News

POST TYPE

EDITORIAL

အိုးမဲအသုတ္ခံေနေသာ ၾကက္မ်ားႏွင့္ ပန္းတိုင္ (Daily, Vol-5/No-258)
07-Feb-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယေန႔အခ်ိန္အထိ မသင့္မတင့္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ တစ္ဖက္စြန္းစီမွ အျပန္အလွန္ တိုက္ခိုက္ေနၾကျခင္း၊ အုပ္စုစြဲ၊ ဝါဒစြဲျဖင့္ ရန္ ငါ စည္းျခားေနျခင္းတို႔မွာ မလွပခဲ့ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၏ တုပ္ေႏွာင္မႈေၾကာင့္ပင္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေစ့ငုဆန္းစစ္ၾကည့္ပါက ျပင္ပ ပေယာဂထက္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း မသင့္တင့္ၾကျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ မရွိျခင္းက အဓိက တရားခံ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

“ႏြားကြဲလွ်င္ က်ားဆြဲ”ဆိုသကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ညီညြတ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေဘးပေယာဂမ်ား၊ ဖိအားမ်ား၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားဒဏ္ကို မခံႏိုင္ဘဲ ဒုကၡေတြ႔ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာ၊ အက်ပ္အတည္း အမ်ားစုေနာက္ကြယ္တြင္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ေသြးကြဲ၊ ဆန္႔က်င္ေနေစရန္ တမင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ရန္တိုက္ေပးေနသည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ား ေတြ႔ေနရသည္။ 

ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ အျမင့္ဆံုး ဘာသာေရး နယ္ပယ္တြင္ပင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာအသီးသီး၏ အစစ္အမွန္ အဆံုးအမမ်ား၊ ေမတၲာတရားမ်ားႏွင့္ ေသြဖည္ေသာ အဓမၼ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အမုန္းမီးမ်ား တျဖည္းျဖည္း စိမ့္ဝင္ေလာင္ၿမိဳက္လာသည္။

ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္လည္း အုပ္စုစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဝါဒစြဲဆန္ေသာ “မူ” ထက္ “လူ”ကို ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားေသာ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲ၊ ပုတ္ခတ္၊ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လႊမ္းမိုးလာသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုသို႔ေသာ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ေသြးကြဲ၊ ရန္ေစာင္လာၾကျခင္းသည္ အာဏာႏိုင္ငံေရး ကစားပြဲကို မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ အႏိုင္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားလာၾကျခင္းက အဓိက အခ်က္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပႆနာသည္ပင္လွ်င္ အာဏာႏိုင္ငံေရးကို ဗဟိုျပဳထားသည့္ ကစားကြက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မူလက ဤမွ်ေလာက္ ႀကီးမားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ ျပႆနာကို မီးေမႊးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပံုရေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသံုးသပ္မႈမ်ား ရွိသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာကို ဗဟိုျပဳကာ အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္ခြပ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ၾကားမွ ေျမစာပင္ ျဖစ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကဲ့သို႔ ပန္းတိုင္မ်ား ေဝ၀ါးသြားရျခင္းကို ဆိုလိုသည္။

ယခု လတ္တေလာကာလတြင္ပင္ အာဏာႏိုင္ငံေရး အဝန္းအဝိုင္းမွ အစြန္းႏွစ္ဖက္ရွိ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ လုပ္ႀကံခံရျခင္း၊ ကြယ္လြန္ျခင္းကိုပင္ ဝမ္းသာအားရျဖစ္ျခင္း၊ လူျမင္ကြင္း၌ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္သူကို ေထာက္ခံ၊ ဝန္းရံျခင္းတို႔မွာ လူ႔ေဘာင္ လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ဖီလာျပဳေန႐ံုမွ်မက စံုလံုးကန္းေနသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ အိုးမဲအသုတ္ခံကာ အခ်င္းခ်င္း ခြပ္ေနေသာ ၾကက္မ်ား ရွိေနသမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား သြားခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္ေသာ ေရတို၊ ေရရွည္ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၆-၂-၂၀၁၈)