News

POST TYPE

EDITORIAL

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတို႔၏ သမၻာ (Daily, Vol-5/No-235)
11-Jan-2018

ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္အတြင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္မည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား လူမႈကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေကာလာဟလသဖြယ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါသည္။ အဆမတန္ ႀကီးထြားသြားေသာ ေကာလာဟလမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာကတစ္ဆင့္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ အသိေပးခဲ့သလို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအတုမ်ား ျဖန္႔ေဝသည့္ လူမႈကြန္ရက္အေကာင့္မ်ားကိုသိရွိပါက သမၼတ႐ံုးသို႔သတင္း ပို႔တိုင္ၾကားရန္ပင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ 

ထိုသို႔ေၾကာ္ျငာခ်က္ အတုမ်ားျဖန္႔သည့္ အေကာင့္ကို သတင္းေပး တိုင္ၾကားရန္အထိ အသိေပးခဲ့ေျပာဆိုခဲ့ပံုကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ႏုတ္ထြက္သည္ဆိုေသာ သတင္းသည္ လြဲမွားေနသည့္သတင္း တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္ ဆိုေသာသေဘာမ်ိဳးသို႔လည္းသက္ေရာက္ေစခဲ့ေပသည္။ သို႔အတြက္ ေၾကာင့္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆိုပါေကာလာဟလမ်ား မွန္ကန္မႈမရွိဟူေသာအခ်က္ကို ျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕က သမၼတ႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္အသိေပးမႈကို ထပ္ဆင့္ ကိုးကားကာ သတင္းအျဖစ္ ျပန္လည္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကေပသည္။ သတင္း အတုႏွင့္ အစစ္ကို ျပည္သူမ်ား ကြဲကြဲျပားျပား သိရွိႏိုင္ေစေရးအတြက္ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားက အတည္ျပဳ ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၾကျခင္းလည္းျဖစ္ေပသည္။ 

သို႔ေသာ္ နာရီပိုင္းမွ်သာ ၾကာသြားပါသည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ နံနက္လင္းအားႀကီးအခ်ိန္ ထြက္ေပၚလာေသာ အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ဧရာဝတီ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ ေၾကညာခ်က္ပါရွိလာခဲ့ရာ ထိုသတင္း အမွန္၊ အမွားကိစၥကို ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက အတည္ျပဳေပးခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား ပါးစပ္ေဟာင္းေလာင္းျဖစ္သြားရေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္ ထုတ္ျပန္သည့္ေၾကညာခ်က္ နာရီပိုင္းအတြင္း(ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္အေစာပိုင္းတြင္) အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပပါရွိေတာ့မည့္ကိစၥကို သမၼတ႐ံုးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက သတင္းအမွားမ်ားအျဖစ္ ခပ္တည္တည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ကိစၥမွာလည္း လြန္စြာ အံ့အားသင့္စရာပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသတင္းစာေရးၿပီးမွ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ေရးသားခြင့္ျပဳမည္ဟူေသာ ယခင္ေခတ္က အေတြးမ်ိဳး ရွိေနေသး၍ေလာဟုပင္ ေမးရမလို ျဖစ္သြားေစသည္။ 

မည္သည့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္မဆို အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥမ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ား၊ သတင္းစာႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ နားလည္မႈ လြဲမွားစြာ ေရးသားေဖာ္ျပသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Daily Press Briefing ေခၚ ေန႔စဥ္ သတင္းရွင္းသည့္ကိစၥကို Case by Case တစ္ခုခ်င္းစီ အေလးအနက္ထား ရွင္းလင္းေပးၾကရသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ရွင္းလင္းရာတြင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား အေကာက္အယူ လြဲမွားသြားေစမည့္၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ Misleading ျဖစ္မည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ိဳးမလုပ္ရန္ အထူးပင္ အေရးႀကီးလွသည္။ ဤေနရာတြင္ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ေျပာရလွ်င္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား၌ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္းကိုမေျဖဘဲ အေမးကို အေမးျဖင့္ ျပန္တြန္းထုတ္သည့္ အေလ့အထမ်ိဳး ဒီမိုကေရစီ ရင့္က်က္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မည္သည့္အစိုးရ အရာရွိတစ္ဦးတေလမွ် မျပဳလုပ္ၾကေပ။ လတ္တေလာ မေျဖႏိုင္လွ်င္ ေမးျမန္းသည့္ မီဒီယာကို သီးျခား ဆက္သြယ္ေျဖၾကားပါမည္ဟု ေမတၱာရပ္ခံျခင္းျဖင့္သာ ပါးပါးနပ္နပ္ ေျဖရွင္းၾကေပသည္။ 

ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရး ယႏၲရားအေပၚ ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္႐ံုမွ်မက အစိုးရအဖြဲ႔ကိုလည္း အေျပာႏွင့္ အလုပ္ ကိုက္ညီမႈမရွိသူမ်ား ဦးေဆာင္ေနသည့္အဖြဲ႔ဟုသာ ႐ႈျမင္သြားၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယခု ဧရာဝတီတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္သည့္ကိစၥ ကဲ့သို႔ေသာ အျခား အလားတူ အေရးကိစၥေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔လာရဦးမည္ျဖစ္သလို အြန္လိုင္းေပၚက သတင္းတု၊ သတင္းအမွားမ်ား ကိစၥကိုလည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ေျဖရွင္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ထင္ျမင္လြဲမွားေစမည့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ားကို အထူး သတိထား ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၁၀-၁-၂၀၁၈)