News

POST TYPE

EDITORIAL

နားမွာစကား မခါးရေအာင္
10-Jan-2018

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ဖူးေသာ နာမည္ေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီး တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေျပာဖူးသည္မွာ “ကို္ယ္က တကၠသိုလ္ပရိဝုဏ္ထဲမွာ ေဟာရေျပာရတာ သိပ္သေဘာက်တယ္။ ကိုယ္ေျပာသမွ်ကို သူတို႔နားလည္တယ္။ သေဘာေပါက္တယ္။ ရယ္စရာေျပာရင္လည္း ရယ္ၾကတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ေျပာရတဲ့အခါက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္အခက္အခဲေတြ႔တယ္။ လူတန္းစား ေပါင္းစံုပါလာတဲ့အခါက်ေတာ့ အားလံုးနဲ႔အက်ံဳးဝင္တဲ့ စကားလံုးရွာရတာ၊ ေ႐ြးရတာ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္၊ ကိုယ္ကရယ္စရာေျပာေပမယ့္လည္း သူတို႔ကမရယ္ၾကဘူး။ ဘယ္ရယ္မလဲ သူတို႔မွ လက္လွမ္းမမီဘဲကိုး”ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

သူေျပာသည့္စကား မွန္ပါသည္။ စာေရးဆရာပဲျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားပဲျဖစ္ေစ ပရိသတ္အမ်ားႏွင့္ ေျပာရ၊ ဆိုရ၊ ေဟာရသည့္အခါမ်ား ရွိ္ပါသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ မိမိေျပာလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုတည္းကိုသာ အာ႐ံုစိုက္မထားဘဲ မိမိေျပာဆိုသည့္စကား၊ မိမိေဟာေျပာလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာကို နားေထာင္မည့္ ပရိသတ္သည္ မည္သည့္အမ်ိဳးအစား၊ မည္သည့္ လူတန္းစားျဖစ္သည္ကို သတိထား၍ ေျပာၾကားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တံငါသည္ကို ပင္လယ္အေၾကာင္းေျပာလွ်င္ စိတ္ဝင္စားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မ်ိဳးစပါးအေၾကာင္းေျပာလွ်င္ စိတ္ဝင္စားၾကမည္မဟုတ္သလို ဓာတ္ေျမဩဇာအေၾကာင္းေျပာလွ်င္လည္း နားလည္မည္မဟုတ္ပါ။ ယခုေခတ္အခါတြင္ ကမၻာ့တစ္ဖက္ျခမ္းမွ ေျပာစကားသည္ အျခားတစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ စကၠန္႔ပိုင္း၊ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေရာက္ရွိသြားသည္ျဖစ္ရာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၏ ေျပာစကားအေပၚ တံု႔ျပန္ေဝဖန္သံမ်ား ခ်က္ခ်င္း ထြက္ေပၚလာၾကသည္။ ျပည္တြင္းတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္၊ ႏိုင္ငံေရး ရာထူး/တာဝန္ ယူထားသူတစ္ေယာက္၏ ႏႈတ္ထြက္မွာၾကား ေျပာစကားသည္ ေျပာဆိုသူ၏ စကားမဆံုးမီမွာပင္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူလူထုထံသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး အခ်ိန္ပိုင္းအတြင္း ေထာက္ခံ၊ ေဝဖန္၊ ျပစ္တင္၊ ေျပာဆိုသံမ်ား ပလူပ်ံကုန္ၾကပါေတာ့သည္။ မၾကာမီက ႏိုင္ငံေရး ရာထူးတာဝန္ယူထားသူတစ္ဦးက ကုန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းရန္အတြက္ လူတိုင္း ဟင္းတစ္ပြဲေလွ်ာ့စားသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟူ၍ လူမႈကြန္ရက္ႏွင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈလိုက္ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ လူမမည္အ႐ြယ္မ်ား၊ အိုမင္းမစြမ္း သက္ႀကီး႐ြယ္အိုအ႐ြယ္မ်ားကို ဖယ္လိုက္လွ်င္ သိလြယ္၊ တတ္လြယ္၊ နားလည္၊ လက္ခံႏိုင္သည့္အ႐ြယ္မ်ားမွာ သန္း ၃၀ ႏွင့္ ၄၀ အၾကားေတာ့ ရွိမည္ဟုထင္ပါသည္။ ထိုအထဲမွ တစ္ဖန္ ဆင္းရဲ/ခ်မ္းသာ လူတန္းစား ခြဲျခားၾကည့္မည္ဆိုပါက အလြန္အမင္း ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာသူ၊ အထိုက္အေလ်ာက္ ခ်မ္းသာသူ (လူေနမႈဆင့္ အတန္းျမင့္မားသူ)၊ လူလတ္တန္းစား၊ ဆင္းရဲသားႏွင့္ အလြန္ဆင္းရဲမြဲေတသူဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္မည္ဟူ၍ ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။
 
