News

POST TYPE

EDITORIAL

ေရႊတိဂုံကုိျမင္လွ်င္ (Weekly, Vol-12/No-25)
17-Jul-2016

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထင္ရွားဆုံး၊ အေက်ာ္ၾကားဆုံး၊ လူသိအမ်ားဆုံး၊ ေန႔စဥ္လာေရာက္သည့္ ပရိသတ္အမ်ားဆုံး၊ လွဴဒါန္းသည့္ ဝင္ေငြရရွိမႈ အမ်ားဆုံး၊ ႏုိင္ငံ၏ အထိမ္းအမွတ္ သေကၤတ အျဖစ္ဆုံးကို ျပပါဆိုလွ်င္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကို ညႊန္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ထားေသာ ေရႊျပား၊ ေရႊသကၤန္းမ်ား၏ စုစုေပါင္း အေလးခ်ိန္မွာ ၂၇ မက္ထရစ္တန္အထိ ရွိေနရာ ကမာၻေပၚတြင္ ေရႊအမ်ားဆုံး စုေဝးေနေသာ ေစတီေတာ္ဟုလည္း သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

ေရွးယခင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ကမူ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီး၏ ကိစၥအဝဝကို ျပည္သူအမ်ားက ၾကည္ညိဳေလးစားသည့္၊ သိကၡာသမာဓိႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖ လူႀကီးမ်ား ပါဝင္သည့္ ေဂါပကအဖြဲ႔က စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္မူ ေဂါပကအဖြဲ႔ကို တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစား အရာရွိႀကီးမ်ား အစားထိုး ဝင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ အာဏာပိုင္တို႔၏ စြက္ဖက္မႈျဖင့္ ‘အနိစၥ’ ကို အေျခခံေသာ ဗုဒၶ၏ ဓမၼႏွင့္ ခ်ိန္စက္ၾကည့္လွ်င္ မဆီေလ်ာ္သည့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ‘ထာဝရ’ ဘက္စုံျပဳျပင္မြမ္းမံေရး ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ေရွးေဟာင္းအႏုလက္ရာမ်ားကို တစ္ခုခ်င္း ျဖဳတ္ခ်လွဲလွယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ရွိ သမုိင္းဝင္တန္ေစာင္းမ်ား၊ အာ႐ုံခံဇရပ္မ်ား၊ အတက္ေလွခါး ေစာင္းတန္းမ်ားရွိ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာ၊ မတုပႏုိင္ေသာ သစ္သား႐ုပ္လုံးႂကြ ပန္းပုလက္ရာမ်ား၊ ျခဴးပန္း၊ ျခဴးႏြယ္၊ ကႏုတ္မ်ား၊ စုလစ္မြန္းခြၽန္မ်ား ပါဝင္သည့္ ေရွးေဟာင္းသစ္သားလက္ရာမြန္မ်ား၊ ဗိသုကာလက္ရာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ၿပီး ယင္းေနရာမ်ားတြင္ မည္သည့္သံျဖဴတန္းတြင္မဆို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အေရာင္တဝင္းဝင္း ေတာက္ေနသည့္ သံျဖဴ၊ ေရႊေရာင္ကႏုတ္၊ စုလစ္မြန္းခြၽန္မ်ား အစားထုိး ဝင္ေရာက္ေနေပသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကို တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေစာင္းတန္းေလးသြယ္သည္ တည္ေဆာက္စဥ္ကပင္ ဘုရားဖူးမ်ားႏွင့္ ေစ်းသည္မ်ား ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းေကာင္း၊ အလင္းေရာင္ လုံလုံေလာက္ေလာက္ ရရွိေစရန္ ျမင့္မားခန္႔ညားသည့္ ဗိသုကာ လက္ရာမြန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ေန႔ခင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ထြန္းစရာ မလိုေပ။

ေတာင္ဘက္မုခ္အတက္ ေစာင္းတန္းကို အသစ္ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္လိုက္ေသာအခါ မူလအျမင့္ေပထက္ နိမ့္သြားသည့္အျပင္ ေစာင္းတန္းအဝင္ထိပ္တြင္ မုခ္ဦးတစ္ခု ပိတ္၍ ေဆာက္လိုက္သည့္အတြက္ လက္ရွိျမင္ရသည့္အတုိင္း ေန႔ခင္း လွ်ပ္စစ္မီး ပ်က္သြားပါက အလင္းေရာင္ လုံေလာက္စြာ မရရွိေတာ့သည့္အျပင္ ေလဝင္ေလထြက္ မေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေစာင္းတန္းမွ တက္သည့္အခါ အသက္႐ႈ မဝသကဲ့သို႔ ခံစားရေပသည္။

အနီးစပ္ဆုံးအားျဖင့္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ မတုိင္မီက သိမ္ႀကီးေစ်းမွ ေစ်းသူ၊ ေစ်းသားမ်ား ေန႔စဥ္ ႏွစ္ျပားစီ စုေဆာင္း၍ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားေသာ ဂႏၴဝင္ဆန္စြာ ျမင့္မားခန္႔ထည္လွသည့္ ႏွစ္ျပားတန္ေစာင္းေခၚ အေနာက္ဘက္ ေလွခါးေစာင္းတန္း၊ မုခ္ဦး၊ ျခေသၤ့ႀကီး ႏွစ္ေကာင္တို႔၏ လက္ရာမြန္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္မုခ္၊ ေစာင္းတန္းတို႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ႏုိင္ေပသည္။

ေရႊတိဂုံသည္ စင္စစ္အားျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမကို ေလးနက္စြာ ခံယူက်င့္သုံးေသာ ျမန္မာတို႔၏ ျမတ္စြာဘုရားအေပၚ မည္မွ် ၾကည္ညိဳေၾကာင္း၊ သဒၵါတရား ထက္သန္ေၾကာင္း ျပသေနသည့္ လက္ေတြ႔သာဓကတစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ျမတ္ဗုဒၶကို ရည္ညႊန္း၍ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္တြင္ လွဴဒါန္းမႈ အစုစုသည္ လွဴဒါန္းသူမ်ား၏ မ်က္ေမွာက္၊ အနာဂတ္ႏွင့္ သံသရာ ခရီးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လတ္တေလာအားျဖင့္ ဆင္းရဲႏုံခ်ာလွေသာ ျပည္သူအမ်ားစု ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ ေရႊေက်ာင္းေျပာင္ေျပာင္ ဝမ္းေခါင္ေခါင္ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္မသြားေစေရးအတြက္ ေရႊတိဂုံ ေဖာင္ေဒးရွင္းကဲ့သို႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ဳိး ထူေထာင္ကာ ဘာသာေရးအျပင္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ပါဝင္ေသာ လူမႈေရး နယ္ပယ္မ်ားကိုလည္း စြန္႔ႀကဲလွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ဗုဒၶအလိုက် အလွဴဒါနျဖင့္ ပါဝင္ကူညီႏုိင္ေၾကာင္း ေမတၱာျဖင့္ အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၃-၇-၂၀၁၆)