News

POST TYPE

EDITORIAL

စစ္ျပန္မ်ားေပးအပ္သည့္ အမ်ိဳးသားဆရာဆု
10-Feb-2018အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စစ္ျပန္မ်ားအဖြဲ႔ VFW (Veterans of Foreign Wars) က ႏွစ္စဥ္အမ်ိဳးသားဆရာဆု (National Teacher of the Year) ကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ေလ့ရွိပါသည္။ ယခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားဆရာဆုကို ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ရာ ဆာရာဂစ္ဆန္ဆိုသည့္ ဆရာမတစ္ဦးက ရရွိသြားခဲ့သည္။

ဆရာမ ဆာရာကိုယ္တိုင္က မိမိကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ေၾကာင္း ၾကားလိုက္ရခ်ိန္တြင္ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ 

သူ႔ထံသို႔ အီးေမးလ္ေတြေရာက္လာၿပီး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးၾက၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ စစ္ျပန္ႀကီးတစ္ဦး၏ သမီးျဖစ္သူ ဆရာမဂ်ိမ္းစ္ပစ္ ကိုယ္တိုင္လာေျပာမွ သူ႔ကိုယ္သူ ဤဆုကို ရေနမွန္း ယံုၾကည္လိုက္သည္။

ဂစ္ဆန္သည္ ကာ႐ိုလိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ သမိုင္းဘာသာရပ္သင္သည့္ အလယ္တန္းျပ ဆရာမတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ VFW ဆုအတြက္ သူ႔ကို ျပည္နယ္ေဒသအဆင့္သာမက ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အထိ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။ VFW ဆုသည္ ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ သမိုင္းပညာေရးကို ေက်ာင္းသင္ခန္းမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းသင္ၾကားရာ၌ ဆရာတစ္ဦးသည္ မည္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ ထည့္သြင္းသင္ၾကား စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သနည္းဆိုသည့္ အေပၚတြင္ အကဲျဖတ္ကာ ဆုကိုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဗီယက္နမ္စစ္ျပန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဂ်ိမ္းစ္ပစ္သည္ ကာ႐ိုလိုင္းတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဆရာမဂစ္ဆန္ ကိုယ္တိုင္ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲအေၾကာင္း အတန္းတြင္း၌ သင္ၾကားေနပံုကို သြားေရာက္ေလ့လာဖူးသည္။ သူသည္ ဤေဒသတြင္ အေရးပါသည့္ စစ္ျပန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆရာမ၏ သမိုင္းသင္ၾကားပံုကို သေဘာက်ၿပီး ေထာက္ခံေပးလိုက္သျဖင့္ ေဒသအဆင့္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ပစ္က

“သူ ေက်ာင္းသားေတြကို သမိုင္းသင္ေနပံုက အံ့အားသင့္စရာေကာင္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူ႔ကို တစ္ခုခုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳသင့္တယ္လို႔ယူဆၿပီး တင္ေပးလိုက္တာ”ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဂစ္ဆန္တစ္ေယာက္ အသင္အျပေကာင္းမႈေၾကာင့္ VFW အဖြဲ႔က ေပးအပ္သည့္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ကို ခ်ီးျမႇင့္ခံရမည့္အျပင္၊ သူတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကာ႐ိုလိုင္း အလယ္တန္းေက်ာင္းကလည္း ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ဆုအျဖစ္ သီးျခားရရွိဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

ဂစ္ဆန္သည္ ဤေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေနသည္မွာ ၇ ႏွစ္ခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သူက ၇ တန္းအဆင့္ကို အေမရိကန္သမိုင္းသင္သည္။ ထိုသမိုင္းျပ႒ာန္းခ်က္က ၁၈၆၅ ခုႏွစ္ကတည္းက သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို စတင္သင္ၾကားရျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ပထမကမၻာစစ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္၊ ကိုရီးယားစစ္၊ ဗီယက္နမ္စစ္၊ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သူတို႔သမိုင္းတြင္ သင္ၾကားေနရသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂစ္ဆန္ကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို သမိုင္းအေၾကာင္း ရွင္းျပရန္အတြက္ စစ္ျပန္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး သူတို႔၏ အျမင္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေပးၿပီး ရွင္းလင္းသင္ၾကားသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးတတ္သည္။ စစ္ျပန္မ်ား၏ အျမင္အေတြးက ေက်ာင္းသားမ်ားကို သမိုင္းအား ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားေစသည္။

ထို႔ျပင္ ဂစ္ဆန္သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ စစ္သမိုင္းျပတိုက္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာေရးခရီး ထြက္တတ္သည္။ ထိုသို႔ထြက္လွ်င္လည္း စစ္ျပန္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚသြားၿပီး ရွင္းျပေစသည္။ လက္နက္မ်ားအေၾကာင္းကို သူ႔ထက္ စစ္ျပန္မ်ားက ေက်ာင္းသားေတြကို ပိုၿပီး စိတ္ဝင္စားေအာင္ ရွင္းျပႏိုင္သည္။ 

စစ္ျပန္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ေတြ႔ဆံုခြင့္ရေစရန္ ဖန္တီးေပးလိုက္ျခင္းက ပိုၿပီး သမိုင္းေရးကို ဆန္းၾကယ္သြားေစသည္။ စစ္ျပန္ေတြက ကေလးေတြႏွင့္ေရာေႏွာၿပီး သူတို႔အတိတ္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းေျပာေနျခင္းကပင္ ဂစ္ဆန္၏ သင္ၾကားမႈတစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဂစ္ဆန္သည္ ႐ုသ္ဂ်ပ္ဆိုသူ ဆရာႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ေက်ာင္းတြင္ ကာ႐ိုလိုင္း သမိုင္းကလပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

သူတို႔၏ ပထမဆံုးပေရာဂ်က္အျဖစ္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းကို လုပ္ၾကသည္။ သူတို႔ ကိုရီးယားစစ္ပြဲပံုစံ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံုေတြကို တီထြင္ၿပီး ပံုစံငယ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ျပႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲအသြင္တူကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပသႏိုင္ခဲ့သည္။ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ကို အားလံုးစိတ္ဝင္စားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သူတို႔ဆက္ၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္အေၾကာင္း၊ နာဇီတို႔အေၾကာင္း၊ ဂ်ဴးတို႔ႏွိပ္စက္ခံရပံုမ်ား အေၾကာင္းေတြကိုလည္း ပံုစံတူမ်ားလုပ္ရန္ ပေရာဂ်က္ေတြ စီစဥ္ေနၾကသည္။ ကေလးေတြႏွင့္ သူတို႔ေဆြးေႏြးၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကေပလိမ့္မည္။

သမိုင္းဆိုသည္မွာ စာအုပ္ထဲတြင္ ရွိေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီ။ သမိုင္းကို လူတို႔စိတ္ဝင္စားလာေစရန္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အားထုတ္ခဲ့သည့္ ဆရာမဂစ္ဆန္သည္ VFW ဆုမက ခ်ီးျမႇင့္ရန္ ထိုက္တန္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ 

E-01 
(Ref: Fredericksburg)

  • VIA