News

POST TYPE

EDITORIAL

အကာႏွင့္ အႏွစ္ (Daily, Vol-5/No-265)
15-Feb-2018

ျမန္မာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေလးနက္မႈ အားနည္းၿပီး အေပၚယံ ဟန္ျပသေဘာ ေဆာင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို အကာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာတတ္ၾကၿပီး ေလးနက္ခိုင္က်ည္မႈ၊ လက္ေတြ႔က်မႈႏွင့္ အရည္အခ်င္း အစစ္အမွန္ျဖစ္မႈကို အႏွစ္ႏွင့္ ပမာျပဳတတ္ၾကသည္။

ဗုဒၶ အပါအဝင္ ကမၻာေပၚရွိ အဓိက ဘာသာႀကီး ေလးမ်ိဳးတြင္လည္း ေဟာညႊန္ျပသခဲ့ေသာ ဓမၼ ေခၚ အဆံုးအမမ်ားကို တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ျဖန္႔ေဝသူမ်ား၊ ယံုၾကည္ သက္ဝင္သူ၊ နာယူ၊ လက္ခံသူမ်ား၏ မိ႐ိုးဖလာ ကိုးကြယ္မႈ ဆန္ေသာ မည္ကာမတၲ ဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔လိုက္နာ၊ က်င့္ႀကံ၊ အားထုတ္သူမ်ားကိုလည္း အကာႏွင့္ အႏွစ္ သေဘာျဖင့္ ခြဲျမင္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႔အစည္း၏ ေယဘုယ် အားသာခ်က္မွာ ေလာကလံုးဆိုင္ရာ အမွန္တရားမ်ား၊ နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္ေသာ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်င့္စဥ္မ်ားကို ျပသလမ္းညႊန္ေပးႏိုင္သူမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကို ဟာသစြက္၍ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လွဴဒါန္းေပးကမ္းမႈ ရက္ေရာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

အမ်ားစုထံတြင္ ေတြ႔ရတတ္သည့္ အားနည္းခ်က္မွာ ဟုန္းခနဲ ေတာက္သည့္ ေကာက္႐ိုးမီးဆန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရဆံုး၊ ေရဖ်ားစိတ္ ေရွ႕ေဆာင္ေသာ ဇြဲ မရွိျခင္း၊ ဝင္႐ိုးစြန္းဆန္ေသာ အခ်စ္၊ အမုန္းစိတ္ျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းႏွင့္ မနာလိုစိတ္မ်ားၿပီး ဂိုဏ္းဂဏ၊ အုပ္စု ကြဲလြယ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ က်င္းပေနေသာ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ားႏွင့္ ခံယူက်င့္သံုးမႈမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာတရားတို႔၏ အႏွစ္ႏွင့္တူေသာ အစစ္အမွန္ အဆံုးအမကို လက္ေတြ႔ေလးစား လိုက္နာက်င့္ႀကံၾကျခင္းထက္ အေပၚယံ အကာႏွင့္တူေသာ အေပၚယံ ဗဟိဒၶ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေနသေလာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနေပသည္။

ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဆင္းတုေတာ္မ်ား အသစ္တည္၊ ထုလုပ္ ကိုးကြယ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ လက္ညႇိဳးထိုးမလြဲ ေစတီပုထိုးမ်ား ဖူးေတြ႔ရႏိုင္ေသာ္လည္း ဗုဒၶ၏ အစစ္အမွန္ ဓမၼမ်ားအတိုင္း လက္ေတြ႔စိတ္ကူး၊ လိုက္နာက်င့္ႀကံ၊ ေနထိုင္ႏိုင္သူမွာမူ မ်ားစြာ နည္းပါးလွသည္။

ထို႔အတူ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အမွတ္တရ ရွိေစရန္ အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႐ုပ္တုမ်ား ထုလုပ္ စိုက္ထူၾကျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္စြာ စားသံုးခဲ့ေသာ ပဲျပဳတ္ႏွင့္ နံျပားကို စတုဒိသာ ေကြၽးေမြးၾကျခင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေလးစား ခ်စ္ခင္၊ ၾကည္ညိဳစိတ္၊ သတိရတမ္းတစိတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနယ္ပယ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေရာင္းတမ္းဝင္၊ ရာသီစာပစၥည္း တစ္နည္းအားျဖင့္ အကာသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ဗန္းတင္ကာ ေဈးေပါ၊ တန္ဖိုးက်သြားေစသေလာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ တစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ စိတ္ဓာတ္၊ ျပတ္သားရဲရင့္ေသာ ခံယူခ်က္၊ ျခြင္းခ်က္ မရွိ ႐ိုးသားမႈ၊ ႏိုင္ငံအေပၚ ထားရွိေသာ ေစတနာ၊ တုႏိႈင္းမမီႏိုင္ေသာ အနစ္နာခံမႈ၊ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း စသည့္ အႏွစ္သေဘာတို႔ကို လက္ေတြ႔ အတုယူလိုက္နာရာ ေရာက္သေလာ ဆန္းစစ္ၾကည့္သင့္လွသည္။

ဘာသာေရးတြင္လည္း အေပၚယံ အကာဆန္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနပါက စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အႏွစ္ကို မရႏိုင္သကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း လက္ခုပ္သံရႏိုင္ေသာ ေပၚျပဴလာဆန္ဆန္ အေပၚယံအကာ မ်ားျဖင့္သာ အလုပ္႐ႈပ္ေနပါလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ပန္းတိုင္သို႔ အလွမ္း ကြာေဝးေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပး ေထာက္ျပလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁၄-၂-၂၀၁၈)

(၁၃ -၂ -၂၀၁၇ ေန႔ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးေသာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)