၎တို႔အထဲမွ ခ်မ္းသာသူ လူတန္းစားႏွစ္ရပ္မွာ (အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္စားေသာက္ျခင္းမပါ) ပံုမွန္ထမင္းစားသည့္အခါ အနည္းဆံုး ဟင္းပြဲေလး ငါးပြဲေလာက္ေတာ့ပါမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ၎တို႔အတြက္ကေတာ့ ဟင္းတစ္ပြဲပိုသြားျခင္း၊ ေလ်ာ့သြားျခင္းသည္ မည္သို႔မွ်အေၾကာင္းထူးမည္ မဟုတ္သလို ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္ျခင္း၊ က်ျခင္းအေပၚတြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္ဟုမထင္ပါ။ လူလတ္တန္းစားမ်ား အေနႏွင့္ကေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ ဟင္းႏွစ္ပြဲခန္႔ စားၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးမ်ားလွ်င္ေတာ့ ဟင္းတစ္ပြဲခန္႔သာ စားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါမိသားစုမ်ားအေနႏွင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ သံုးေလးရက္ခန္႔ အသားဟင္းအပါအဝင္ ဟင္းႏွစ္ပြဲခန္႔ စားေကာင္းစားၾကပါမည္။ မိသားစုထဲတြင္ ဝန္ထမ္းရွိလွ်င္ေတာ့ ထမင္းခ်ိဳင့္ေလးလွဖို႔အတြက္ ဟင္းေကာင္းေလးတစ္ခြက္ေတာ့ ထည့္ေပးေလ့ရွိၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဟင္းတစ္ပြဲကိုပင္ အႏိုင္ႏိုင္စားၾကသည့္ မိသားစုမ်ား အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ သူတို႔အေနႏွင့္ ဟင္းတစ္ပြဲေလွ်ာ့စားဖို႔ထက္ ေနာက္ထပ္ဟင္းတစ္ပြဲတိုး၍ စားခ်င္သည့္ ဆႏၵသာရွိၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔စားႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိဘက ၿခိဳးၿခံေခၽြတာစားေသာက္ၿပီး သားသမီးကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေက်ာင္းထားၾကသည္မွာလည္း ထမင္းဝိုင္းတြင္ ဟင္းတစ္ခြက္တိုး၍ စားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရည္႐ြယ္လိုရင္းဟု ထင္ပါသည္။ ထိုအထဲမွ ပညာကိုဆံုးခန္းတိုင္ မသင္ၾကားေစႏိုင္ဘဲ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တြင္ စားပြဲထိုးအလုပ္ ဝင္လုပ္ခိုင္းလိုက္ရၿပီး ရင္ထုမနာျဖစ္ရသည့္ မိဘမ်ား မည္မွ်ရွိမည္ကို မေျပာႏိုင္ပါ။

