ ေျမေနရာ၊ အိမ္၊ ငါးဖမ္းပိုက္၊ ငါးဖမ္းေလွ စသည္ျဖင့္ ကူညီေပးေနတယ္။ အခုဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ ေျပာင္းလာတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြ ရွိေနၿပီ”ဟု ဆိုသည္။

CRR အဖြဲ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္က ေကာင္းေသာ္လည္း တာဝန္ကႀကီးသည္။ လတ္တေလာအထိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕၏ လွဴဒါန္းမႈသာရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မရွိ။ “အစိုးရက ထြက္သြားတဲ့ ဘဂၤါလီေတြ ျပန္ဝင္လာဖို႔အတြက္ပဲ ဦးစားေပးေနတယ္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က် လွည့္မၾကည့္ဘူး”ဟု ဆိုသည္။ ယခု CRR ၏ အစီအမံမ်ိဳး ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကလည္း နတလ က လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ နတလသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ က်ဴးေက်ာ္မ်ား၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ားကို ေမာင္ေတာနယ္စပ္ေဒသတြင္ ေက်း႐ြာတည္ေဆာက္ေပးၿပီး လယ္ယာေျမမ်ား ေပးေဝခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုသူမ်ားအားလံုး လယ္ေျမမ်ားကို ဘဂၤါလီတို႔အား ေရာင္းခ်လ်က္ ႐ြာမ်ားကို စြန္႔ခြာသြားခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ေပ။ “နတလက လုပ္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ CRR က လုပ္တာမတူပါဘူး။ နတလက ရန္ကုန္က က်ဴးေက်ာ္ေတြ၊ အိမ္ေျခရာမဲ့ေတြေခၚၿပီး ေနရာခ်ေပးတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တကယ္အလုပ္လုပ္ၿပီး လာေနမယ့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြကို ဦးစားေပးဖိတ္ေခၚၿပီး အကူအညီေပးတာ”ဟု အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ဩဂုတ္လ တိုက္ခိုက္မႈမျဖစ္ပြားမီက ဘဂၤါလီ႐ြာ ၅၀ ေက်ာ္ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ၁၀ ႐ြာခန္႔သာ က်န္ေတာ့သည္။ CRR အေနႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ေမာင္ေတာေဒသ၌ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာႏွင့္ မြတ္ဆလင္ ဘဂၤါလီေက်း႐ြာအခ်ိဳးကို ဒုတိယကမၻာစစ္မတိုင္မီအေနအထားမ်ိဳး ျပန္ေရာက္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ေဒသခံအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းေဒသကို မြတ္ဆလင္ “ဘဂၤါလီကင္းမဲ့ဇုန္”အျဖစ္ ထားလိုၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လည္အေျခခ်ခြင့္မေပးလိုၾက။ ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္းေဒသဘက္တြင္သာ သူတို႔ကို ေနရာခ်ေပးေစလိုၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ဘဂၤါလီေတြအေနႏွင့္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ဖို႔ အာမခံခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ မရွိေသးပါ။

ခ်စ္ဝင္းေမာင္