News

POST TYPE

EDITORIAL

ပန္းစီေသာ မဂၤလာပြဲႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ (Daily, Vol-5/No-234)
10-Jan-2018

အြန္လိုင္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္လည္းေကာင္း ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈ၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနသည္မွာ NLD ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္၏သား မဂၤလာေဆာင္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရ သို႔မဟုတ္ NLD ပါတီႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အယူအဆရွိသူမ်ားက အဆိုပါ မဂၤလာေဆာင္၏ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္မႈကို အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏သမီးလတ္ မဂၤလာေဆာင္ “စိန္စီေသာည”ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ မသိမသာ တစ္မ်ိဳး၊ သိသိသာသာတစ္မ်ိဳး အျပစ္တင္၊ ႐ႈတ္ခ်၊ ေဝဖန္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အထက္ပါ အယူအဆရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ရွိသူ သို႔မဟုတ္NLD ပါတီကို အၿမဲေထာက္ခံသူမ်ားကမူ ဆိုခဲ့ပါေဝဖန္၊ အျပစ္တင္မႈမ်ားမွာ အလြန္အၾကဴး ခ်ဲ႕ကားေျပာျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔၏ ပညာအရည္အခ်င္း၊ အလုပ္အကိုင္တို႔ကို ေထာက္ခ်င့္ကာ ဤမွ်ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ိဳး၊ ခမ္းနားမႈမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ၊ ရိကၡာ အလြဲသံုးစား မလုပ္ဘဲ အကုန္အက်ခံႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခုခံတံု႔ျပန္ခဲ့ၾကသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ဆိုခဲ့ပါ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး အလံုးစံုမမွန္သလို အကုန္အစင္လည္း မမွားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္လည္း အလြန္အၾကဴး ခ်ဲ႕ကားျခင္းမ်ားရွိၿပီး ခုခံေခ်ပမႈမ်ားတြင္လည္း ဟာကြက္မ်ား ရွိေနေပသည္။

ေဖာ္ျပပါ မဂၤလာပြဲသည္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္က စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီသူေဌးႀကီးတို႔၏ သား၊ သမီး မဂၤလာပြဲမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည္ဟု ေျပာရန္ ခက္လွသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း လတ္တေလာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အေျခအေန က်ဆင္းေနစဥ္၊ ျပည္သူလူထုအမ်ား စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းေနစဥ္ ျပည္သူလူထုအား ၿခိဳးၿခံေခၽြတာၾကရန္ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ေဆာ္ဩေနစဥ္ ဤမွ်ခမ္းနားေသာ မဂၤလာပြဲႀကီး ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းပျခင္းက အျမင္မတင့္လွေၾကာင္း ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနျပန္သည္။

လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံမႈမွအစ တန္ဖိုး အကန္႔အသတ္ျဖင့္ လက္ခံရန္ တရားဝင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ကာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ေပါင္းျခင္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး မ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္လည္း ၿခိဳးၿခံေခြ်တာေနေၾကာင္း ျပသရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ အာဏာရပါတီမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ သားမဂၤလာပြဲကို ဤမွ်ခမ္းနားစြာ က်င္းပျခင္းမွာ ကာယကံရွင္မ်ား တတ္ႏိုင္သည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိုးႏွက္စရာ၊ အထူး ေထာက္ျပေဝဖန္စရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္လံုးအေပၚ အထူးဩဇာႀကီးသူအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ၿပီး မည္သည့္အေရးကိစၥမဆို တည့္တိုးက်၊ ျပင္းထန္လွေသာ ေဝဖန္မွတ္ခ်က္စကားမ်ားေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၏ အျမင္မၾကည္လင္မႈ၊ မီဒီယာမ်ား၏ အထူးအာ႐ံုစိုက္မႈကိုခံရသူ ဦးဝင္းထိန္၏သား မဂၤလာပြဲျဖစ္ေနျခင္းက ႏိုင္ငံေရးအရ အားနည္းခ်က္ သေဘာေဆာင္သြားခဲ့သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အာဏာႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သမွ် ကိစၥတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မျဖစ္မေန ပတ္သက္ေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စကားကို အကုန္မေျပာရန္၊ ေျပာၿပီးပါကလည္း ေျပာသည့္အတိုင္း စံျပလုပ္ျပရန္၊ အမ်ားျပည္သူ၏ အေဝဖန္ခံႏိုင္ရန္ အထူး အေရးႀကီးလွေၾကာင္း သိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၉-၁-၂၀၁၈)