မည္သူကမွ် လက္ရွိအႏိုင္ႏိုင္ စားေသာက္ေနရေသာ ဟင္းတစ္ပြဲကို ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်လိုေသာ ဆႏၵရွိၾကမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တာဝန္ရွိသူ၏ ေျပာစကားသည္ သူတို႔တစ္ေတြ၏နားမွာ သကာပ်ားလိုမခ်ိဳဘဲ တမာမ်ားလို ခါးေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍သာ အဆိုပါစကားသည္ သကာလိုမခ်ိဳဘဲ တမာလိုခါးသည္ဆိုေစဦး ျပည္သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ဆိုပါကမူ ေျပာၾကားသင့္သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားကလည္း ဤသို႔ပင္ ေဟာၾကားခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။  ယခုေတာ့ ကုန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူမျပဳ၊ ဆင္းရဲသားေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေရးအတြက္လည္း အေထာက္အကူမျပဳဘဲ စကားသာ အဖတ္တင္က်န္ရစ္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ ေလထဲတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ တစ္ခုေျပာလိုသည္မွာ စကားတစ္ခြန္းသည္ မွန္ကန္သည္၊ ေျပာအပ္သည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပာရမည့္အခ်ိန္အခါကလည္း လိုအပ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေျပာစကားမ်ားသည္ ၾကားရသူမ်ားအတြက္ နားဝင္မခ်ိဳလွပါ။ သို႔ရာတြင္ ေျပာသင့္ေျပာအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေျပာၾကားသည္ျဖစ္၍ ျပည္သူတို႔က လက္ခံၾကပါသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ မိေအးႏွစ္ခါနာျဖစ္ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာျပည္အား (စစ္ၿပီးစ အဂၤလန္၊ ႐ုရွားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္၍) ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေျပာခဲ့သည္မွာ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေျခအေနေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး ေကာင္းဖို႔၊ အၿမဲတမ္းေကာင္းဖို႔ကို လုပ္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူေတြဟာ စားခ်င္တိုင္း ပထမ မစားရဘူး၊ ဝတ္ခ်င္တိုင္း မဝတ္ရဘူး၊ ေနခ်င္တိုင္း မေနရဘူး၊ အဲဒီလိုျဖစ္ရတယ္၊ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း (National Planning) ေခၚတဲ့ အဲဒီ စီမံကိန္းမ်ိဳးေတြမလုပ္ဘဲနဲ႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ဟာ မႀကီးပြားႏိုင္ဘူး၊ မထူေထာင္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ သတိရွိေစခ်င္ပါတယ္”ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ပေဒသာပင္ဟာ ေျမကေပါက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ပေဒသာပင္ ေပါက္ေအာင္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္လုပ္မွျဖစ္မယ္၊ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔လုပ္ေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စကားခပ္႐ိုင္း႐ိုင္းေျပာရရင္ (စကားခပ္႐ိုင္း႐ိုင္း ေျပာရတယ္ဆိုတာက စကားခပ္႐ိုင္း႐ိုင္းေျပာမွ လူေတြကမွတ္မိတယ္)၊ အေတာ့္ကိုၿပဲေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္မွ၊ လုပ္ႏိုင္မွ၊ အေတာ့္ကို ကုန္းလုပ္ႏိုင္မွ၊ ႐ုန္းလုပ္ႏိုင္မွ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ရွတဲ့အခါမွာ ေတာ္ကာက်မယ္”ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ စကားသည္ ျပည္သူတို႔အတြက္ နားဝင္မခ်ိဳလွပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႔အတြက္ ခါးခ်င္ခါးေနပါမည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ၿပီးစ အဘက္ဘက္မွ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနခ်ိန္၊ ျပာပံုဘဝေရာက္ေနသည့္ အခ်ိန္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမကြာဟဘဲ လူတန္းစားညီမွ်ေနသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အခ်ိန္ကိုက္၊ အခါကိုက္ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းစကားကို ျပည္သူအားလံုးက လက္ခံၾကၿပီး သမိုင္းဝင္ စကားတစ္ခြန္းအျဖစ္ ယေန႔တိုင္ ကိုးကားသံုးစြဲေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဆင့္အသီးသီးတြင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ ေျပာသင့္ေျပာအပ္ေသာစကား၊ မေျပာသင့္ မေျပာအပ္ေသာ စကားတို႔ကို ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သလို၊ ေျပာသင့္ေျပာအပ္ေသာ စကားပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပာရမည့္အခ်ိန္အခါ ဟုတ္မဟုတ္ကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ မည္သည့္အခမ္းအနား၊ မည္သည့္လူတန္းစားကိုပင္ ေျပာဆိုသည္ျဖစ္ေစ ယေန႔လိုနည္းပညာေခတ္တြင္ လူတန္းစားအသီးသီးထံသို႔ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိသြားႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ သတိႀကီးစြာထား၍ ေျပာၾကားသင့္ပါသည္။

ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး ရာထူးရွိသူ၊ ႏိုင္ငံေရး တာဝန္ယူထားသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ေျပာၾကားသင့္ေသာစကားမွာ “မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္ကုန္ထက္ သြင္းကုန္ပမာဏ မ်ားျပားလ်က္ရွိေနၿပီး ဘတ္ဂ်က္ (ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း) လိုေငြျပလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေထြေထြကုန္ေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အပိုင္းအေနႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္သာကိုင္သာရွိေအာင္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ယခုထက္ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒတို႔ကို အသစ္ျပန္လည ္ျပ႒ာန္းေပးၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ကူညီသည့္အေနႏွင့္ မိမိအမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားမွအပ အပိုပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူသံုးစြဲျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္သည့္ အစားအေသာက္/ဟင္းလ်ာမ်ားကိုသာ စားသံုးသင့္ၾကၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္ေသာ အဆီ/အသားတို႔ကို မ်ားစြာစားေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကျခင္းျဖင့္ ကုန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေစရန္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီ္ရာက်မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုသင့္ပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ေျပာဆိုမည္ဆိုပါက အင္းဝဘုရင္ ဒုတိယမင္းေခါင္လက္ထက္တြင္ အသွ်င္မဟာရ႒သာရ စပ္ဆိုေရးသားေတာ္မူသည့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဆံုးမစာႏွင့္ ညီၫြတ္မည္ျဖစ္ကာ ျပည္သူတို႔ကလည္း လိုလားႏွစ္သက္စြာ လက္ခံလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္...

“တစ္ေယာက္စကား၊ တစ္ေယာက္နားမွာ၊ မခါးရေအာင္၊ သတိေဆာင္၍၊ ေမာင္တို႔ဆိုေလ၊ ပ်ားသကာသို႔ ခ်ိဳလွေစ...”။

သိန္းထက္ေအာင္