News

POST TYPE

EDITORIAL

ျမန္မာကို စိန္ေခၚလာသူမ်ား (Daily, Vol-5/No-232)
08-Jan-2018

ယမန္ေန႔က ARSA အၾကမ္းဖက္အုပ္စုက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း မိုင္းေဖာက္ခြဲခဲ့မႈသည္ ၎တို႔လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအား လိမ္ညာသူအျဖစ္ ေဖာ္ျပ႐ံုမွ်မက ျမန္မာတပ္မေတာ္ကိုလည္း အၾကမ္းဖက္တပ္ဖြဲ႔အျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္ စြပ္စြဲထားသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္သြားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ စာမ်က္ႏွာတစ္မ်က္ႏွာေက်ာ္မွ် ရွည္လ်ားသည့္ ARSA အုပ္စု၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၎တို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္ရန္မွလြဲ၍ အျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမရွိသည့္သေဘာမ်ိဳး ေဖာ္ျပထားသလို ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္က စပြန္ဆာေပးသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားပင္ ပုတ္ခတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ 

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရက ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ အထင္လြဲမွားမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားေအာင္ ခဲရာခဲဆစ္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု၏ ေၾကညာခ်က္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၎တို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရးထက္ ၎တို႔၏ တရားဝင္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ကို မရမက အေလးေပးေနသူမ်ားသာျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္မွာ ပိုမိုထင္ရွားသြားေပသည္။ မေျပးေသာ္လည္း ကန္ရာရွိဟူသည့္ စကားအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔က ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ေရးဟူသည့္ စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ရာ၌ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လက္ခ်င္းတြဲကာ ပူးေပါင္းသြားမည္ဟု ေၾကညာထားျပန္ရာ ARSA ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ကိုယ္ေရာင္ေဖ်ာက္ထားသည့္ အင္အားႀကီးအုပ္စုမ်ား မလြဲမေသြ ရွိေနသည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ျပင္ ယင္းေၾကညာခ်က္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အဓိကဆိုလိုရင္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္သေဘာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို စစ္တလင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကညာမည့္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသလို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကဲ့သို႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ စကားဝိုင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္သည့္ Legitimacy မ်ိဳး ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို အသိေပးရန္  ႀကိဳးပမ္းထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရေပသည္။ ျမန္မာတို႔၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္မွန္း သိပါလ်က္ႏွင့္ ယခုလို Legitimacy ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္လာျခင္းသည္ ျမန္မာအခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္နက္ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း စိန္ေခၚလိုက္သည့္သေဘာသို႔ သက္ေရာက္သြားေပသည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား အထူး သတိျပဳရမည့္အခ်က္မွာ ယင္းအၾကမ္းဖက္အုပ္စု၏ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲသို႔ အလြယ္တကူ ေရာက္မသြားေစေရးပင္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးဗ်ဴဟာႏွင့္ စစ္ေရးဗ်ဴဟာအတြက္ လြန္စြာေရးပါေသာ Timing ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါးပါးနပ္နပ္ ရွိလွသည့္ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု သာမက ၎တို႔ေနာက္မွ ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈကိစၥထက္ မ်ားစြာပိုေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ရွိေနသည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ေထာက္ေခ်ာက္မ်ားကို အားလံုးက အထူး သတိထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ားႏွင့္တစ္ေယာက္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ခ်ိန္ခြင္လွ်ာေျပာင္းလဲရန္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက စတင္ႀကိဳးပမ္းလာသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္ပါးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေျမနိမ့္ရာ လွံစိုက္လုပ္လိုသည့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံဦးေရ မ်ားျပားလာသည္ကတစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား သတိႀကီးစြာျဖင့္ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ရွိခဲ့မည္ဆိုပါက စိန္ေခၚလာသူမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္႐ံုမွ်မက အခက္အခဲႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုလည္း မုခ်ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုရင္း ျဖစ္ေပသည္။ 

အယ္ဒီတာ (၇-၁-၂၀၁၈)