News

POST TYPE

EDITORIAL

ေျမနိမ့္ရာ လွံစိုက္တတ္သည့္ အေတြးအေခၚဆိုး (Daily, Vol-5/No-254)
03-Feb-2018

မၾကာေသးခင္က တကၠစီဒ႐ိုင္ဘာတစ္ဦး၏ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦး၏ သတင္းထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ မိန္းကေလးမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ညဘက္ သြားလာသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္မ်ားအေပၚတြင္ လြဲမွားသည့္ ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားစြာကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေပသည္။ အမ်ားစုက မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ ျဖတ္ခံလိုက္ရေသာ အဆိုပါ မိန္းကေလးအတြက္ အထူးပင္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းစာနာသည့္သေဘာျဖင့္ ေျပာဆိုၾကသည္မွာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ္လည္း မိန္းကေလး (အမ်ိဳးသမီး)မ်ား ညဘက္ အျပင္ထြက္သည့္ကိစၥကို မျဖစ္သင့္သည့္ကိစၥသဖြယ္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္မွာ လြန္စြာ စိတ္ပ်က္စရာ ေကာင္းလွေပသည္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ညဘက္ ၈ နာရီ၊ ၉ နာရီခြဲေက်ာ္မွ အလုပ္မွျပန္ရသည့္ မိန္းကေလး မ်ားစြာရွိသလို အေၾကာင္းကိစၥ အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တစ္ဦးတည္း တစ္ေယာက္တည္း အျပင္ထြက္ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာလည္း ရွိသည္ကို ေကာင္းစြာ သိထားလ်က္ႏွင့္ တစ္စံုတစ္ခုျဖစ္ပါက အျပင္ထြက္သူ မိန္းကေလး၏ အမွားသဖြယ္ ေဝဖန္ေျပာဆိုၾကသည္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ျပႆနာေျဖရွင္းရာ၌ စဥ္းစားပံု စဥ္းစားနည္း ႀကီးမားစြာ လြဲမွားေနသည့္အခ်က္ကို ေဖာ္က်ဴးရာ ေရာက္ေပသည္။ ညဘက္ အျပင္ထြက္သည့္ မိန္းကေလး တစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္ေပၚပါက ၎၏အျပစ္သာျဖစ္သည္ ဟူေသာ စဥ္းစားနည္းမ်ိဳးသည္ ျပႆနာကို ဝိုင္းဝန္းတာဝန္ယူေျဖရွင္းလိုျခင္းထက္ Victim Blaming သေဘာမ်ိဳးသို႔ သက္ေရာက္ေနေပရာ ျမန္မာတို႔မႏွစ္ သက္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕တြင္ရွိသည့္ မုဒိမ္းက်င့္ခံရပါက အက်င့္ခံရသူမွာ အျပစ္ရွိသည္ဆိုေသာ အယူအဆမ်ိဳးသို႔ သက္ေရာက္ေနေပသည္။ 

အဆိုပါ စဥ္းစားနည္းအတိုင္း ဆိုပါက ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ား အားလံုး အိမ္တြင္းပုန္းမ်ားသာ ျဖစ္ရဖြယ္ရွိေျခသည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ ပူးေပါင္း ကာကြယ္ေပးလိုသည့္ စိတ္ဓာတ္ ေလ်ာ့က်ေနသလို Social Cohesion လံုးဝမရွိေတာ့သည့္ သေဘာမ်ိဳးလည္းျဖစ္ေနေပသည္။ အမွန္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလြတ္လပ္စြာ၊ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်မႈရွိစြာ သြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သို႔ၾကည့္႐ႈ ေစာင့္ေရွာက္ၾကမည္နည္း ဟူေသာ အခ်က္ကိုသာ စဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အတူပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္း ေဗဒင္ဆရာတစ္ဦးက ေဗဒင္လာေမးသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို ကာအိေႁႏၵပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း လူမႈကြန္ရက္မ်ားအေပၚတြင္ လူအမ်ားစု၏ တံု႔ျပန္မႈမွာ ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ျဖစ္ေနျပန္သည္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးေပးသည့္ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္(Psychiatrist)မ်ားဟုဆိုတိုင္း စိတ္မႏွံ႔သူ၊ မူးယစ္ေဆးစြဲသူတို႔ႏွင့္သာ ဆိုင္သည္ဟူေသာ အယူအဆရွိသည့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ၊ မေက်နပ္ျဖစ္စရာ ရွိလာတိုင္း ေဗဒင္ေမးသည့္ အေလ့အထ ရွိသည္ကို သိပါလ်က္ႏွင့္ “ေဗဒင္ေမးခ်င္မွေတာ့ ခံရၿပီေပါ့” ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳး ေျပာဆိုၾကသည္မွာလည္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။ 

အမွန္တြင္ ေဗဒင္လာေမးသူမ်ားကို ကာအိေႁႏၵ ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳမူဆက္ဆံသည္ဟု ၾကားသိရပါက သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက အသြင္ယူ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား မလြဲမေသြ ျပဳလုပ္ရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အထက္တြင္ ေထာက္ျပခဲ့ေသာ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္တိုင္း Victim Blaming ေခၚ က်ဴးလြန္ခံရသူကို အျပစ္ပံုခ်သည့္ အက်င့္စ႐ိုက္ႏွင့္ အေတြးအေခၚသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရာ ေရာက္သလို ႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြန္စြာေအာက္တန္း ေရာက္ေနသည္ကို ေဖာ္ျပရာေရာက္ေၾကာင္း အထူး သတိေပးလိုေပသည္။ ထို႔အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံသား အားလံုး လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏိုင္ေရးကို အျပည့္အဝ တာဝန္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မည့္ အာဏာပိုင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္တိုင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁-၂-၂၀၁၈)